berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

Határozat Tárgy
1/2015 (01.05.) Zárt Ülés elrendelése
2/2015 (II.05.) a helyi adókkal kapcsolatos jogorvoslati kérelmek várható kihatása miatt szükséges intézkedésekről
3/2015 (01.21.) A 2015. május 1.-i falunap programjáról, költségvetéséről
4/2015 (01.21.) Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások, valamint a helyiség és terület bérletek 2015. évi díjáról
5/2015 (01.21.) A Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése
6/2015 (01.21.) Zárt Ülés elrendelése
14/2015 (01.29.) A Berentei Református Egyházközség 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása
15/2015 (01.29.) A Berentei Katolikus Egyházközség 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása
16/2015 (01.29.) A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének fenntartói elfogadása
16//2015 (05.28.) A Sakk kör támogatási kérelmének elbírálása
17/2015 (01.29.) A Berentei Település Gondnokság 2015 évi munkatervének és a helyi Szociális Földprogramnak, valamint közfoglalkoztatási tervnek az elfogadása
18/2015 (01.29.) A Berentei Műszaki ellátó Szervezet 2015 évi munkatervének az elfogadása
19/2015 (01.29.) A képviselő-testület 2015. évi munkaterve
20/2015 (01.29.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának jóváhagyása
21/2015 (01.29.) Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díja
22/2015 (01.29.) Berente község 194/2011.(VIII.25.) kt határozattal elfogadott Településszerkezeti terv módosítása
23/2015 (01.29.) A „Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntések” című előterjesztése
24/2015 (01.29.) A Berente 5 hrsz-ú volt bányatelepen levő épületek felújítása
25/2015 (01.29.) Az iskolai bál támogatásáról szóló 433/2014.(XI.26.) határozat módosítása
47/2015 (02.17.) Az óvoda 2015. évi nyári zárva tartása
48/2015 (02.17.) Az önkormányzati intézmények 2015. évi közfoglalkozatási igényének elbírálása
49/2015 (02.17.) A BTG előterjesztése
50/2015 (02.17.) A BMK 2015. évi munkaterve
51/2015 (02.17.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság „A te jövőd, a te választásod! Élj SZER-telenül” rendezvénysorozat támogatása
52/2015 (02.17.) A Berente 491-504 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
53/2015 (02.17.) Zárt ülés elrendelése
58/2015 (02.26.) A helyi társadalmi szervezetek beszámolóinak elfogadása
59/2015 (02.26.) Az Alacska és Berente Község Önkormányzatainak együttműködéséből megvalósuló e-garázs és elektromos jármű önerő igény módosítása
60/2015 (02.26.) A 2014. évi belsőellenőrzési jelentés elfogadása
61/2015 (02.26.) A 2015. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatás
62/2015 (02.26.) A Sajóvölgye Focisuli SE 2015. évi támogatása
63/2015 (02.26.) A Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának és az óvoda Társulási Megállapodás módosítása
64/2015 (02.26.) A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése
65/2015 (02.26.) A BMESZ pótelőirányzati előterjesztésel (BKÖH kerítés építés)
66/2015 (02.26.) A 2015. évi Élelmiszerlavina programhoz történő csatlakozás
67/2015 (02.26.) A Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 32/2015.(I.29.) határozat módosítása
87/2015 (04.02.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
88/2015 (04.02.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása
89/2015 (04.02.) Zárt ülés elrendelése
117/2015 (04.23.) Az ÉRV Zrt. tájékoztatójának elfogadása
118/2015 (04.23.) A Kb.-i családsegítő és gyermekjóléti, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok munkájáról szóló beszámoló elfgoadása
119/2015 (04.23.) A Berente Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
120/2015 (04.23.) A BTG 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
121/2015 (04.23.) Az önkormányzat 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
122/2015 (04.23.) A SztBIO 2014. évi munkájáról szóló beszámoló
123/2015 (04.23.) A SztBIO pótelőirányzati előterjesztése
124/2015 (04.23.) A Településszerkezeti terv módosításáról szóló 22/2015.(I.29.) határozat módosítása
125/2015 (04.23.) Az Általános Iskola előterjesztésének elbírálása
126/2015 (04.23.) Az Általános Iskola előterjesztésének elbírálása
127/2015 (04.23.) A Berentei Tündérkert Óvoda előterjesztéseinek elbírálása
128/2015 (04.23.) A BMK előterjesztéseinek elbírálása
129/2015 (04.23.) Az elektromos jármű beszerzés műszaki tartalmának módosításához történő hozzájárulás
157/2015 (04.23.) A Berentei Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére Gyenesné Kovács Enikő által benyújtott pályázat véleményezése
158/2015 (04.23.) A pedagógusnapi elismerés költségkeretének jóváhagyása
159/2015 (04.23.) A „Fal másképpen 3.” rajzpályázat költségkeretének jóváhagyása
160/2015 (04.23.) A 2015. évi nyári napközi költségeinek jóváhagyása
161/2015 (04.23.) A 2015. évi balatonlellei nyári táborozás költségeinek jóváhagyása
162/2015 (04.23.) A kb.-i rendőrkapitányság 2015. évi támogatása
163/2015 (04.23.) Husanyicza Ádám Berente Toldi M. utca 7. szám alatti lakos munkahelyteremtő beruházás támogatási kérelmének elbírálása
164/2015 (04.23.) A kivitelező árajánlatok (kerékpárút felújítás pótmunkái, összekötőút garanciális munkái) elbírálása
165/2015 (05.28.) A Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadása
166/2015 (05.28.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
167/2015 (05.28.) Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítése
168/2015 (05.28.) A Sakk kör támogatási kérelmének elbírálása
169/2015 (05.28.) A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elbírálása
170/2015 (05.28.) Az I. Berentei sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 402/2014.(XI.19.), 391/2014.(XI.12.) határozatokkal módosított 366/2014.(IX.17.) határozat módosítása
171/2015 (05.28.) A bejáró iskolai tanulók természetbeni juttatásai
172/2015 (05.28.) A Berente Kandó K. utca 9. (hrsz: 43) önkormányzati lakóingatlan értékesítése
173/2015 (05.28.) A Berentei Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról, az ügyvezetői tisztség betöltéséről, valamint a BMESZ intézményvezetői megbízásáról szóló 67/2015.(II.26.) határozattal módosított 32/2015.(I.29.) határozat módosításáról
174/2015 (05.28.) Sportszerek vásárlásának jóváhagyása
184/2015 (05.28.) A 2015. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati kiírás alapján támogatás kérelem benyújtása
185/2015 (06.18.) A háziorvos munkájáról szóló tájékoztató és a védőnő munkájáról szóló beszámoló elfogadása
186/2015 (06.18.) A Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos feladatok
187/2015 (06.18.) A 2015. évi nyári diákmunka
188/2015 (06.18.) A Berente 0215 hrsz-ú szemétlerakó telep rekultivációjáról szóló tulajdonosi tájékoztató
189/2015 (06.18.) A térfigyelő kamera rendszer felújítása
190/2015 (06.18.) Az iskola további működtetésével kapcsolatos önkormányzati kötelezettség vállalás
191/2015 (06.18.) A Berente Bajcsy-Zs. út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítása
192/2015 (06.18.) A Berente Bajcsy-Zs. út 3.-5. szám alatti társasházi lakások tulajdonosainak fakivágási kérelme
193/2015 (06.18.) A zártkerti és külterületi mezőgazdasági földterületek megvásárlásáról szóló 21/2014.(I.30.) határozat módosítása
194/2015 (06.18.) Az ÉHG Zrt részére fizetendő gyűjtőedény használati díj
195/2015 (06.18.) Zárt ülés elrendelése
196/2015 (06.18.) A SztBIO gyógytornász továbbfoglalkoztatása
197/2015 (06.18.) A 26-os főút melletti kerékpárút 143 m-es szakaszának felújítása a Kazincbarcika közigazgatási határig
198/2015 (06.18.) A szennyvízátemelő rekonstrukció áttervezéséről és villamos terveinek elkészítése
199/2015 (06.18.) A BMK kezelésében levő kordonok bérleti díja
200/2015 (06.18.) A BMESZ pótelőirányzati kérelmei
201/2015 (06.18.) Az I. Berentei sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 170/2015.(V.28.), 402/2014.(XI.19.), 391/2014.(XI.12.) határozatokkal módosított 366/2014.(IX.17.) határozat módosítása
227/2015 (06.23.) Zárt ülés elrendelése
231/2015 (07.13.) A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze
232/2015 (08.26.) A 2015. évi kv. első félévi teljesítéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2014. évi maradvány felosztása
233/2015 (08.26.) A Berente- Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtása és módosítása
234/2015 (08.26.) A Berentei Tündérkert Óvoda (BTO) munkájáról szóló beszámoló
235/2015 (08.26.) A helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámoló
236/2015 (08.26.) A Pénzügyi- és Fejlesztési bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása
237/2015 (08.26.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása
238/2015 (08.26.) Az egészségügyi szakellátásokról szóló beszámoló
239/2015 (08.26.) A közfoglalkoztatás önkormányzati támogatásának jóváhagyása
240/2015 (08.26.) A 26-os főút melletti kerékpárút 143 m-es szakaszának felújítása a kazincbarcikai közigazgatási határig
241/2015 (08.26.) A BTG előirányzat átcsoportosítási és pótelőirányzati kérelmeinek elbírásála
242/2015 (08.26.) A BC Zrt Berente közigazgatási területén levő üzemi területeire vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséhez szükséges tanulmánytervre és a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozó árajánlatok
243/2015 (08.26.) A Berentei Általános Iskola pótelőirányzati kérelme
244/2015 (08.26.) A Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos feladatok
245/2015 (08.26.) A Sakk - kör Egyesület kérelme
246/2015 (08.26.) A BMK pótelőirányzati kérelme
247/2015 (08.26.) OFF ROAD verseny szervezése
248/2015 (08.26.) Az Általános Iskola közalkalmazottainak kedvezményes ebéd elrendelése, a 21/2015. (I.29.) kt. határozat módosítása
249/2015 (08.26.) A BMK pótelőirányzati kérelme
250/2015 (08.26.) Zárt ülés elrendelése
277/2015 (09.23.) A vendégebéd térítési díja
278/2015 (09.23.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjának átvállalása
279/2015 (09.23.) Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetői pályázat kiírása
280/2015 (09.23.) Eseti bizottság létrehozása
281/2015 (09.23.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
282/2015 (09.23.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás
283/2015 (09.23.) Az anyakönyvi szakvizsga díja
284/2015 (09.23.) A Település Gondnokság vezetőjének költségvetési átcsoportosítás kérelme
285/2015 (09.23.) Berentei Település Gondnokság szolgáltatási díjainak meghatározása
408/2015 (10.29.) Berente Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
409/2015 (10.29.) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás felülvizsgálata
410/2015 (10.29.) Elvi döntés a Berentei Művelődési Központ jogutód nélküli megszüntetéséről
411/2015 (10.29.) Az alapfokú oktatási - nevelési intézmény működésével kapcsolatos költségek viseléséről szóló Megállapodás
412/2015 (10.29.) A Berentei Művelődési Központ foglalkoztató termének bérleti díja
413/2015 (10.29.) A Berentei Általános Iskola tanulói részére fellépő ruhák kölcsönzési díja
414/2015 (10.29.) A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet személyi kiadásai
415/2015 (10.29.) A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet dologi kiadásai
416/2015 (10.29.) A Berente 577. hrsz-ú ingatlan értékbecslésére adott árajánlat elfogadása
417/2015 (10.29.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Berente Gagarin u. 6. fsz/1. és Berente Gagarin u. 8. 2/2. ingatlanok gázkazán cseréjének jóváhagyása
418/2015 (10.29.) A Berentei Tündérkert Óvoda közfoglakoztatása
419/2015 (10.29.) A Szent Borbála Idősek Otthona közfoglalkoztatása
420/2015 (10.29.) A Berentei Művelődési Központ közfoglalkoztatása
421/2015 (10.29.) A Berente Gagarin u. 10. fsz/1. szám alatti önkormányzati lakás bérbe adása ügyében zárt ülés elrendelése
678/2015 (11.26.) 2015. évi gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása
679/2015 (11.26.) A Településgondnokság pótelőirányzat kérelmének jóváhagyása
680/2015 (11.26.) A 2015. évi költségvetés előirányzat módosításának jóváhagyása
681/2015 (11.26.) A BorsodChem Zrt. és Berente település TRT módosításához szükséges főépítész megbízása
682/2015 (11.26.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program jóváhagyása
683/2015 (11.26.) A 112/2015. (IV.8.) Kt, 114/2015. (IV.16.) Kt., 228/2015 (VI.23.) Kt., 271/2015. (VIII.26.), 275/2015. (IX.10.) Kt. határozatok visszavonása
684/2015 (11.26.) Berente közigazgatási területén településrendezési terv módosításának elkészítéséhez szükséges árajánlatok bekérése
723/2015 (12.01.) Önkormányzati ingatlanok gázkazán cserére adott árajánlat elfogadása
724/2015 (12.01.) Berente Község háztartásainak 2015. évi karácsonyi pénzbeli támogatására anyagi fedezet biztosítása
725/2015 (12.01.) Díszkivilágítás bővítésének elfogadása
727/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzatának 723/2015.(XII.01.) határozatának módosítása
728/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről
729/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzata 83/2014. (IV.24.), 470/2014. (XII.12.), 5/2015. (I.21.), 32/2015. (I.29.), 67/2015. (II.16.), 173/2015. (V.28.) önkormányzati határozatok módosítása, valamint intézményvezetői megbízás adása, és pályázat kiírása
730/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzatának önkormányzati épületeinek energetikai tanúsítására vonatkozó árajánlat elfogadása
731/2015 (12.17.) A Berente Nagykötél oldali tározó működtetése a Berentei Település Gondnokság intézménye útján
732/2015 (12.17.) A Berentei Művelődési Központ megszüntetése
733/2015 (12.17.) A KBTF Közép - Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként veló belépés
734/2015 (12.17.) A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetői feladatainak ellátása
735/2015 (12.17.) Berente Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2016. évi munkatervének jóváhagyása
736/2015 (12.17.) Szakrendelések biztosítása, a járó beteg egészségügyi szakellátás nyújtása
737/2015 (12.17.) Szakrendelések biztosítása a járó beteg egészségügyi szakellátás szolgáltatás nyújtása

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,