berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

9/2023 (01.26.) A Berentei temető lépcsőjének felújításához kapcsolódó pótmunkák elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei temető lépcsőjének felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzéséhez hozzájárul, az ÁCSOK-ÁSZA Kft. (3700 Kazincbarcika, Kossuth L. u. 21.) által benyújtott nettó 2.162.270,- Ft + ÁFA ajánlati ár, azaz bruttó 2.746.083,- Ft szerint.

[1.] A Vállalkozóval a pótmunkák külön szerződésben kerülnek rögzítésre.

A szükséges pénzügyi keretet a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére kell biztosítani.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2023. évi határozatok