berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testület munkaterve (2021)

Npr. Tárgy Előterjesztő
Ülés dátuma: 2021.01.28.
1.A polgármester 2021. évi szabadság ütemtervének megtárgyalása, jóváhagyása Nyeste József
Polgármester
2.A képviselő - testület 2021. évre vonatkozó munkatervének elfogadása Nyeste József
Polgármester
3.Javaslat a Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva - zárva tartási rendjének jóváhagyására. A 2021/2022 nevelési év Óvodai beirakozás időpontjának meghatározása Kalász Lászlóné
Intézményvezető
4.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2021.02.25.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.2021. évi költségvetést megalapozó döntések Nyeste József
Polgármester
dr. Szabó Zoltán
Jegyző
3.Óvodai tanrend meghatározása, fokozott figyelemmel a szünidei gyermekétkeztetésre Nyeste József
Polgármester
4.2021. évi közbeszerzési terv elfogadása Nyeste József
Polgármester
5.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2021.03.25.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.2021. évi költségvetés elfogadása Nyeste József
Polgármester
3.Civil szervezetek részére 2020. évben nyújtott működési támogatások elszámolása Nyeste József
Polgármester
4.A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója a 2020. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
egyházközség kurátora
5.A Berentei KAtolikus Egyházközség tájékoztatója a 2020. évi önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
egyházközségi gondnok
6.Tájékoztató Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
háziorvos, védőnő
7.2020. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása Nyeste József
Polgármester
8.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2021.04.29.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Beszámoló a közösségi színtér működéséről, éves közművelődési program jóváhagyása, munkatervének megismerése Nyeste József
Polgármester
Sólyom Sándor
Intézményvezető
3.Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről, beszámoló a polgárőrszövetség 2020. évi munkájáról Nyeste József
Polgármester
4.Beszámoló a Szent Borbála Idősek Otthona munkájáról Dobi Andrea
Intézményvezető
5.A Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulási fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és az intézmény 2020. évi munkájáról szóló beszámoló, a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Nyeste József
Polgármester
6.Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása Nyeste József
Polgármester
7.Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Nyeste József
Polgármester
Ortó Istvánné
Pénzügyi főmunkatárs
8.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2021.05.27.
1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között megtett intézkedésekről dr. Szabó Zoltán
Jegyző
2.Beszámoló a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről Nyeste József
Polgármester
3.Beszámoló a Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2020. évi munkájáról Nyeste József
Polgármester
4.Tájékoztató az ÉRV Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás)
ÉRV Zrt. igazgató
5.Tájékoztató a hulladékgyűjtés helyzetéről
a kijelölt közszolgáltató, ZV Nonprofit Kft. ügyvezetője
6.Beszámoló a belső ellenőrzésről - 2020. évi összefoglaló jelentés ismertetése Nyeste József
Polgármester
7.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok
Zárt ülés: személyi, önkormányzati hatósági ügyek, önkormányzati vagyon hasznosítása
Ülés dátuma: 2021.06.24.
1.Beszámoló a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2021. évi I. féléves munkájáról
2.Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2021. I. féléves munkájáról
3.Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

A testület éves munkaterve PDF-ben