berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2019)

Határozat Tárgy
99/2019 (04.25.) A Berente Szabadidőpark Horgászegyesület beszámolójának elfogadása
98/2019 (04.25.) A Berente Község Önkormányzatának és a Berente - Alacska Települések Intézményfenntartó Társulásának 2018. évi belső ellenőrzés beszámolójának elfogadása
97/2019 (04.25.) A Berentei Római Katolikus Egyházközség 2018. évi beszámolójának elfogadása
96/2019 (04.11.) A 38/2019. (III.11.) számú határozat visszavonása
95/2019 (04.11.) A Megújuló Berente program elfogadása
94/2019 (04.11.) A Berente Szabadidőközpont területén az újonnan kialakítandó színpad, és épület villamosenergia ellátásának kialakítása
9/2019 (01.24.) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó munkatervének elfogadása
81/2019 (03.28.) A Berentei Horgásztó helyi horgászrend módosításainak elfogadása
80/2019 (03.28.) A Képviselői indítvány 2019. évi helyi közfoglalkoztatási program indítására, saját erő vállalása melletti állami támogatás igénylése elfogadása
79/2019 (03.28.) A Berente Nonprofit Kft. előterjesztésének elfogadása
78/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében, a támogatási kérelemben meghatározott kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában
77/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében, a támogatási kérelemben meghatározott kötelező képzési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése
76/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében, a támogatási kérelemben meghatározott műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése
75/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.-1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében, a támogatási kérelemben meghatározott közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában
74/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében, a támogatási kérelemben meghatározott tervdokumentáció készítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában
73/2019 (03.28.) A 72/2019.(III.28.) számú határozat visszavonása
72/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében, a támogatási kérelemben meghatározott kiviteli tervdokumentáció készítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában
71/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében támogatási kérelemben meghatározott projektterv készítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában
70/2019 (03.28.) A Berente település közintézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00097 azonosító számú pályázat keretében, a támogatási kérelemben meghatározott projekt menedzsment feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában
69/2019 (03.28.) Az önkormányzat megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából fizetendő egyszeri szociális juttatáshoz szükséges előirányzat módosítása
68./2019 (03.28.) Az önkormányzat megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából fizetendő egyszeri szociális juttatás
67/2019 (03.28.) A Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása
66/2019 (03.28.) A V-33 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 2018. évi beszámolójának elfogadása
65/2019 (03.28.) A Magyar Légimentésért Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása
64/2019 (03.28.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2018. évi beszámolójának elfogadása
63/2019 (03.28.) A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete 2018. évi beszámolójának elfogadása
62/2019 (03.28.) "A Szeretet Erejével" Közhasznú Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása
61/2019 (03.28.) A Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása
60/2019 (03.28.) A Szent Borbála Idősek Otthona 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadása
59/2019 (03.28.) A Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása
58/2019 (03.28.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása
57/2019 (03.28.) A Berentei Sakk-kör 2018. évi beszámolójának elfogadása
56/2019 (03.28.) A Berentei Védőnői Szolgálat működéséről szóló 2018. évi beszámolójának elfogadása
55/2019 (03.28.) Berente Község egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól 2018. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása
54/2019 (03.28.) A Berentei Református Egyházközség 2018. évi beszámolójának elfogadása
53/2019 (03.28.) A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi beszámolójának elfogadása
52/2019 (03.18.) Az ajándéktárgyak megvásárlására érkezett árajánlat megtárgyalása
51/2019 (03.18.) A Berente Község tulajdonában lévő Horgásztó őrzése
47/2019 (03.11.) A "település Bora" - Hollókői Mihály Tállyai borász Tokaji Sárga Muskotály - megvásárlása
46/2019 (03.11.) A Berente Nonprofit Kft. vagyonátadása
45/2019 (03.11.) A Szabadidőpark tervezésére érkezett árajánlat elfogadása
44/2019 (03.11.) A Berentei Horgásztónál horgászhelyek kialakítása
43/2019 (03.11.) A Berentei Tündérkert Óvoda 1 fő dajka státusz igényléséről
42/2019 (03.11.) A Szent Borbála Idősek Otthona 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazásáról
41/2019 (03.11.) A kertészkedéshez szükséges szaporítóanyagok biztosítása
40/2019 (03.11.) Az " Útfelújítási munkálatok Berentén" címmel lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslatának elfogadása
39/2019 (03.11.) "Napelempark létesítése Berentén" címmel lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslatának elfogadása
38/2019 (03.11.) A Megújuló Berente Program végleges anyagának elfogadása
32/2019 (02.21.) A TOP - 3.2.1-15 pályázat projektterv aktualizálásának elfogadása
31/2019 (02.21.) 3 db IP dome kamera beszerzése
30/2019 (02.21.) A Beruházási támogatás összegének, valamint törlesztő részletének módosítása
29/2019 (02.21.) A Berente, József Attila utcán, Ady Endre utcán lévő csatornák egyes szakaszainak lefedésére megküldött tervezési árajánlatok megtárgyalása
28/2019 (02.21.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
27/2019 (02.21.) A Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva - zárva tartási rendjének jóváhagyása. A 2019/2020. nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
25/2019 (02.14.) A Berente Nonprofit Kft. Bajcsy-Zs. és a Gagarin lakótelepen található szeméttárolók bővítése
24/2019 (02.14.) A Berente Belterületi utak felújítása beruházáshoz tartozó műszaki ellenőrzési szakértő kiválasztása
23/2019 (02.14.) A Berente Napelem park építése beruházáshoz tartozó műszaki ellenőrzési szakértő kiválasztása
22/2019 (02.14.) A Berente Szabadidőparkban létesítendő ingatlan tervrajzának elfogadása, a víz, szennyvíz, áram, csatorna bekötése, parkoló lefedése
21/2019 (02.14.) A Szabadidőpark fejlesztése
20/2019 (02.06.) A „Napelempark létesítése Berentén” beruházáshoz tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatását végző közbeszerzési szakértő kiválasztása
2/2019 (01.07.) A Berente Nonprofit Kft. Start munkaprogramhoz való csatlakozása
19/2019 (02.06.) Az „Útfelújítási munkálatok Berentén” beruházáshoz tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatását végző közbeszerzési szakértő kiválasztása
15/2019 (01.24.) Roza László István polgármester 2019. évi szabadságának megállapítása, ütemezése
14/2019 (01.24.) Nyeste József képviselő Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági taggá való választása
13/2019 (01.24.) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
121/2019 (05.15.) A normatív támogatásban nem részesülő gyermekek 2019. évi étkeztetésének biztosítása, és a nyári szünetben történő étkeztetés költségeinek elfogadása
120/2019 (05.15.) Az "Idősek Otthona korszerűsítése Berentén" című közbeszerzési eljárás lefolytatását végző közbeszerzési szakértő kiválasztása
12/2019 (01.24.) Berente Község alpolgármesterének megválasztása
119/2019 (05.15.) A Berente Ady Endre utca és a József Attila utca alatti vízelvezető csatorna lefedése
118/2019 (05.15.) A településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet szakmai szempontú felülvizsgálatára megbízásról
117/2019 (05.15.) A településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
116/2019 (05.15.) A Berente Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg beszámolójának elfogadása
11/2019 (01.24.) A Berente Település Arculati Kézikönyv elfogadása
104/2019 (04.25.) A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elutasítása
103/2019 (04.25.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs kérelmének elfogadása
102/2019 (04.25.) A Berentei Tündérkert Óvoda közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret igénylésének elutasítása
101/2019 (04.25.) A Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása
100/2019 (04.25.) A Berentei Tündérkert Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható csoportok száma és létszáma
10/2019 (01.24.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek megállapítása
1/2019 (01.07.) A H&H Development Kft. pótmunka költségeinek elfogadása

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,