berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

81/2023 (05.25.) A Berentesuli Alapítvány részére biztosított működési kiadás maradvány összegének megtárgyalása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berentesuli Alapítvány kérelmének helyt ad és a 982/2021. (XI.17.) határozatban megállapított támogatási összegből fel nem használt 60.000,-Ft-tal egyenértékű összeg működési kiadásokra történő felhasználását engedélyezi.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok