berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

82/2023 (05.25.) Serfőző József kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Serfőző József 3704 Berente, József Attila u. 11. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, mivel a kérelmező a támogatási szerződés szerinti pályázati kizárás alól nem mentesíthető, ugyanis a szerződésben foglalt 2023. március 31-i bejelentési határidőt elmulasztotta.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok