berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

75/2023 (05.25.) Berente, Csaba közben (hrsz. 419) kialakított parkolók lefedése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Berente, Csaba közben (hrsz. 419) kialakított parkolók lefedése” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – Tomee Transped Kft. (3994 Pálháza, Móra Ferenc utca 15.) az általa megjelölt bruttó 11.019.881 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok