berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

86/2023 (05.25.) Óvodai ballagók részére emléktárgy biztosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2023. évi óvodai ballagás alkalmából 7 fő ballagó óvodás gyermek részére emléktárgyat biztosít 300 000 Ft értékben a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok