berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

Határozat Tárgy
1/2023 (01.26.) A 2023. évi önkormányzati költségvetést megalapozó döntések elfogadása
2/2023 (01.26.) Berente község energiatakarékosságot célzó intézkedéseinek elfogadása
3/2023 (01.26.) A 2023/2024. nevelési évben a Berentei Tündérkert Óvoda és az Alacskai Kastélykerti Tagóvoda beiratkozási időpontjainak meghatározása
4/2023 (01.26.) A Berentei Tündérkert Óvoda és az Alacskai Kastélykerti Tagóvoda nyári zárva tartási rendjének jóváhagyása
5/2023 (01.26.) Berente Község polgármestere 2023. évi szabadságának megállapításáról és ütemezése
6/2023 (01.26.) Berente Naperőmű által megtermelt villamosenergiával kapcsolatos adásvételi szerződés megkötése
7/2023 (01.26.) Az ÉRV. Zrt. és a Magyar Posta Zrt. közötti partneri szerződés Berente Község Önkormányzata által történő jóváhagyása
8/2023 (01.26.) Berente Község Önkormányzata tulajdonában álló Berente, Esze Tamás u. 24. szám alatti ingatlan bérleti szerződés hatályának meghosszabbítása
9/2023 (01.26.) A Berentei temető lépcsőjének felújításához kapcsolódó pótmunkák elfogadása
10/2023 (01.26.) Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. fsz/2. szám alatti ingatlanban található Berentei Fiókgyógyszertárban klímaberendezés beszerzése
11/2023 (02.23.) Berente Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapításáról
12/2023 (02.23.) A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
13/2023 (02.23.) A beiskolázási körzetekkel kapcsolatos tájékoztató elfogadása
14/2023 (02.23.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
15/2023 (02.23.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakoz
16/2023 (02.23.) Berente Község Önkormányzati Hivatal elhelyezésének jövőbeli tervei
17/2023 (02.23.) Berente Község Önkormányzatánál a biztonsági mentés megteremtése érdekében számítástechnikai eszközök beszerzése
18/2023 (02.23.) Berente Község kiemelt közterületeinek burkolásához szükséges térkő beszerzése
21/2023 (03.13.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló pályázat benyújtásának megnyitása
22/2023 (03.13.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásról szóló pályázat benyújtásának megnyitása
23/2023 (03.13.) A lakásfelújítási támogatásról szóló pályázat benyújtásának megnyitása
24/2023 (03.13.) Víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó támogatási igény benyújtása
25/2023 (03.13.) Társasházi közgyűlés döntésének jóváhagyása
26/2023 (03.13.) A 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca alatti (Településgondnokság előtti terület), 24. helyrajzi számú ingatlanon 24 m2 alapterületű garázsok (5 db) bérbeadása
27/2023 (03.30.) Erdőfelújítási munkák elvégzéséről és pénzügyi keret létrehozása
28/2023 (03.30.) Berente település területén térfigyelő rendszer fejlesztéséről, bővítése
29/2023 (03.30.) Berente településen útfelújítási munkálatok elvégzéséről, valamint meglévő csapadékvíz elvezető rendszerhez iszap és hordalékfogó műtárgyak létesítése
30/2023 (03.30.) A Berente TV szolgáltatás vállalkozói díja megemelése iránti igény
31/2023 (03.30.) Háziorvos beszámolójának elfogadása
32/2023 (03.30.) Háziorvos támogatása
33/2023 (03.30.) A foglalkozásegészségügyi szerződések módosítása
34/2023 (03.30.) Berentei Református Egyházközség beszámolója elfogadása
35/2023 (03.30.) Berentei Református Egyházközség támogatása
36/2023 (03.30.) A Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület beszámolója
37/2023 (03.30.) A Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület kérelme
38/2023 (03.30.) A Sajómenti Romákért Egyesület kérelme
39/2023 (03.30.) A Berentei Borbarátok, Természetjárók és Környezetvédők Egyesülete kérelme
40/2023 (03.30.) A Teljes Életért Egyesület támogatás iránti kérelme
41/2023 (03.30.) A Sajószentpéteri Rendőrörs klímaberendezés kiépítése iránti kérelme
42/2023 (03.30.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság túlszolgálat ellentételezése iránti kérelme
43/2023 (03.30.) A Parázs Tűzvédelmi Alapítvány támogatás iránti kérelme
44/2023 (03.30.) A Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
45/2023 (03.30.) 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
46/2023 (03.30.) Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulás 2023. évi működéséhez történő hozzájárulás
49/2023 (04.27.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek tárgyi módosítása
50/2023 (04.27.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi közművelődési programjának és munkatervének elfogadása
51/2023 (04.27.) A Rozmaring Dalkör fellépő ruházata fejlesztésére 2022. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználása
52/2023 (04.27.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránti kérelme
53/2023 (04.27.) A Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatás iránti kérelme
54/2023 (04.27.) Az Önkormányzat kezelésében lévő erdők 2023-2031 évekre vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása
55/2023 (04.27.) Klíma készülékek cseréje a Hivatalban
56/2023 (04.27.) Térfigyelő kamerák MVM Émász Áramhálózati Kft. oszlopon történő elhelyezési és csatlakozó vezeték tervezési és engedélyezési munkáinak elvégzése
57/2023 (04.27.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása
58/2023 (04.27.) 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 67. szám alatti ingatlan tervezőjének kiválasztása
59/2023 (04.27.) A 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca alatti garázsok bérlőinek kijelölése
60/2023 (04.27.) A Berente buszfordulónál 1 db mobilgarázs kivitelezése
61/2023 (04.27.) A Berentei temető lépcsőjének felújításához kapcsolódó korlát kivitelezése
62/2023 (04.27.) Temetéshez szükséges kellékek cseréjéről és beszerzése
63/2023 (04.27.) Berentei Tündérkert Óvoda intézményvezetőjének pályáztatása
64/2023 (04.27.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
65/2023 (04.27.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. április 1. – április 20. között benyújtott pályázatok elfogadása
66/2023 (04.27.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. április 1. – április 20. között benyújtott pályázatok elfogadása
69/2023 (05.25.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója
70/2023 (05.25.) A Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület beszámolója
71/2023 (05.25.) A Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója
72/2023 (05.25.) A Berentei Tündérkert Óvodában a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és létszámának engedélyezése
73/2023 (05.25.) Lakásfelújítási támogatás költségvetési fedezetének növelése
74/2023 (05.25.) Elektromos lélekharang beszerzése
75/2023 (05.25.) Berente, Csaba közben (hrsz. 419) kialakított parkolók lefedése
76/2023 (05.25.) Akkus vágógép beszerzése
77/2023 (05.25.) Műszaki ellenőr kiválasztása
78/2023 (05.25.) Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújításához kapcsolódó pótmunkák elfogadása
79/2023 (05.25.) Berente, Gagarin utca 2-6. szám alatt a pince vizesedése
80/2023 (05.25.) Uszoda igénybevételi szolgáltatás vásárlása
81/2023 (05.25.) A Berentesuli Alapítvány részére biztosított működési kiadás maradvány összegének megtárgyalása
82/2023 (05.25.) Serfőző József kérelme
83/2023 (05.25.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. április 21. – május 17. között benyújtott pályázatok elfogadása
84/2023 (05.25.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. április 21. – május 17. között benyújtott pályázatok elfogadása
85/2023 (05.25.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. április 1. – május 17. között benyújtott pályázat elbírálása
86/2023 (05.25.) Óvodai ballagók részére emléktárgy biztosítása
87/2023 (05.25.) Az orosz-ukrán háború egy éves évfordulója
88/2023 (06.29.) A Szociális Bizottság 2023. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása
89/2023 (06.29.) A Gazdasági Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2023. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása
90/2023 (06.29.) Berente, József Attila utca 2. 1/1. szám alatti ingatlan (hrsz. 164/A/3) megvásárlása
91/2023 (06.29.) A Reménysugár Gyermekotthon kérelme
92/2023 (06.29.) A Dual-Plus Kft. térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés díjának emelése
93/2023 (06.29.) A 2023. évi nyári diákmunka programban való részvétel
94/2023 (06.29.) A Sajószentpéteri Hegyalja Lovassport Egyesület kérelme
95/2023 (06.29.) Elárvult gyermekek támogatása
96/2023 (06.29.) Verseskötet megjelenéséhez keretösszeg biztosítása
97/2023 (06.29.) A Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 21. számú módosítása
98/2023 (06.29.) A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal köztisztsaságból származó települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyása
99/2023 (06.29.) A 2023. évi berentei nyári tábor várható programjairól és költségei
100/2023 (06.29.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. május 18. – június 16. között benyújtott pályázatok elfogadása
101/2023 (06.29.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. május 18. – június 16. között benyújtott pályázatok elfogadása
102/2023 (06.29.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. május 18. – június 16. között benyújtott pályázat elfogadása
103/2023 (06.29.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása
104/2023 (06.29.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítése
105/2023 (06.29.) Alacska Község Önkormányzata kérelme
106/2023 (07.20.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Országos közúti közlekedési projektek pontja, 1.2. Főutak alpontja, 1.2.19. A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út megnevezésű al-alpontjában nevesített fejlesztés megvalósítása érdekében történő – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségességéről
107/2023 (07.20.) 2023. évi nyári diákmunka program egy heti munkabérének biztosítása
108/2023 (07.20.) Szennyvíztisztító telep értékesítése
109/2023 (07.20.) Vári Éva tiszteletdíjról való lemondási kérelme
110/2023 (07.20.) Fűtéskorszerűsítési támogatás visszavonása
111/2023 (07.20.) Lakásfelújítási támogatás visszavonása
112/2023 (07.20.) Bajcsy-Zsilinszky utca Kandó Kálmán és a Marx utcák közötti szakaszán csapadékvíz elvezető összefolyó kiépítésének kezdeményezése
113/2023 (07.20.) Rudolftelep Községi Önkormányzat kérelme
114/2023 (07.20.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. június 17. – július 7. között benyújtott pályázatok elfogadása
115/2023 (07.20.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. június 17. – július 7. között benyújtott pályázatok elbírálása
116/2023 (07.20.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. június 17. – július 7. között benyújtott pályázat elfogadása
122/2023 (08.31.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek – tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítandó 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítása elindításáról
123/2023 (08.31.) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Területrendezési Tervében nem szereplő térségi jelentőségű egyedi építmény területi elhelyezéséhez (beillesztéséhez) készült Térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről
124/2023 (08.31.) Döntés Berente Község Településrendezési Eszközeinek – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Országos közúti közlekedési projektek pontja, 1.2. Főutak alpontja, 1.2.19. „A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út” megnevezésű al-alpontjában nevesített fejlesztés megvalósítása érdekében történő – módosítása partneri véleményezési szakaszának lezárásáról
125/2023 (08.31.) Berente, József Attila utca 2. 1/1. szám alatti ingatlan (hrsz. 164/A/3) adásvételi-, és kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról
126/2023 (08.31.) Szennyvíztisztító mű értékesítése
127/2023 (08.31.) Intézkedési Terv elfogadása
128/2023 (08.31.) Bányásznapi rendezvény előkészületei
129/2023 (08.31.) Dual-Plus Kft. kamera rendszer üzemeltetési szerződésének felülvizsgálata
130/2023 (08.31.) Első osztályos tanulók részére tabletek vásárlása
131/2023 (08.31.) Kültéri „játszóeszközök” beszerzése
132/2023 (08.31.) Gagarin úti lakótelep kerítésének elkészítése
133/2023 (08.31.) Harangláb beszerzése
134/2023 (08.31.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján Czakó Árpád kérelme
135/2023 (08.31.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. július 8. – augusztus 18. között benyújtott pályázatok elfogadása
136/2023 (08.31.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. július 8. – augusztus 18. között benyújtott pályázatok elfogadása
137/2023 (08.31.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. július 8. – augusztus 18. között benyújtott pályázat elfogadása
137/2023 (08.31.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. július 8. – augusztus 18. között benyújtott pályázat elfogadása
138/2023 (08.31.) Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezése
139/2023 (08.31.) Ügyvédi megbízási díj emelése
142/2023 (09.28.) Beszámoló a Berentei Tündérkert Óvoda 2022/2023. nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről
143/2023 (09.28.) Létszámbővítés engedélyezése a Berentei Tündérkert Óvodában
144/2023 (09.28.) Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
145/2023 (09.28.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás előirányzatából a fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítése célú támogatás előirányzatára költségvetési előirányzat átcsoportosítása
146/2023 (09.28.) Szennyvíztisztító mű licittárgyalás útján történő értékesítése
147/2023 (09.28.) A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése
148/2023 (09.28.) A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozás
149/2023 (09.28.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása
150/2023 (09.28.) Idősek Hete rendezvénysorozat
151/2023 (09.28.) A volt Szepessy-kastély épületének, Polgármesteri Hivatalként történő kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításáról és közbeszerző kiválasztása
152/2023 (09.28.) Berente, Gagarin úti lakótelepre filagória beszerzése
153/2023 (09.28.) Gagarin utca 407. hrsz. parkoló bővítése engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
154/2023 (09.28.) Klímaberendezés beszerzése a faházba
155/2023 (09.28.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár épületére vonatkozó villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció elkészítése
156/2023 (09.28.) Díszkivilágításra keretösszeg biztosítása
157/2023 (09.28.) Teqballasztal beszerzése
158/2023 (09.28.) Kerékpártárolók létesítése
159/2023 (09.28.) A Berentei Általános Iskola és Óvoda kerítés felújítása
160/2023 (09.28.) Akác tuskósarjak kétszeri permetezése
161/2023 (09.28.) Erdőfelújítási munkák végrehajtása 1 ha területen
162/2023 (09.28.) Fakitermelési munkák végrehajtása 1 ha területen
163/2023 (09.28.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. augusztus 19. – szeptember 15. között benyújtott pályázatok elfogadása
164/2023 (09.28.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. augusztus 19. – szeptember 15. között benyújtott pályázatok elfogadása
165/2023 (09.28.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. augusztus 19. – augusztus 31. között benyújtott pályázatok elfogadása
178/2023 (10.26.) Berente Község 35/2020. (II. 27.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének módosítása
179./2023 (10.26.) Berente Község Településrendezési Eszközeinek – tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségessége
180/2023 (10.26.) Döntés a berentei 577. hrsz. ingatlan értékesítéséről
181/2023 (10.26.) A volt Szepessy-kastélyban található társasház megszüntetésének jóváhagyása
182/2023 (10.26.) A Berentesuli Alapítvány kérelme
183/2023 (10.26.) A Berentei Tündérkert Óvoda téli zárva tartás engedélyezése
184/2023 (10.26.) A Berentei Tündérkert Óvodában laptop és nyomtató beszerzése
185/2023 (10.26.) Bölcsőde létesítése
186/2023 (10.26.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. szeptember 16. – szeptember 30. között benyújtott pályázatok elfogadása
187/2023 (10.26.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján dr. Dancsó Tünde által benyújtott pályázat elbírálásáról
188/2023 (10.26.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján Kléri-Hegedűs Mária által benyújtott pályázat elbírálása
189/2023 (10.26.) Közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására keretszerződés megkötése
190/2023 (11.13.) A berentei háztartások egyszeri 100.000,- Ft-os rendkívüli települési támogatása 2023. november és 2024. februári kifizetése
191/2023 (11.30.) Döntés Berente Község Településrendezési Eszközeinek – tervezett napelemes kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 098, 0105, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0139, 0140, 0141, 0142, valamint 0150 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítása partneri véleményezési szakaszának lezárásáról
192/2023 (11.30.) Berente, Kandó Kálmán út 11. szám alatt található ingatlan (Berente, 50 hrsz.) adásvételi-, és kapcsolódó szerződések, postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról, felhatalmazás a szerződések megkötése
193/2023 (11.30.) Berente, 504 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tárgyában bérleti szerződés megkötése a West Euro Line Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, a bérleti szerződés tervezetének jóváhagyása, a polgármester felhatalmazása a bérleti szerződés megkötése
194/2023 (11.30.) Beszámoló az Önkormányzat 2023. III. negyedéves gazdálkodásáról
195/2023 (11.30.) A helyi adó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadása
196/2023 (11.30.) Berente Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
197/2023 (11.30.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
198/2023 (11.30.) Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
198/2023 (11.30.) Feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
199/2023 (11.30.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal bérköltségeinek biztosítása
200/2023 (11.30.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár épülete tekintetében villámvédelem kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása
201/2023 (11.30.) A volt Szepessy-kastély épületének Polgármesteri Hivatalként történő kialakítására vonatkozó közbeszerzés kiírása
202/2023 (11.30.) Kastélyfelújítás - műszaki ellenőr kiválasztása
203/2023 (11.30.) Berente Naperőmű által megtermelt villamosenergiával kapcsolatos adásvételi szerződés megkötése
204/2023 (11.30.) Berente 481-486. helyrajzi számú Naperőmű üzemeltetésére vonatkozó ajánlat kiválasztása
205/2023 (11.30.) Bajcsy-Zsilinszky u. 5-11. előtti térburkolás kiviteli tervdokumentáció elkészítése
206/2023 (11.30.) Vadvédelmi kamerákhoz SIM kártya beszerzése
207/2023 (11.30.) Patak ABC amortizálódott tetőszerkezete
208/2023 (11.30.) Berente, Esze Tamás u. 24. bérleti szerződésének módosítása
209/2023 (11.30.) Betegszállító szolgáltatás
210/2023 (11.30.) Toldi úton árok lefedése
212/2023 (12.14.) Gazdasági Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolója 2023. évi II. féléves munkája
213/2023 (12..)
213/2023 (12.14.) Szociális Bizottság beszámolója 2023. évi II. féléves munkája
214/2023 (12.14.) Gyermekétkeztetési feladatok ellátására legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltató kiválasztása
215/2023 (12.14.) Téli szünidői tábor
216/2023 (12.14.) A Berente külterületén található 0158, 0164, 0168 helyrajzi számú területek területrendezése
217/2023 (12.14.) A Tomee Transped Kft. kérelme
218/2023 (12.14.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár épülete tekintetében villámvédelem kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés kiírása
219/2023 (12.14.) A volt Szepessy-kastély épületének Polgármesteri Hivatalként történő kialakítására vonatkozó közbeszerzési kiírás módosítása

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,