berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

85/2023 (05.25.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. április 1. – május 17. között benyújtott pályázat elbírálása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jónyer Gyuláné 3704 Berente, Esze Tamás u. 10. szám alatti lakos kérelmét az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján elutasítja, mivel a kérelmező ingatlanára végrehajtási jog van bejegyezve.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok