berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei képviselő-testületi ülés (2013.09.26.)

ülés típusa: Napirend szerinti
ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
ülés dátuma: 2013.09.26.
ülés időpontja: 09:00
Npr. Tárgy Előterjesztő
1. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató
(előterjesztés módja: szóban)
Fortuna János
jegyző
2. Beszámoló a védőnői feladatok ellátásáról (korábbi ülésről elnapolva) Harzsóné Üveges Szilvia
védőnő
3.a. Önkormányzati rendeletek módosítása, (vagyonrendelet, telekadó rendelet, szociális rendelet módosítása Juhász József
polgármester
3.b. Játszóterek felújítási-bővítési lehetőségei
(előterjesztés módja: szóban)
Juhász József
polgármester
Lautner Emőke
mb. főépítész
3.c. Tájékoztató a TRT módosítás állásáról, a tervek elektronikus állományának megvásárlásáról
(előterjesztés módja: szóban)
Juhász József
polgármester
Lautner Emőke
mb. főépítész
3.d. Tájékoztató a Szent Borbála Idősek Otthona belső és külső felújítási-átalakítási terveinek előkészítéséről, az akadálymentes közlekedés feltételeinek javítási lehetőségeiről
(előterjesztés módja: szóban)
Juhász József
polgármester
Lautner Emőke
mb. főépítész
3.e. BorsodChem Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás megvitatása Juhász József
polgármester
3.f. Az új körzeti megbízott kinevezésének véleményezése Juhász József
polgármester
3.g. Árajánlatok elbírálása Juhász József
polgármester
3.h. Pót előirányzati kérelmek elbírálása (Szent Borbála Idősek Otthona) Juhász József
polgármester
Márföldi Erzsébet
intézményvezető
3.i. Művelődési ház kérelme: álláshely, Zumba oktatás, Jóga oktatás Juhász József
polgármester
Tallósné Novák Irén
intézményvezető
3.j. Előterjesztés a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára Juhász József
polgármester
3.k. Tájékoztató a Gyógyszertár működéséről
(előterjesztés módja: szóban)

4.a. Tájékoztató a kazincbarcikai uszodával kapcsolatos ügyekről Juhász József
polgármester
Göndör Judit
ügyvezető igazgató
4.b. Tájékoztató a Berentei Sportegyesület 2012. évi munkájáról Juhász József
polgármester
Lovas Sándor
elnök
4.c. Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázati lehetőségről Juhász József
polgármester
4.d. A telepüzemeltetési csoport 2011. évi átszervezésével kapcsolatos munkajogászi szakvélemény Juhász József
polgármester
Fortuna János
jegyző
4.e. Volt Szepessy kastély magántulajdonú tulajdon részeinek megvásárlása, Berente Bajcsy-Zs út 7. fsz. 4. számú lakás megvásárlása, szolgalmi jog bejegyzése szv. csatorna, csapadékvíz elvezető árok, Berente 512 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Juhász József
polgármester
4.f. Komlóska Község polgármesterének kérelme Juhász József
polgármester
Köteles László
Komlóska polgármestere
4.g. Dual-Plus Kft helyreigazítási kérelme Juhász József
polgármester
4.h. ML Barlangkutató Egyesület Együttműködési Megállapodás Juhász József
polgármester
5. Önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás körébe tartozó kérdések megvitatása Juhász József
polgármester
6. Szociális, államigazgatási ügyek, fellebbezések Juhász József
polgármester

Jegyzőkönyv megtekintése

A letölthető dokumentumok doc, pdf és tömörített (zip) formátumú állományok.