berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

93/2023 (06.29.) A 2023. évi nyári diákmunka programban való részvétel

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, csatlakozik a „Nyári diákmunka 2023” elnevezésű munkaerőpiaci programhoz.

[1.] A diákmunkára jelentkező – feltételeknek megfelelő – diákok után a szociális hozzájárulási adót megfizeti Berente Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződések aláírására.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok