berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Műszaki valamint egyéb igazgatási ügyek

Szervezeti egység: Titkársági- anyakönyvi ügyek, népesség és lakcímnyilvántartás

Lázár Zoltán

Műszaki ügyek

Igazgatási ügyek:
- Állattartással , állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatok
- Birtokvédelmi eljárás
- Hatósági bizonyítvány
- Hulladékgazdálkodási eljárás
- Növényvédelmi eljárás (parlagfű bejelentés)
- A közterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárás
- Szakhatósági eljárások
- Zajvédelmi eljárások

További ügykörök