berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

77/2023 (05.25.) Műszaki ellenőr kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, az önkormányzat beruházásával vagy támogatásával megvalósuló 2023. évben megrendelt általános építési műszaki ellenőri feladatok ellátására eljárást folytat le.

[1.] A Képviselő-testület az eljárás nyertesévé nyilvánítja, mint a legkedvezőbb ajánlatot adót, a beruházások kivitelezői értékének 1%-át kitevő ajánlati árral: Hajdú Imréné 3900 Szerencs, Bethlen Gábor utca 36. szám alatti lakos vállalkozót, aki ajánlata szerint Sivák Lajos műszaki ellenőr útján kívánja a feladatot ellátni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az eljárásban résztvevőket értesítse és az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok