berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

99/2023 (06.29.) A 2023. évi berentei nyári tábor várható programjairól és költségei

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztést a benne foglalt szakmai tartalommal elfogadja, és a nyári tábor megtartásához - az árak növekedését figyelembe véve - szükséges 4.827.000,-Ft pénzösszeget biztosít.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy tegyék meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester, intézményvezető
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok