berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

95/2023 (06.29.) Elárvult gyermekek támogatása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a súlyos autóbalesetben elhunyt Bukszár-Gyenes Viktória és Bukszár Máté volt tardonai lakosok elárvult gyermekeit, kk. Bukszár Bence (5 és fél éves) és kk. Bukszár Blanka (2 és fél éves) 3644 Tardona Arany János utca 2. szám alatti lakos gyermekeket 1-1 millió forint összegű támogatásban kívánja részesíteni Berente Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékkerete terhére.

[1.] A támogatást az Önkormányzat Gyenes Lajosné gyám részére a 11773346 – 42695211-00000000 bankszámlaszámra utalja át.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok