berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

92/2023 (06.29.) A Dual-Plus Kft. térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés díjának emelése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dual-Plus Kft. térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés díjának emeléséről szóló kérelmében foglaltaknak helyt ad, s a kérelmező részére járó havi díj bruttó 100.000 Ft-ra történő emeléséhez 2023. július 1. naptól hozzájárul.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok