berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2013)

Határozat Tárgy
1/2013 (01.10.) 2013. évi rendkívüli fűtéstámogatásról
2/2013 (01.10.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatója – iskola nevére és vezetőire vonatkozó - javaslatainak véleményezéséről
3/2013 (01.10.) Az ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
4/2013 (01.10.) SztBIO létszámkeretének határozott időre történő emeléséről
5/2013 (01.31.) A közfoglalkoztatásba bevont személyek önkormányzati forrásból történő ösztönző juttatásairól
6/2013 (01.31.) A Termoment Tüzeléstechnikai Kft. beszámolójáról és a 2013. évi kéményseprőipari közszolgáltatások díjáról
7/2013 (01.31.) A SztBIO átalakítási tanulmány terveinek jóváhagyásáról
8/2013 (01.31.) A Település Gondnokság Berente 5 hrsz-ú üzemépület átalakítási tanulmány terveinek jóváhagyásáról
9/2013 (01.31.) Az óvodabővítés tanulmány terveinek jóváhagyásáról
10/2013 (01.31.) Az Általános iskola tornaterem statikai felmérésének jóváhagyásáról
11/2013 (01.31.) Az iskola-óvoda energiaracionalizálási célú KEOP-2012-5.5.0/B pályázatának jóváhagyásáról
12/2013 (01.31.) A 2013. Május 1-i falunapi program költségének jóváhagyásáról
13/2013 (01.31.) A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról.
14/2013 (01.31.) A SztBIO intézményi térítési díjtáblázatának módosításáról
15/2013 (01.31.) A SztBIO hőközpontja felújítás többletmunkáinak jóváhagyásáról.
16/2013 (01.31.) A Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
17/2013 (01.31.) A Berente-Sajószentpéter összekötőút építés közbeszerzési árajánlatainak elbírálásáról
18/2013 (01.31.) A MÁV Zrt Berente vasúti megállóhely felüljáró bontására vonatkozó javaslatáról
19/2013 (01.31.) A főtéri transzformátor áthelyezés kábelkiváltás többletmunkái.
20/2013 (01.31.) A Berente 372, 1526 és 0287 hrsz-ú ingatlanokra tervezett, létesítési engedéllyel rendelkező termálkutakról
21/2013 (01.31.) A Teljes Életért Egyesület egyszeri támogatásának elfogadásáról
22/2013 (01.31.) A HONSZ Területi Elnökség kérelmének elutasításáról
23/2013 (01.31.) Berente helytörténeti monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről
24/2013 (01.31.) Az Európai Borlovagrend Magyarországi
25/2013 (01.31.) Dual Plus Kft. által épített térfigyelő rendszer szakértői felülvizsgálatáról
26/2013 (01.31.) Zárt ülés elrendeléséről
40/2013 (02.14.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának jóváhagyásáról
41/2013 (02.14.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
42/2013 (02.14.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal berentei székhelyhivatala 2013. évi előzetes költségvetésének elfogadása
43/2013 (02.14.) A Temsa Opalin típusú iskolabusz megvásárlása, tulajdonjogának rendezése
44/2013 (02.14.) A Település Gondnokság intézményi Térítési díjainak és a Helyi Horgászrendek módosításainak elfogadása
45/2013 (02.14.) Szándéknyilatkozat a kazincbarcikai városi fedett uszoda működési támogatásáról
46/2013 (02.14.) A SztBIO kp-i konyha nyersanyagnorma elfogadásáról
47/2013 (02.14.) Az ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
48/2013 (02.14.) A Berente 0304 hrsz-ú erdő megvásárlásának elfogadása
49/2013 (02.14.) Berente Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött Használati Szerződés elfogadásáról
50/2013 (02.14.) A Művelődési ház emeletráépítést megalapozó statikai szakvélemény készítésére adott árajánlat elfogadásáról
55/2013 (02.28.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzési eljárásának kiírásáról és a közbeszerzési tanácsadó megbízásáról szóló 370/2012.(XII.12.) határozat visszavonásáról, valamint a közszolgáltatási szerződés 2013 december 31.-ig történő meghosszabbításáról
56/2013 (02.28.) Megvalósíthatósági tanulmány készítésének jóváhagyásáról
57/2013 (02.28.) Tervezési feladatok jóváhagyásáról
58/2013 (02.28.) A közvilágítási hálózat korszerűsítéséről szóló 369/2012.(XII.12.) határozattal módosított 349/2012.(XI.29.) határozat módosításáról
59/2013 (02.28.) A közvilágítási hálózat bővítéséről illetve a karbantartási feladat ellátásáról
60/2013 (02.28.) A SztBIO épületgépészeti rendszerének felújításáról
61/2013 (02.28.) A TEMSA OPALIN típusú közösségi busz, közösségi célú igénybevételének feltételeiről
62/2013 (02.28.) A BKÖH bútor beszerzésének jóváhagyásáról
63/2013 (02.28.) Az önkormányzati szakfeladat rendről szóló 50/2012.(I.30.) határozat módosításáról
64/2013 (02.28.) Az orvosi szakellátások Berentén történő bővítéséről
65/2013 (02.28.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Berente településen történő fejlesztéséről
84/2013 (03.12.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és intézményei, valamint Berente község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
85/2013 (03.18.) A Berentei Település Gondnokság műszaki intézményvezetői pályázati eljárás szabályszerűségi vizsgálatáról
86/2013 (03.18.) A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet kv.-i szerv alapító okiratáról, intézményvezetői pályázati kiírásáról, valamint a berentei település gondnokság alapító okiratának módosításáról
88/2013 (03.28.) Az ÉHG Zrt tájékoztatójának elfogadásáról
89/2013 (03.28.) A Szent Borbála Idős Otthon munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról és az intézményi belső szabályzatok tudomásulvételéről
90/2013 (03.28.) Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
91/2013 (03.28.) Berente Község Önkormányzatának Vagyongazdálkodási tervéről
92/2013 (03.28.) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló Megállapodás I. számú módosításáról
93/2013 (03.28.) Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
94/2013 (03.28.) A Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezető pályázati kiírás jóváhagyásáról
95/2013 (03.28.) A Művelődési ház pót előirányzati kérelem elfogadásáról
96/2013 (03.28.) A Küzdő sportegyesület támogatási kérelmének elutasításáról
97/2013 (03.28.) A Küzdő sportegyesület támogatási kérelmének elutasításáról
98/2013 (03.28.) A Küzdő sportegyesület szponzori kérelmének elutasításáról
99/2013 (03.28.) Berentei Általános Iskola előterjesztésének elfogadásáról, „Fal másképp – Szépítsük a környezetünket!” pályázat támogatásáról
100/2013 (03.28.) Berente Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcika Tankerülete között létrejött Megállapodás elfogadásáról.
101/2013 (03.28.) A Polgárőr egyesület támogatási kérelmének elfogadásáról.
102/2013 (03.28.) A Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület kérelmének elutasításáról
103/2013 (03.28.) A Berentei Település Gondnokság 2013. évi munkatervéről
104/2013 (03.28.) A Berentei Település Gondnokság előerjesztésének elfogadásáról, gumicsizma, esőkabát vásárlásának jóváhagyásáról.
105/2013 (03.28.) A Berentei Település Gondnokság előerjesztésének elfogadásáról, lakókocsi vásárlásának jóváhagyásáról.
106/2013 (03.28.) A SztBIO épületgépészeti felújítás költségeinek jóváhagyásáról szóló 60/2013. (II.28.) határozat módosításáról
107/2013 (03.28.) Honlap készítésről, a Humán Kft. árajánlatának elfogadásáról
127/2013 (04.08.) A Művelődési ház emeletráépítést megalapozó statikai szakvélemény készítésére adott árajánlat elfogadásáról szó 50/2013.(II.14.) határozat visszavonásáról
128/2013 (04.08.) A DMT-BAU Kft fizetési felszólítása/követelése ügyében szükséges intézkedésekről
129/2013 (04.08.) Tervezési, könnyvizsgálói, számítógép beszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáról
130/2013 (04.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 130/2013.(IV.8.) határozata a BTG és BMESZ kv.-i szervek alapító okiratának módosításáról, a vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
131/2013 (04.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 131/2013.(IV.8.) határozata az ÁMK alapító okiratának módosításáról, a Berentei „Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda 2013. szeptember 01.-tól történő önálló intézménnyé alakításáról
135/2013 (04.29.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
136/2013 (04.29.) Az ÉRV Zrt tájékoztatójának elfogadásáról
137/2013 (04.29.) A Polgárőr Egyesület munkájáról és önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáró
138/2013 (04.29.) A mezőőri szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
139/2013 (04.29.) A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
140/2013 (04.29.) A SztBIO munkáltatói kölcsön maximális összegének emelésére vonatkozó előterjesztésének elutasításáról
141/2013 (04.29.) A SztBIO előterjesztéseiről
142/2013 (04.29.) zárt ülés elrendeléséről
143/2013 (04.29.) A BMESZ kv.-i szerv alapító okiratának módosításáról, a vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
144/2013 (04.29.) Az árajánlat elbírálásáról
145/2013 (04.29.) A Berentei Általános Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről
146/2013 (04.29.) A Berentei Általános Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről
147/2013 (04.29.) A Berentei Általános Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről
148/2013 (04.29.) A Berentei Általános Iskola dolgozói kérelmeiről
149/2013 (04.29.) Az árajánlat elfogadásáról
150/2013 (04.29.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása
151/2013 (04.29.) az Optimális Biztosítási Porfólió Kft javaslatának elutasítás
152/2013 (04.29.) A Farkaslyuki Ifjúsági Tábor működtetésében való együttműködés elutasításáról
153/2013 (04.29.) Lukács József illetve fia, Lukács Gábor kérelméről
154/2013 (04.29.) A Berentei Óvoda fejlesztésére, felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó támogatási pályázat benyújtásáról
183/2013 (05.30.) A berentei társadalmi szervezetek munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról
184/2013 (05.30.) A ZOOM 66 Bt-vel kötött megállapodás módosításáról
185/2013 (05.30.) Az Alacska és Berente Község Önkormányzatai közötti óvoda társulási megállapodásról
186/2013 (05.30.) A balatonszepezdi nyári táborozás költségeiről
187/2013 (05.30.) A Berentei Általános Iskola működési költségeinek pót előirányzati és dolgozói kérelmeiről
188/2013 (05.30.) A BTG előterjesztéseiről
189/2013 (05.30.) Szociális Szövetkezet létrehozásának támogatásáról
190/2013 (05.30.) A családgondozói-adósságkezelési tanácsadói munkakör létesítése, 1 fő intézményen kívüli közalkalmazotti álláshely létrehozása 2013. június 1.-től
191/2013 (05.30.) Az árajánlatok elbírálásáról
192/2013 (05.30.) A SztBIO előterjesztéseiről
193/2013 (05.30.) A Megyei Köznevelés Fejlesztési Terv véleményezéséről
194/2013 (05.30.) A Berente Kandó út 9. szám alatti lakóépület irattárrá alakításáról
195/2013 (05.30.) A Berentei Óvoda és ÁMK pótigénylési kérelmeiről
196/2013 (05.30.) A jelzőrendszeres segítségnyújtásban résztvevők díjazásáról szóló a 141/2013. (IV. 29.) határozat módosításáról
197/2013 (05.30.) A Dr. Lovas Enikő háziorvos kérelmének elfogadásáról
198/2013 (05.30.) A Polgárőr Egyesület autó vásárlási kérelmének támogatásáról
199/2013 (05.30.) A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak meghatározására
200/2013 (05.30.) A 194/2011.(VIII.25.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosításáról
201/2013 (05.30.) A tervezési, könnyvizsgálói, számítógép beszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 129/2013.(IV.8.) határozat módosításáról
202/2013 (05.30.) A Berentei Óvoda és Általános Művelődési Központ 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről
203/2013 (05.30.) A Szent Borbála Idősek Otthona 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről
204/2013 (05.30.) A Start munkaprogramban dolgozók 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről
205/2013 (05.30.) A Start munkaprogramban dolgozók 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről
206/2013 (05.30.) A Berentei Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi kétheti jutalom kifizetéséről
207/2013 (05.30.) Szántó Lajos alpolgármester jutalmazásáról
208/2013 (05.30.) A zárt ülés elrendeléséről
209/2013 (05.30.) A Berentei Óvoda és ÁMK megbízási díj előirányzatainak megemeléséről
242/2013 (05.30.) Juhász József polgármester jutalmazásáról
247/2013 (06.12.) A Berente - Sajószentpéter összekötőút melletti kábeles kisfeszültségű hálózat megépítéséről
248/2013 (06.12.) A közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak kullancs elleni védőoltásának költségeiről
249/2013 (06.12.) A BTG pót előirányzati előterjesztéseiről
250/2013 (06.12.) A BTG pót előirányzati előterjesztéseiről
251/2013 (06.12.) A nyári diákmunka jóváhagyásáról
252/2013 (06.12.) A Berente - Sajószentpéter összekötőút építésével kapcsolatos aktuális feladatokról
253/2013 (06.12.) A Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete által – a berentei szabadidőparkba - szervezett köztisztviselői nap támogatásáról
254/2013 (06.12.) Az árvízzel sújtott települések támogatásáról
255/2013 (06.12.) A BC Zrt tulajdonát képező ingatlanokon levő, önkormányzat tulajdonát képező szv. csatorna szakaszok vezeték-szolgalmi jog alapításának földmérési feladatairól
256/2013 (06.12.) A Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázati kiírásokról szóló 94/2013.(III.28.) határozat módosításáról
257/2013 (06.12.) A Berentei Művelődési Központ intézményvezetői pályázati kiírásokról szóló, a 368/2012.(XII.12.) határozatával módosított 343/2012.(XI.29.) határozat módosításáról
258/2013 (06.12.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás Társulási megállapodásának módosításáról
264/2013 (06.20.) A 242/2013. (V.30.) kt. határozat megerősítéséről
265/2013 (06.20.) A 264/2013. (VI. 20.) és 242/2013. (V.30.). határozat módosításáról
266/2013 (06.20.) A Berente-Alacska Off Road verseny támogatásáról
267/2013 (06.20.) Árajánlatok elfogadásáról, a Berente 33 és 54/2 hrsz-ú ingatlanok víz- és csatornabekötéséről
268/2013 (06.20.) Csapadékvíz csatornával, árokkal érintett területek szolgalmi jogi munkarészeinek készítéséről
269/2013 (06.20.) A Papex Kft. pótmunka költségeinek elfogadásáról
270/2013 (06.20.) A Település Gondnokság előterjesztésének jóváhagyásáról, a 248/2013. (VI. 12.) kt. határozat módosításáról
271/2013 (06.20.) Társulási Megállapodás, Alapító Okirat módosításának jóváhagyása
286/2013 (08.16.) Berentei Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének pályázat útján történő betöltéséről
287/2013 (08.16.) Berentei „Hóvirág” Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásáról
288/2013 (08.16.) A Berente - Sajószentpéter összekötőút pótmunkáiról
289/2013 (08.16.) Az árajánlatok elbírálásáról
290/2013 (08.16.) Az ÁMK és iskola működtetés pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
291/2013 (08.16.) A BKÖH pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
292/2013 (08.16.) Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodások jóváhagyásáról
293/2013 (08.16.) A berentei kéményseprőipari közszolgáltatás lakossági kéményekre vonatkozó rezsicsökkentés kompenzálásáról
294/2013 (08.16.) A BTG által nevelt mangalicák értékesítési árairól
295/2013 (08.16.) A SztBIO pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
296/2013 (08.16.) Az Életet az Évekért Berentei Idősek klubja kérelmének elbírálásáról
297/2013 (08.16.) Varga Béla Berente József A. út 31. szám alatti lakos Berente 1416 hrsz-ú ingatlanának eladásra felajánlásáról
298/2013 (08.16.) Balogh Lajosné Berente Ady E. út 33. (hrsz: 305) szám alatti lakos, bérlő bérlakás bővítési kérelmének elbírálásáról
322/2013 (08.29.) A háziorvosi tevékenységről, valamint a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
323/2013 (08.29.) A helyi adóbevételek időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
324/2013 (08.29.) A 2013. évi kv. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
325/2013 (08.29.) A Berentei Óvoda és ÁMK munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
326/2013 (08.29.) Az iskola és szakorvosi ellátások pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
327/2013 (08.29.) A BKÖH SZMSZ módosításáról
328/2013 (08.29.) A zárt ülés elrendeléséről az árajánlatok elbírálásának tárgyalására
329/2013 (08.29.) A SztBIO pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
330/2013 (08.29.) A BTG pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
331/2013 (08.29.) A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásáról
332/2013 (08.29.) A Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról szóló 47/2013.(II.14.) és a Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodás elfogadásáról szóló 185/2013.(V.30.) határozatok módosításának, valamint az intézményt átadó és átvevő közötti megállapodás jóváhagyásáról
333/2013 (08.29.) A BMESZ intézményvezetői pályázati kiírás elfogadásáról, valamint az alapító okirat módosításáról
334/2013 (08.29.) A Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
335/2013 (08.29.) A Berente József A. út 36. szám alatti lakos kártérítési igényéről
362/2013 (08.29.) A Berentei Művelődési Központ Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról
363/2013 (09.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 363/2013.(IX.26.) határozata a játszóterek felújításáról-bővítéséről
364/2013 (09.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 364/2013.(IX.26.) határozata a 20/2011.(VIII.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott HÉSZ módosítási tervezetének elfogadásáról, valamint 194/2011.(VIII.25.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosításáról szóló 200/2013.(V.30.) határozat kiegészítéséről
365/2013 (09.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 365/2013.(IX.26.) határozata a SztBIO belső átalakítási és külső homlokzati terveinek jóváhagyásáról
366/2013 (09.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 366/2013.(IX.26.) határozata a védőnői tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
367/2013 (09.26.) A körzeti megbízott kinevezésére vonatkozó rendőrségi javaslat
368/2013 (09.26.) A körzeti megbízotti iroda kialakítása
369/2013 (09.26.) A Berentei Sportegyesület 2012. évi beszámolójának elfogadása
370/2013 (09.26.) BURSA HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás
371/2013 (09.26.) Komlóska Község Önkormányzata támogatási kérelmének elfogadása
372/2013 (09.26.) A Berentei Általános iskola intézményi tanácsába az önkormányzat, mint intézményfenntartó által delegált tag személye
373/2013 (09.26.) A 60 év feletti, szociálisan rászoruló lakosok egyszeri támogatása
374/2013 (09.26.) A SztBIO pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
375/2013 (09.26.) Zárt ülés elrendelése
376/2013 (09.26.) Együttműködési Megállapodás jóváhagyása/elutasítása a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel
377/2013 (09.26.) Berente, 0198 hrsz alatti telken lévő istálló megvásárlása
411/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 411/2013.(X.14.) határozata a Berentei Általános iskola intézményi tanácsába az önkormányzat, mint intézményfenntartó által delegált tag személyéről, 372/2013. (IX.26.) kt. határozat módosításáról
412/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 412/2013.(X.14.) határozata az ÉRV Zrt-ben önkormányzati részesedés szerzésre vonatkozó előterjesztés elfogadása/elutasítása
413/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 413/2013.(X.14.) határozata árajánlatok elbírálásáról
414/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 414/2013.(X.14.) határozata a BTG pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
415/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 415/2013.(X.14.) határozata Berente belterületén végzendő kátyúzás jóváhagyásáról
416/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 416/2013.(X.14.) határozata a SztBIO pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
417/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 417/2013.(X.14.) határozata a Berentei Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról.
418/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 418/2013.(X.14.) határozata a LEADER térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó energetikai célú pályázat jóváhagyása.
419/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 419/2013.(X.14.) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
420/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 420/2013.(X.14.) határozata szociális célú tűzifavásárlási támogatási kérelem benyújtásáról.
421/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 421/2013.(X.14.) határozata a BHN Óvoda pótelőirányzati kérelmének elbírálásáról.
422/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 422/2013.(X.14.) határozata a Művelődési ház galéria építési engedélyének meghosszabbításáról
423/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 423/2013.(X.14.) határozata ingatlan vásárlási és szolgalmi jog kártalanítási javaslatokról.
424/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 424/2013.(X.14.) határozata Berentés Marianna 3711 Szirmabesenyő, Honvéd út 23. alatti lakos – családi házát ért tűzkár miatti - támogatásáról.
425/2013 (10.14.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 425/2013.(X.14.) határozata Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötendő feladat ellátási megállapodások jóváhagyásáról, a 292/2013. (VIII. 16.) kt. határozat megerősítéséről.
426/2013 (11.14.) A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadása
427/2013 (11.14.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadása
428/2013 (11.14.) A Közoktatási és Közművelődési Bizottság 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadása
429/2013 (11.14.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal (BKÖH) illetve jogelődjei 2012-2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
430/2013 (11.14.) A Közmeghallgatás (falugyűlés) időpontjának jóváhagyása
431/2013 (11.14.) Árajánlatok elbírálásáról
432/2013 (11.14.) A BTG pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
433/2013 (11.14.) A Helyi Esélyegyenlőségi Terv elfogadása
434/2013 (11.14.) Az BHNÓ pótelőirányzati kérelmének elbírálása
435/2013 (11.14.) A tetvesség elleni intézkedési terv elfogadása
436/2013 (11.14.) a LEADER térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó 2014. évi rendezvényekre vonatkozó pályázat jóváhagyásáról és a Borsod-Torna-Gömör Egyesületbe történő belépésről
437/2013 (11.14.) A Berentei Sakk kör támogatási kérelmének elfogadásáról
438/2013 (11.14.) 2013. évi év végi fűtéstámogatás
439/2013 (11.14.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és a kéményseprési közszolgáltatás saját hatáskörben történő ellátásának felhagyásáról
440/2013 (11.14.) A BTG pótelőirányzati kérelmeinek elbírálása
441/2013 (11.14.) A BTG pótelőirányzati kérelmeinek elbírálása
442/2013 (11.14.) A SztBIO pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
443/2013 (11.14.) Az BHNÓ pótelőirányzati kérelmének elbírálása
444/2013 (11.14.) A Berentei Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálása
445/2013 (11.14.) A Berentei KÖH pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról
469/2013 (11.28.) A BC Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
470/2013 (11.28.) Berente Község Önkormányzata I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
471/2013 (11.28.) Az önkormányzat 2014. évi kv.-i koncepciójáról szóló 139/2013.(IV.29.) határozat módosításáról és a Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2014. évi kv.-i koncepciójának véleményezéséről.
472/2013 (11.28.) A Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2013. évi költségvetésének véleményezéséről.
473/2013 (11.28.) A 2014. évi belsőellenőrzési terv elfogadásáról.
474/2013 (11.28.) A Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezéséről.
475/2013 (11.28.) A Berentei Műszaki ellátó Szervezet álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása
476/2013 (11.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti - 248/2013. (V. 30) határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott - együttműködési megállapodás módosításáról.
477/2013 (11.28.) A BTG pótelőirányzati kérelmeinek elbírálása
478/2013 (11.28.) Berentei Hóvirág Napközi Otthonos Óvoda kérelmének elbírálásáról.
479/2013 (11.28.) A Berentei Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról.
480/2013 (11.28.) Támogatási kérelmek elbírálása
481/2013 (11.28.) A Küzdő Sportegyesület kérelme
482/2013 (11.28.) Általános Iskola szülői munkaközösség kezdeményezésének elfogadásáról
483/2013 (11.28.) Viskolc Ferenc kérelme
484/2013 (11.28.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés elfogadásáról.
485/2013 (11.28.) LEADER térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó energetikai célú pályázat jóváhagyásáról szóló 418/2013.(X.14.) határozat módosításáról
486/2013 (11.28.) Zárt ülés elrendeléséről
504/2013 (12.13.) Árajánlatok elbírálása
505/2013 (12.13.) Berentei Település Gondnokság Pótelőirányzati kérelmei
506/2013 (12.13.) A nem lakáscélú önkormányzati épületek, helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.
507/2013 (12.13.) Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának II. számú módosításáról
508/2013 (12.13.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 2013. december 11.-i módosításáról szóló előterjesztés elfogadásáról.
509/2013 (12.13.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó Együttműködési Megállapodás elfogadásáról szóló 65/2013. (II. 28.) kt. határozat módosításáról.
510/2013 (12.13.) A berentei Művelődési Központ előterjesztésének jóváhagyásáról.
511/2013 (12.13.) A Szent Borbála Idősek Otthonában működő szakrendelések szerződésének meghosszabbításáról.
512/2013 (12.13.) A BCNÖ támogatásáról.
513/2013 (12.13.) A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratáról szóló 333/2013.(VIII.29.), 143/2013.(IV.29.) és 130/2013.(IV.8.) határozatával módosított 86/2013.(III.18.) határozat módosításáról.

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,