berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

Határozat Tárgy
1/2011 (01.07.) Rendkívüli fűtéstámogatás kifizetése
2/2011 (01.27.) Református Egyházközség beszámolójának elfogadása
3/2011 (01.27.) Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadása
4/2011 (01.27.) Berentei Településgondnokság megalakítása, PH alá tartozó településüzemeltetési csoport megszüntetése
5/2011 (01.27.) CKÖ-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása
6/2011 (01.27.) 2011. évi közfoglalkoztatási terv és szabályzat elfogadása
7/2011 (01.27.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatási térítési díjak elfogadása, 306/2010. (XII.14.)kt. határozat módosítása
8/2011 (01.27.) A településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a BorsodChem Zrt. területeire, illetve Berente község területét érintő biztonsági övezetre
9/2011 (01.27.) BC Zrt. aluljáró építése
10/2011 (01.27.) Árajánlat elfogadása a TIOP-1.1.1-07/1-2008-2009 projekt közbeszerzési tanácsadói tevékenységre
21/2011 (02.15.) Berente Község Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatorna javítása
22/2011 (02.24.) ÉHG Zrt. tájékoztatásának elfogadása
23/2011 (02.24.) SztBIO beszámolójának elfogadása
24/2011 (02.24.) Az önkormányzat intézményei általnyújtott szolgáltatási térítési díjak elfogadása, 7/2011. (I.27.) kt. határozat módosítása
25/2011 (02.24.) TIOP 1.1.1-09-es tanulói laptop program
26/2011 (02.24.) Település Gondnokság költségeinek jóváhagyása
38/2011 (03.23.) Sajószentpéter-Berente összekötő út kivitelezésének felfüggesztése
39/2011 (03.23.) Település Gondnokság 2011. évi munkatervének elfogadása
40/2011 (03.23.) Horváth István CKÖ elnökhelyettes megbízása koorditori feladatokkal
41/2011 (03.23.) Település Gondnokság munkagép vásárlásának jóváhagyása
42/2011 (03.23.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások térítési díjának elfogadása, 24/2011. (II.24.) kt. határozat módosítása
43/2011 (03.23.) Református Harangláb felújítása
44/2011 (03.23.) Berente település rendezési és szabályozási terv véleményezési anyagának módosítása
45/2011 (03.23.) Vételi ajánlat a 15.0673 ha-os terület megvásárlására
46/2011 (03.23.) Berente volt plébánia egy részének megvásárlása
47/2011 (03.23.) ÁMK előterjesztéseinek jóváhagyása
48/2011 (03.23.) Önkormányzati álláshelyek kötelező megpályáztatása
65/2011 (04.05.) Vételi ajánlat
66/2011 (04.05.) Fogászati körzetváltás jóváhagyása
67/2011 (04.05.) Reumatológiai szakrendelés jóváhagyása
70/2011 (04.18.) Galéria tervezési költségének jóváhagyása
71/2011 (04.18.) Kerékpárút kivitelezésének megpályázása
77/2011 (04.28.) ÉRV Zrt. tájékoztatásának elfogadása
78/2011 (04.28.) Rendőrség beszámolójának elfogadása
79/2011 (04.28.) Polgárőr egyesült és a Mezőőri szolgálat beszámolójának elfogadása
80/2011 (04.28.) Berentéért Egyesület beszámolójának elfogadása
81/2011 (04.28.) Sakk kör beszámolójának elfogadása
82/2011 (04.28.) Horgászegyesület beszámolójának elfogadása
83/2011 (04.28.) ÁMK beszámolójának elfogadása és 1 fő pedagógus álláshely jóváhagyása
84/2011 (04.28.) Egységes óvoda-bölcsőde kialakítása
85/2011 (04.28.) Nyári napközi létrehozása
86/2011 (04.28.) Külön napközis csoport létrehozása, 1 fő pedagógus álláshely jóváhagyása
87/2011 (04.28.) CKÖ táncoktatás és szakkör jóváhagyása
88/2011 (04.28.) SztBIO légkondicionáló berendezés beszerzésének jóváhagyása
89/2011 (04.28.) SztBIO garanciális munkák
90/2011 (04.28.) Polgármesteri hivatal pótelőirányzat kérelmének elfogadása
91/2011 (04.28.) Település Gondnokság tájékoztatójának elfogadása
92/2011 (04.28.) Település Gondnokság munkagép tartozékainak jóváhagyása
93/2011 (04.28.) Sajószentpéter-Berente összekötő út
94/2011 (04.28.) Kistérségi Társulás éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
107/2011 (05.04.) Görkorcsolya pálya kialakításának jóváhagyása
108/2011 (05.04.) Település Gondnokság előterjesztéseinek, pótelőirányzati kérelmének jóváhagyása
109/2011 (05.04.) Település Gondnokság részére étkezési utalvány keret jóváhagyása
110/2011 (05.04.) Ipari út aszfaltozása
111/2011 (05.04.) Emlékmű burkolása
112/2011 (05.04.) Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
117/2011 (05.23.) Berente zártkert területén mélyítendő öntöző kút tervezésének jóváhagyása
118/2011 (05.23.) Berente, Ipari út műszaki ellenőrzéséről
119/2011 (05.23.) Fogászati szakorvos díjának jóváhagyásáról
120/2011 (05.23.) ÁMK dolgozóinak jutalomkeret meghatározása
121/2011 (05.23.) Szt.BIO dolgozóinak jutalomkeret meghatározásáról
122/2011 (05.23.) Település Gondnokság dolgozóinak jutalomkeret meghatározásáról
123/2011 (05.23.) Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalomkeret meghatározásáról
124/2011 (05.23.) Alacskai Tagiskola dolgozóinak jutalomkeret meghatározásáról
126/2011 (06.09.) Általános Iskola térburkolására adott árajánlat elfogadásáról
127/2011 (06.09.) Berente, József A. út 2. Társasház földkábel kiváltás és mérőhely áthelyezésére adott árajánlat elfogadásáról.
128/2011 (06.09.) Új út tervezése Berente-Sajószentpéter között
129/2011 (06.09.) Térfigyelő rendszer kiépítéséről
130/2011 (06.09.) Önkormányzati szabályzatok elkészítésére
131/2011 (06.09.) Sakk kör támogatásáról
132/2011 (06.09.) Horgászrend módosításáról.
133/2011 (06.09.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Berente, Gagarin út 10. 1/3. sz. alatti ingatlan árverés útján történő értékesítéséről és a 76/2011. (IV.18.) kt. határozat módosításáról.
134/2011 (06.09.) Pallag dűlőben kialakított kertészeti és állattartó telep vízellátásáról.
135/2011 (06.09.) Bányatelepen felhalmozott hulladék, betontörmelék őrlésére, elszállításáról, valamint bontott téglák értékesítéséről
136/2011 (06.09.) Állatállomány beszerzésére
137/2011 (06.09.) Berente Község önkormányzat 2011-2014 évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadásáról.
138/2011 (06.09.) Művelődési Központ rendezvények energia igényéről.
139/2011 (06.09.) Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat részére nyújtott 5 millió Ft visszatérítendő támogatás visszafizetésének meghosszabbításáról.
140/2011 (06.09.) Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban 2011 első félévben végzett tevékenységéről.
141/2011 (06.09.) Diákmunka jóváhagyásáról.
142/2011 (06.09.) Település gondnokság keretében önkormányzati finanszírozással foglalkoztatott létszám, bér és járulék költségeinek jóváhagyásáról.
156/2011 (06.30.) Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.
157/2011 (06.30.) Berentei szennyvízcsatorna hálózat 26-os főút melletti szakaszán lévő 10 db szennyvízcsatorna akna javításáról.
158/2011 (06.30.) Település Gondnokság eszközbeszerzéséről.
159/2011 (06.30.) Település Gondnokság munkaerő és bérköltség meghatározásáról és a 142/2011. (VI. 09.) kt. határozat módosításáról.
160/2011 (06.30.) Település Gondnokság részletes kimutatásának elkészítéséről
161/2011 (06.30.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról.
162/2011 (06.30.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról.
163/2011 (06.30.) Művelődési ház galéria megépítéséről.
164/2011 (06.30.) Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyásáról.
165/2011 (06.30.) Szalonnasütő beszerzéséről.
166/2011 (06.30.) Bánréve, boldva, Borsodszirák települések csatlakozási szándéka csatlakozó tagként a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz..
167/2011 (06.30.) Pincesori közkút kialakításáról
168/2011 (06.30.) Kazincbarcikai Küzdő Sportegyesület támogatásáról.
169/2011 (06.30.) A Fő téren lévő garázsok bontásáról, árajánlatok kéréséről és a trafó áthelyezéséről.
170/2011 (06.30.) A polgármesteri keret elutasításáról
180/2011 (07.12.) A Település Gondnokság tehergépjármű beszerzéséről.
184/2011 (07.18.) Községi Sportegyesület Zádorfalva támogatásáról
185/2011 (07.18.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület támogatásáról
186/2011 (07.18.) A BC Zrt és Berente Község Önkormányzata közötti területcsere megállapodás jóváhagyásáról
187/2011 (07.18.) A horgásztó szalonnasütők cseréjéről
190/2011 (08.01.) Árajánlatok elfogadásáról és műszaki ellenőrzés elfogadásáról
191/2011 (08.01.) Árajánlatok elfogadásáról
192/2011 (08.01.) A Település Gondnokság Szociális földprogram pályázat elfogadásáról
197/2011 (08.25.) Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
198/2011 (08.25.) Berente teljes igazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról
199/2011 (08.25.) Az ÁMK beszámolójának elfogadásáról.
200/2011 (08.25.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatás-fejlesztési Intézkedési Terv 2008-2013 felülvizsgálatáról
201/2011 (08.25.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról, füzetcsomag árának meghatározásról és az ingyenes étkeztetésről
202/2011 (08.25.) Az ÁMK előterjesztéseinek elfogadásáról, hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáról, csepegőjárda kialakításáról
203/2011 (08.25.) A Település Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról
204/2011 (08.25.) Berentei Horgásztó tartalékkút elfogadásáról
205/2011 (08.25.) Római Katolikus Egyházközség támogatásáról
206/2011 (08.25.) az AES Borsodi Energetikai Kft. Csődegyezségi megállapodás elfogadásáról.
207/2011 (08.25.) A településen elvégzendő munkákról, térfigyelő rendszer kiépítéséről és a 0247 hrsz-ú ingatlan 9/10részének megvásárlásáról
236/2011 (09.12.) Építési-felújítási árajánlatok és műszaki ellenőrzési költségkeret elfogadásáról
237/2011 (09.12.) Berente Bajcsy-Zs. út 1. szám alatti művelődési ház kistermébe építendő galéria kivitelezőjének kiválasztásáról szóló 183/2011.(VII.18.) sz. kt. határozata visszavonásáról
239/2011 (09.29.) A bizottságok munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról
240/2011 (09.29.) Izsófalva Nagyközség Önkormányzata fizetési haladék kérelmének elfogadásáról
241/2011 (09.29.) a Korona Holding Kft. tulajdonában lévő Berente, Bajcsy-Zs. út 34. sz. ingatlan megvásárlásáról szóló 181/2011.(VII. 12.) sz. kt. határozat módosításáról
242/2011 (09.29.) 2010. évi élelmezési tevékenység és az élelmezési térítési díj megállapításáról szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
243/2011 (09.29.) a SztBIO intézményi dietetikus foglalkoztatása
244/2011 (09.29.) Az önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési tervének elfogadásáról
245/2011 (09.29.) A 60 év feletti lakosok egyszeri támogatásáról
246/2011 (09.29.) Alacska Község Önkormányzata 2010. évi tartozására vonatkozó részletfizetési kérelmének jóváhagyásáról
247/2011 (09.29.) A Berentéért Egyesület kölcsönkérelmének elutasításáról
248/2011 (09.29.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról, füzetcsomag árának meghatározásról és az ingyenes étkeztetésről szóló 201/2011.(VIII.25.) kt határozat módosításáról
249/2011 (09.29.) A Reumatológus rendelési idejének módosításáról
250/2011 (09.29.) A 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról
251/2011 (09.29.) A Település gondnokság dolgozóinak 2011. január-február havi béremeléséhez szükséges költségfedezet biztosításáról
252/2011 (09.29.) A Berente – Sajószentpéter összekötő út új nyomvonalának jóváhagyásáról
253/2011 (09.29.) A 2011. évi településüzemeltetési feladatok III. ütemére kért árajánlatok elfogadásáról
254/2011 (09.29.) A közfoglalkoztatási költségkeret emeléséről
268/2011 (10.27.) A Bányász Kulturális Egyesület támogatásáról
269/2011 (10.27.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról Munkaügyi Központ által támogatott 1 fő 8 órás foglalkoztatásának jóváhagyásáról
270/2011 (10.27.) A Szabadidő parkba telepítendő szabadtéri sporteszközökről
271/2011 (10.27.) A Berente, Bajcsy-Zs utca 3. sz. alatti lakóépület előtti járda felújítási munkák árajánlatának elfogadásáról
272/2011 (10.27.) Az önkormányzati dolgozók jutalmazásának elfogadásáról
273/2011 (10.27.) A közmeghallgatás (falugyűlés) meghatározásáról
274/2011 (10.27.) A Raiffeisen Banknál nyitott 20 millió forintos folyószámlahitel meghosszabbításáról
275/2011 (10.27.) A Polgármesteri hivatal beszámolójának elfogadásáról
276/2011 (10.27.) A Berentei Mazsorett csoport támogatásáról
294/2011 (11.17.) A Berentei halastóban telepítendő halvásárlás költségkeretének meghatározásáról
295/2011 (11.17.) Önkormányzati rendezvény támogatásáról

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,