berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2018)

Határozat Tárgy
2/2018 (01.25.) Roza László István polgármester 2018. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről
3/2018 (01.25.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének és az abba beépített közművelődési programjának jóváhagyásáról
4/2018 (01.25.) A Településképi Rendelet véleményezéséről
5/2018 (01.25.) A Kazincbarcika és Vonáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tárulási Megállapodás elfogadása
6/2018 (01.25.) Szent Borbála Idősek Otthonába gázüzemű főzőüst vásárlásának engedélyezése
7/2018 (01.25.) KEHOP-5.2.11-16 azonosító jelű "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás
12/2018 (02.15.) A Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyása, a 2017/2018. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
13/2018 (02.15.) Civil szervezetek támogatása
14/2018 (02.15.) Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása
15/2018 (02.15.) Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása
16/2018 (02.15.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
17/2018 (02.15.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
18/2018 (02.15.) A tájtervezői feladatok elvégzésére irányuló megbízás
19/2018 (02.15.) "Aki a múltját nem ápolja, jövője sincsen" II. Alacskai-Berentei sokadalom című pályázat benyújtásáról szóló 598/2017. (IX.04.) határozat módosítása
20/2018 (02.15.) A Helyi Horgászrend elfogadása
33/2018 (03.12.) Pályázat benyújtásáról a Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása - VP6-19.2.1.-12-3-17 címmel
34/2018 (03.12.) A 2018. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatás
41/2018 (03.22.) A Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület 2017. évi beszámolójának elfogadása
42/2018 (03.22.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
43/2018 (03.22.) A Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása
44/2018 (03.22.) A Szent Borbála Idősek Otthona 2017. évi beszámolójának elfogadása
45/2018 (03.22.) A Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
46/2018 (03.22.) A Berente Község egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól 2017. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása
47/2018 (03.22.) A Berentei Védőnői Szolgálat működéséről szóló beszámoló elfogadása
48/2018 (03.22.) A közbeszerzések 2017. évi statisztikai összegzésének elfogadása
49/2018 (03.22.) Berente Község Önkormányzata és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
50/2018 (03.22.) A Berentei Általános Iskola programjainak megvalósításához szükséges költségeinek elfogadásáról
51/2018 (03.22.) Az Általános Iskola 2018/2019. évre vonatkozó iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás iránti kérelmének elbírálásáról
52/2018 (03.22.) A Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadása
53/2018 (03.22.) A Berentei Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatási költségeinek elfogadása
54/2018 (03.22.) Az Általános Iskola volt "Teleház" tanteremmé alakításának elfogadása
55/2018 (03.22.) A Berente Nonprofit Kft. bérfejlesztési kérelmének elfogadása
56/2018 (03.22.) A Berente Nonprofit Kft. -település virágosítására irányuló - kérelme elfogadása
57/2018 (03.22.) A 2018. április 8. napján tartandó országgyűlési képviselő - választással kapcsolatos önkormányzati kiadások
58/2018 (03.22.) A Művelődési Ház és Könyvtár kérelme
64/2018 (04.10.) A berentei horgásztó őrzésére adott árajánlat elfogadása
65/2018 (04.10.) A Berentei Általános Iskola tornaterem födémszerkezetének megerősítésére készítendő kiviteli tervdokumentáció elkészítése
66/2018 (04.10.) A 12W SLK-I-12 Napelemes kandeláber telepítése
67/2018 (04.10.) A 30W SLK-I-30 Napelemes kandeláber telepítése
75/2018 (04.26.) A Városi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadása
76./2018 (04.26.) A Berentei Református Egyházközség 2017. évi beszámolójának elfogadása
77./2018 (04.26.) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásairól, a Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
78./2018 (04.26.) A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről, beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról előterjesztés elfogadása
79./2018 (04.26.) A Berentén működő szakrendelések beszámolójának elfogadása
80/2018 (04.26.) A Berentei Polgárőr egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
81./2018 (04.26.) A Berentei Római Katolikus Egyházközség 2017. évi beszámolójának elfogadása
82./2018 (04.26.) A Berentei Sakk-Kör 2017. évi beszámolójának elfogadása
83./2018 (04.26.) A helyi önkormányzat 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése
84./2018 (04.26.) Berente Bajcsy - Zsilinszky úti buszforduló és átvezető út aszfaltozása
85./2018 (04.26.) A Belterületi utak aszfaltozásához tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatását végző közbeszerzési szakértő kiválasztása
86/2018 (04.26.) A Kastélypark és Főtér rekonstrukciójához tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatását végző közbeszerzési szakértő kiválasztása
87./2018 (04.26.) A Berentei Általános Iskola - "FAL MÁSKÉPP 4. - Berente kincsei az én világomban" - rajzpályázat
88./2018 (04.26.) A Berente, Bem József u. 2. sz. alatti ingatlan Berentei Sportegyesület részére történő bérbeadása
89./2018 (04.26.) Védőnői Szolgálat laptop cseréje
90/2018 (04.26.) A Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása
91./2018 (04.26.) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
92./2018 (04.26.) A Berente, József Attila utca 178. hrsz. ingatlan megvásárlása
99/2018 (05.15.) Berente Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása
100/2018 (05.15.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata elfogadása
101/2018 (05.15.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
102/2018 (05.15.) A Belterületi utak: Bajcsy buszforduló + átvezető utak aszfaltozásához tartozó műszaki ellenőrzési szakértő kiválasztása
103/2018 (05.15.) A Főtér rekonstrukciója beruházásához tartozó Műszaki ellenőrzési szakértő kiválasztásáról.
104/2018 (05.15.) A Belterületi utak: Esze Tamás u., Bajcsy Zs. u., Főtér aszfaltozásához tartozó Műszaki ellenőrzési szakértő kiválasztása
105/2018 (05.15.) A Berente belterületi utak aszfaltozására megválasztott Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak elfogadása
106/2018 (05.15.) A Berente Kastélypark és Főtér rekonstrukciójára megválasztott Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak elfogdása
107/2018 (05.15.) A Berente Kastélyépület tetőszerkezetének és homlokzatának állag megőrző felújítására megválasztott Közbeszerzési eljárás lefolytatásának elfogadása, Közbeszerző kijelölése
108/2018 (05.15.) a Berente Kastélyépület tetőszerkezet és homlokzatának állag megőrző felújítására megválasztott Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak elfogadása
109/2018 (05.15.) A Szent Borbála Idősek Otthona alapító okiratának módosítása
110/2018 (05.15.) A Szent Borbála Idősek Otthona által szervezett egészségügyi szűrőnap költségei tárgyában
111/2018 (05.15.) A Rozmaring Dalkör részvétele támogatásáról a VIII. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvény keszthelyi döntőjén
112/2018 (05.15.) Az Önkormányzat Helyi Sportfejlesztési Koncepciója elfogadása
113/2018 (05.15.) Az Önkormányzat 598/2017. ( IX.4.) határozata egységes szerkezetben történő módosításáról
115/2018 (05.31.) A BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolójának elfogadása
116/2018 (05.31.) Az ÉRV Zrt. beszámolójának elfogadásáról
117/2018 (05.31.) A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évi munkájáról
118/2018 (05.31.) A mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
119/2018 (05.31.) A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
120/2018 (05.31.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzése
121/2018 (05.31.) A Berentei Tündérkert Óvoda és Kastélykerti Tagóvoda pedagógia szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó gyakorlati képzésben való részvétel
122/2018 (05.31.) A Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okirata módosítása
123/2018 (05.31.) A Berentei Tündérkert Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és létszámáról
124/2018 (05.31.) A Berentei Tündérkert Óvoda 2018-2023. évre szóló továbbképzési programja
125/2018 (05.31.) A Berente Község Önkormányzata 2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentése jóváhagyása
126/2018 (05.31.) A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentése jóváhagyása
127/2018 (05.31.) A Berente Község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása
128/2018 (05.31.) A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal – a Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvével kapcsolatos – javaslattétele ügyében.
129/2018 (05.31.) a Berentei Általános Iskola Balatonfenyvesi táboroztatási költségek meghatározásáról, az 53/2018. (III. 22.) határozat módosítása
130/2018 (05.31.) A normatív támogatásban nem részesülő gyermekek 2018. évi étkeztetésének biztosításáról és a nyári szünetben történő étkeztetés költségeinek elfogadása
131/2018 (05.31.) A Berente Kastélyépület homlokzat illetve tetőszerkezet felújításának műszaki ellenőrzése
132/2018 (05.31.) A Berentei Általános Iskola tornatermi födém főtartó gerendáinak megerősítésérnek kivitelezése
146/2018 (06.14.) Berente belterületi utak rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás döntési javaslat elfogadása
147/2018 (06.14.) Kastélypark és Főtér rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás döntési javaslat elfogadása
148/2018 (06.14.) A GRAND-R Tervező, Építő Kft. árajánlatának elfogadásáról a Berente, Ady E. utca 55. sz. alatti ingatlan tervezési dokumentációjának elkészítése
151/2018 (06.28.) A 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása, valamint a 433/2013. (XI. 14.) számú határozat hatályon kívül helyezése.
152/2018 (06.28.) Szőke Lajos verseskötetének kiadása
153/2018 (06.28.) Az étkező kialakítása a Berentei Művelődési Házban és Könyvtárban
154/2018 (06.28.) a Berentei Tündérkert Óvoda gyógypedagógiai asszisztens státusz engedélyezése
155/2018 (06.28.) A Szent Borbála Idősek Otthona közösségi terem terembérleti díjának elfogadása
156/2018 (06.28.) A Szent Borbála Idősek Otthona eszközbeszerzésének elfogadása
157/2018 (06.28.) A Szent Borbála Idősek Otthona mosodai szolgáltatási díj elfogadása
158/2018 (06.28.) A Berente Kastélyépület tetőszerkezetének és homlokzatának állagmegőrző felújításának tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntési javaslat elfogadása
159/2018 (06.28.) A Berente Nonprofit Kft. előterjesztésének elfogadása
160/2018 (06.28.) A Berente Nonprofit Kft. előterjesztésének elfogadása
161/2018 (06.28.) A Kutyafuttató kialakításának elfogadása
162/2018 (06.28.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület kérelmének elfogadása
179/2018 (07.26.) A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről
180/2018 (07.26.) A Berentei köztemetőben megépített urnafalban lévő urnafülke díjának meghatározása
181/2018 (07.26.) Temetőgondnoki státusz létesítése
182/2018 (07.26.) Napelemes kandeláber fogadóinak telepítése
183/2018 (07.26.) A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elfogadása
211/2018 (08.23.) A Berente, József Attila utca 15. számú ingatlan bontási munkálatait végző kiválasztási eljárás
212/2018 (08.23.) A Berente Főtér és Kastélypark rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárásban szereplő műszaki tartalmának kiegészítéséről, pótmunka elrendeléséről
213/2018 (08.23.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
214/2018 (08.23.) a Berentei Tündérkert Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely engedélyezéséről, a 154/2018. (VI.28.) határozat visszavonásáról
215/2018 (08.23.) A Berentei köztemetőben megépített urnafalban lévő urnafülke díjának meghatározásáról, a 180/2018. (VII.26.) határozat módosítása
223/2018 (09.25.) Berente Község Önkormányzata költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
224/2018 (09.25.) Beszámoló a Berentei Tündérkert Óvoda 2017/2018-as nevelési és működéséről, szakmai tevékenységéről
225/2018 (09.25.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója
226/2018 (09.25.) A berentei Idősek Hete rendezvénysorozat
227/2018 (09.25.) A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozás
228/2018 (09.25.) Bursa HUngarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása
229/2018 (09.25.) A szociális tűzifa támogatás igénybevétele
230/2018 (09.25.) A Közmeghallgatás (falugyűlés) időpontjának meghatározása
231/2018 (09.25.) Berente Nonprofit Kft. által beterjesztett Tó feletti támfal tervezési költségeinek elfogadása
232/2018 (09.25.) Berente Nonprofit Kft. által beterjesztett temetőgondnoki állás pénzügyi fedezetének elfogadása
233/2018 (09.25.) A Berente Nonprofit Kft. által beterjesztett Berente, Kandó Kálmán út 13. ingatlan törmelékének elszállításának és zúzásának pénzügyi fedezetének elfogadása
234/2018 (09.25.) A Berente Nonprofit Kft. által beterjesztett Berente belterületén folytatandó fásítás pénzügyi fedezetének elfogadása
235/2018 (09.25.) A Szent Borbála Idősek Otthona által megszervezett szűrőnap költségeinek elfogadása
236/2018 (09.25.) Az Önkormányzati tulajdonú pince falfestésének engedélyezése
237/2018 (09.25.) A Berente TV technikai fejlesztésének és a Berentei Krónika című műsor készítésének támogatása
238/2018 (09.25.) Jegyzőkönyvek felterjesztése
251/2018 (10.31.) 2019. évi belső ellenőrzési terv
252/2018 (10.31.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
253/2018 (10.31.) Berente Nonprofit Kft. árajánlatainak elfogadása
254/2018 (10.31.) Berente Nonprofit Kft. árajánlatainak elfogadása
255/2018 (10.31.) Könnyűszerkezetes lakóházak építésére vonatkozó kivitelezői szerződés megkötése
256/2018 (10.31.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Berente, Kandó Kálmán út 22. sz. alatti ingatlanon létesítendő vállalkozási tevékenységről
257/2018 (10.31.) A Dual Plusz Kft. árajánlatának elfogadása
258/2018 (10.31.) Gergelyffy György (ZOOM66 BT.) bérezése
259/2018 (10.31.) A képviselői indítvány elfogadásáról, szeméttároló hely bővítéséről
260/2018 (10.31.) A képviselői indítvány elfogadásáról
261/2018 (10.31.) A Szent Borbála Idősek Otthonában foglalkoztatotti jogviszonyban állók jutalmazásáról
262/2018 (10.31.) Berente Község Önkormányzata fenntartásában lévő Berentei Tündérkert Óvodában (3704 Berente, Posta utca 7.) foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazása
263/2018 (10.31.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár (3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.) foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazása
264/2018 (10.31.) Berente Nonprofit Kft. munkavállalóinak és közcélú munkavállalóinak jutalmazása érdekében szükséges fedezet biztosítása
265/2018 (10.31.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazása
266/2018 (10.31.) A Berente Község Önkormányzatánál foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazásáról
267/2018 (10.31.) Lassítósziget kialakítása
268/2018 (10.31.) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok gázkészülékeinek felülvizsgálatára és cseréjére vonatkozó pénzügyi fedezet biztosítása
333/2018 (11.21.) Berente két lakásos társasház építésének műszaki ellenőrzése
334/2018 (11.21.) Berente Nonprofit Kft. árajánlatának elfogadása
335/2018 (11.21.) Önkormányzati tulajdonú erdőterületek bozótirtási, ápolási munkáinak elvégzéséről
337/2018 (11.29.) A Berente Község Önkormányzata költségvetésének III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
338/2018 (11.29.) Adózási feladatok és azok eredményességéről szóló beszámoló elfogadása
339/2018 (11.29.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
340/2018 (11.29.) Képviselői indítvány elfogadása
341/2018 (11.29.) A Berentei Tündérkert Óvoda téli zárva tartás elfogadása
342/2018 (11.29.) A Berente, Gagarin lakótelep 2-4-6 lakóközösség kérelmének elfogadása
343/2018 (11.29.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár pótelőirányzat biztosítás iránt benyújtott kérelmének elfogadása
344/2018 (11.29.) Települési Karácsony ünnepi támogatás megállapítása
414/2018 (12.13.) Nyeste József alpolgármester visszahívása
415/2018 (12.13.) A Berente TV 2019 évi működtetése, árajánlatok megtárgyalása
416/2018 (12.13.) A Berente TV technikai fejlesztése
417/2018 (12.13.) A Globomax MikroVoks technikai fejlesztése
418/2018 (12.13.) Kocsis István képviselő indítványa
419/2018 (12.13.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-nek a módosítása

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,