berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

97/2023 (06.29.) A Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 21. számú módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát és egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

[1.] A Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 2023. március 9. napjától kell alkalmazni.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok