berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

8/2023 (01.26.) Berente Község Önkormányzata tulajdonában álló Berente, Esze Tamás u. 24. szám alatti ingatlan bérleti szerződés hatályának meghosszabbítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente Község Önkormányzata tulajdonában álló 3704 Berente, Esze Tamás u. 24. szám alatti ingatlanra vonatkozóan kötött bérleti szerződés 2023. december 31. napjáig meghosszabbításra kerül.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés módosításának megkötésére, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2023. évi határozatok