berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

90/2023 (06.29.) Berente, József Attila utca 2. 1/1. szám alatti ingatlan (hrsz. 164/A/3) megvásárlása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, József Attila utca 2. 1/1. szám alatti társasházi lakást (hrsz. 164/A/3) bruttó 22.000.000,-Ft összegű vételárért megvásárolja az alábbi feltételekkel:

[1.] - Az ingatlan tulajdonjogát a fennálló lakásbérleti jogviszonnyal terhelten szerzi meg annak rögzítésével, hogy 2024. január 1. napjáig a bérlő számára hátrányos módon a bérleti szerződés nem módosítható.
- Átvállalja a társasház közgyűlése által meghatározott, eladót terhelő társasházi felújítási kötelezettség összegét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a MR Közösségi Lakásalap Közhasznú NKft.-t (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) értesítse, és az adásvételi szerződés megkötéséről gondoskodjon.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok