berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

96/2023 (06.29.) Verseskötet megjelenéséhez keretösszeg biztosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szőke Lajos berentei költő verseskötetének megjelenéséhez a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére legújabb verses kötete kiadása céljából bruttó 500.000,- forint összegű támogatásban részesíti, azzal a feltétellel, hogy a projekt megvalósításáról a támogatottnak önállóan kell gondoskodnia.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok