berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

80/2023 (05.25.) Uszoda igénybevételi szolgáltatás vásárlása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Barcika Art Kft-től a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére uszodai szolgáltatást vásárol 2.000.000 Ft keretösszeg erejéig a berentei lakcímmel rendelkezők, valamint a Berente község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak részére.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Barcika Art Kft-vel a szerződést kösse meg és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok