berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

88/2023 (06.29.) A Szociális Bizottság 2023. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális Bizottság 2023. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok