berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

98/2023 (06.29.) A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal köztisztsaságból származó települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, egyetért azzal, hogy Berente Község Önkormányzata és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti köztisztsaságból származó települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére vonatkozó szerződés megkötésre kerüljön és felhatalmazza Berente Község Önkormányzata Polgármesterét a szerződés aláírásra.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok