berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

78/2023 (05.25.) Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújításához kapcsolódó pótmunkák elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzéséhez hozzájárul a Csillagszer Kft. (3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10.) által benyújtott bruttó 5.676.966,- Ft ajánlati árral.

[1.] A Vállalkozóval 2023. április 17. napján megkötött szerződés alapján a pótmunka külön szerződésben kerül rögzítésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok