berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

79/2023 (05.25.) Berente, Gagarin utca 2-6. szám alatt a pince vizesedése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente, Gagarin utca 2-6. szám alatti társasház kérelmét elutasítja, mivel az ügyben Önkormányzatunk sem hatáskörrel, sem illetékességgel nem rendelkezik, ugyanis a probléma társasházi hatáskör, s mint ilyet a társasház közös képviselője felé kell jelezni.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtegye.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok