berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

Határozat Tárgy
1/2022 (01.27.) A polgármester illetmény és költségtérítés meghatározása
2/2022 (01.27.) Nyeste József polgármester 2022. évi szabadságának megállapítása, ütemezése
3/2022 (01.27.) Tóth Tamás alpolgármester tiszteletdíjának módosítása
4/2022 (01.27.) A foglalkoztatottak illetményének és cafeteria juttatásának emelése
5/2022 (01.27.) Munkáltatói kölcsön és munkabér előleg engedélyezése
6/2022 (01.27.) Társasházi közgyűlési határozat jóváhagyása és egyösszegű utalás elrendelése
7/2022 (01.27.) Szabadidőpark hálózatcsatlakozási díjának megfizetése
8/2022 (01.27.) Az orvosi rendelőbe bútorzat megvásárlására pénzügyi keret biztosítás
12/2022 (02.17.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezés véleményezése
13/2022 (03.03.) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása
14/2022 (03.03.) Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület 2022. évi pénzügyi támogatás kérelme
15/2022 (03.03.) A Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykerti Tagóvoda zárva tartása
16/2022 (03.03.) A 2022/2023 nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
17/2022 (03.03.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz csatlakozni kívánó települések
18/2022 (03.03.) A 2021. éves ellenőrzési jelentés
19/2022 (03.03.) Háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló pályázat benyújtása
20/2022 (03.03.) Társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló pályázat
21/2022 (03.03.) Utcafronti kerítés létesítését felújítását célzó támogatásról szóló pályázat
22/2022 (03.03.) Uszoda igénybevételi szolgáltatás vásárlása
23/2022 (03.03.) Berente Naperőmű karbantartására vonatkozó ajánlat kiválasztása
24/2022 (03.03.) Elektromos utcaseprőgép beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása
25/2022 (03.03.) Berente, temető területén meglévő járda felújítási tervdokumentáció elkészítése
26/2022 (03.03.) Berente, Kandó Kálmán utca Bajcsy - Zs. és Toldi M. utcák közötti szakasza útfelújítási tervdokumentáció elkészítése
27/2022 (03.03.) Berente, Csaba köz személygépkocsi várakozóhelyek kialakítása engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése
28/2022 (03.03.) Berente temető területére gránit kereszt elkészítése
29/2022 (03.03.) Pihenőpark kivitelező kiválasztása
30/2022 (03.03.) Kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátása
31/2022 (03.03.) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
32/2022 (03.03.) Sajószentpéteri Rendőrőrs támogatási kérelme
33/2022 (03.03.) Berente, Gagarint út 12. 4/1. szám alatti ingatlanban gázkazán csere
34/2022 (03.03.) Orosz - ukrán háború elől menekülő emberek támogatása
35/2022 (03.03.) Bucsák Zoltán kérelme
36/2022 (03.31.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és működésének meghatározásáról szóló megállapodás 1. számú módosítása
37/2022 (03.31.) Fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló pályázat benyújtása
38/2022 (03.31.) A lakásfelújítási támogatásról szóló pályázat benyújtása
39/2022 (03.31.) A Berentei Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület beszámolója
40/2022 (03.31.) A Berentei Református Egyházközség 2021. évi beszámolójának elfogadása
41/2022 (03.31.) A Berentei Katolikus Egyház 2021. évi beszámolójának elfogadása
42/2022 (03.31.) Beszámoló a Berentei Védőnői Szolgálat 2021. évi működéséről
43/2022 (03.31.) Beszámoló Berente Egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
44/2022 (03.31.) Berente Község Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
45/2022 (03.31.) A Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenysége
46/2022 (03.31.) Külterületi (26-os főút) buszmegállók beszerzése
47/2022 (03.31.) Közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására keretszerződés megkötése
48/2022 (03.31.) Kastély tervezőjének kiválasztása
49/2022 (03.31.) Berente, Gagarin út 12. 4/1. szám alatti ingatlanban gázkazán cseréje, kivitelezőjének kiválasztása
50/2022 (03.31.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatási kérelme
51/2022 (03.31.) A Drogambulancia Alapítvány támogatási kérelme
52/2022 (03.31.) Az Edelényi Kórház Krónikus osztály és Légzés Rehabilitációs osztály kérelme
53/2022 (03.31.) A 2022. április 3-i országgyűlési képviselő választással és népszavazással kapcsolatos önkormányzati kiadások
56/2022 (04.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs 2021. évi munkájáról szóló beszámoló
57/2022 (04.28.) A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadása
58/2022 (04.28.) Az Önkormányzat által elvégzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámoló
59/2022 (04.28.) Beszámoló a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működéséről, a 2022. évi közművelődési program, munkaterv jóváhagyása
60/2022 (04.28.) A Berente 467-es és 472-es helyrajzi számú út - BorsodChem Zrt. 23. számú porta előtt lévő útszakasz a 26-os számú főúttól a kereszteződésig - kátyúzása, helyreállítása
61/2022 (04.28.) Berente térfigyelő rendszer üzemeltetése
62/2022 (04.28.) Orvosi rendelő körüli térkő beszerzése
63/2022 (04.28.) Berente belterületén lévő buszmegállók tervezőjének kiválasztása
64/2022 (04.28.) Herczeg Zsolt kérelme
65/2022 (04.28.) Molnár Gabriella 3704 Berente, 27. hrsz. számú ingatlan 1/4 részének megvásárlása iránti kérelme
66/2022 (05.26.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi munkájáról szóló beszámoló
67/2022 (05.26.) A Berentei Tündérkert Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és létszáma
68/2022 (05.26.) Berente Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pótelőirányzatai
69/2022 (05.26.) A településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) szóló önkormányzati rendelet szabályozásának felülvizsgálata
70/2022 (05.26.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal és Kaits Róbert E.V. közötti karbantartási és üzemeltetési szerződés, valamint Berente Község Önkormányzata és a Humán Kft. közötti települési portál fejlesztési és üzemeltetési szerződés módosítása
71/2022 (05.26.) A 3704 Berente, 0290 helyrajzi számú területen (Szabadidőpark) villamoshálózat bővítése
72/2022 (05.26.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár létszámbővítése
76/2022 (06.16.) Gagarin u. 12. társasház kérelmének visszavonása
77/2022 (06.16.) Gagarin u. 12. társasház kérelme
77/2022 (06.16.) Gagarin u. 12. társasház kérelméről
78/2022 (06.16.) A Berente, 467-es és 472-es helyrajzi számú út - BorsodChem Zrt. 23. számú porta előtt lévő útszakasz a 26-os számú főúttól a kereszteződésig - kátyúzáshoz kivitelező kiválasztása
79/2022 (06.16.) Műszaki ellenőri feladatok ellátására keretszerződés megkötése
80/2022 (06.16.) Informatikai eszközök beszerzéséről kiemelt tanulmányi eredményt elért tanulók részére
81/2022 (06.30.) Berente Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pótelőirányzatai
82/2022 (06.30.) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása
83/2022 (06.30.) A Szociális Bizottság 2022. évi I. féléves beszámolójának elfogadása
84/2022 (06.30.) A DIOO rendszerre vonatkozó ajánlat elfogadása
85/2022 (06.30.) 1956-os emlékmű elkészítése
86/2022 (06.30.) A Berente, Petőfi Sándor út 67. szám alatti ingatlan vételi ajánlatával kapcsolatos intézkedések
87/2022 (06.30.) Elektromos utcaseprőgép beszerzésére vonatkozó közbeszerzés kiírása
88/2022 (06.30.) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának elfogadása
89/2022 (06.30.) Nagy Zoltán és Nagy Zoltánné pihenőpark kivitelezésével kapcsolatos kérelme
90/2022 (06.30.) Gyorshajtás elkerülése érdekében beadott kérelem
91/2022 (06.30.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott pályázatok elfogadása
92/2022 (06.30.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott között pályázatok elutasítása
93/2022 (06.30.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott pályázatok elfogadása
94/2022 (06.30.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 16. között benyújtott pályázatok elfogadása
95/2022 (06.30.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 16. között benyújtott pályázatok elutasítása
96/2022 (06.30.) A Berentei Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásával kapcsolatos kérelme
97/2022 (06.30.) „Berentei Tükörcserepek” című könyv nyomdai gyártása
98/2022 (06.30.) A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
99/2022 (07.21.) A berentei lakosok rendkívüli települési támogatása
100/2022 (07.21.) Berente Községért Kitüntető Cím adományozásáról Berente Község 700 éves évfordulója alkalmából
101/2022 (07.21.) A Berentei Művelődési Ház keretei között működő Asszonykórus (Rozmaring Dalkör) önkormányzati támogatása Berente 700 éves évfordulója alkalmából
102/2022 (07.21.) Az önkormányzati intézmények dolgozóinak 2022. I. félévi jutalmazása
103/2022 (07.21.) A helyi önkormányzati képviselők részére történő telefonok beszerzése
104/2022 (07.21.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 9. - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
105/2022 (07.21.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 15. - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
106/2022 (07.21.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 10 - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
107/2022 (07.21.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 16 - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
108/2022 (07.21.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 29. - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
109/2022 (07.21.) Berentei Tündérkert Óvoda 2 db levegőtisztító berendezés beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadása
110/2022 (07.21.) Molnár Péter Nemzeti Vágtával kapcsolatos támogatási kérelme
111/2022 (08.18.) Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
112/2022 (08.18.) Költségvetési átcsoportosítás az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás előirányzatából a lakásfelújítási támogatás előirányzatára
113/2022 (08.18.) A berentei lakosok 50.000 forint összegű rendkívüli települési támogatása
114/2022 (08.18.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról szóló 19/2022. (III.03.) határozat módosítása
115/2022 (08.18.) A 2022-2027. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
116/2022 (08.18.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott pályázatok elfogadásáról szóló 91/2022. (VI.30.) számú határozat módosítása
117/2022 (08.18.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 19. – július 28. között benyújtott pályázatok elfogadása
118/2022 (08.18.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 19. – július 28. között benyújtott között benyújtott pályázatok elfogadása
119/2022 (08.18.) A Berente, József Attila út 2. szám alatti Társasház tetőfelújításának finanszírozása
120/2022 (08.18.) Pogány Mária Zsuzsanna részére Berente Községért Kitüntető Cím adományozása
121/2022 (08.18.) Az első osztályos tanulók részére tabletek vásárlásáról
122/2022 (08.18.) A Berente, Petőfi Sándor út 67. szám alatti ingatlan megvétele
123/2022 (08.18.) A 26-os számú főút melletti buszmegállókhoz kapcsolódó beszerzése
124/2022 (08.18.) Légtechnikai eszközök beszerzése
125/2022 (08.18.) Berente Községi Önkormányzat Hivatala nyomtató és egyéb eszköz beszerzése
126/2022 (08.18.) A Gagarin lakótelep megújuló játszóteréhez kapcsolódó eszközök beszerzése
127/2022 (08.18.) Berente, forgalomcsillapító küszöbök létesítési tervének elfogadása
128/2022 (08.18.) A berentei Ravatalozó környékének megújítása
129/2022 (08.18.) Berente, Esze Tamás u. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése
130/2022 (08.18.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 15 - augusztus 16. között benyújtott pályázatok elfogadása

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,