berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

Határozat Tárgy
1/2022 (01.27.) A polgármester illetmény és költségtérítés meghatározása
2/2022 (01.27.) Nyeste József polgármester 2022. évi szabadságának megállapítása, ütemezése
3/2022 (01.27.) Tóth Tamás alpolgármester tiszteletdíjának módosítása
4/2022 (01.27.) A foglalkoztatottak illetményének és cafeteria juttatásának emelése
5/2022 (01.27.) Munkáltatói kölcsön és munkabér előleg engedélyezése
6/2022 (01.27.) Társasházi közgyűlési határozat jóváhagyása és egyösszegű utalás elrendelése
7/2022 (01.27.) Szabadidőpark hálózatcsatlakozási díjának megfizetése
8/2022 (01.27.) Az orvosi rendelőbe bútorzat megvásárlására pénzügyi keret biztosítás
12/2022 (02.17.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezés véleményezése
13/2022 (03.03.) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása
14/2022 (03.03.) Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület 2022. évi pénzügyi támogatás kérelme
15/2022 (03.03.) A Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykerti Tagóvoda zárva tartása
16/2022 (03.03.) A 2022/2023 nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
17/2022 (03.03.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz csatlakozni kívánó települések
18/2022 (03.03.) A 2021. éves ellenőrzési jelentés
19/2022 (03.03.) Háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló pályázat benyújtása
20/2022 (03.03.) Társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló pályázat
21/2022 (03.03.) Utcafronti kerítés létesítését felújítását célzó támogatásról szóló pályázat
22/2022 (03.03.) Uszoda igénybevételi szolgáltatás vásárlása
23/2022 (03.03.) Berente Naperőmű karbantartására vonatkozó ajánlat kiválasztása
24/2022 (03.03.) Elektromos utcaseprőgép beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása
25/2022 (03.03.) Berente, temető területén meglévő járda felújítási tervdokumentáció elkészítése
26/2022 (03.03.) Berente, Kandó Kálmán utca Bajcsy - Zs. és Toldi M. utcák közötti szakasza útfelújítási tervdokumentáció elkészítése
27/2022 (03.03.) Berente, Csaba köz személygépkocsi várakozóhelyek kialakítása engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése
28/2022 (03.03.) Berente temető területére gránit kereszt elkészítése
29/2022 (03.03.) Pihenőpark kivitelező kiválasztása
30/2022 (03.03.) Kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátása
31/2022 (03.03.) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
32/2022 (03.03.) Sajószentpéteri Rendőrőrs támogatási kérelme
33/2022 (03.03.) Berente, Gagarint út 12. 4/1. szám alatti ingatlanban gázkazán csere
34/2022 (03.03.) Orosz - ukrán háború elől menekülő emberek támogatása
35/2022 (03.03.) Bucsák Zoltán kérelme
36/2022 (03.31.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és működésének meghatározásáról szóló megállapodás 1. számú módosítása
37/2022 (03.31.) Fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló pályázat benyújtása
38/2022 (03.31.) A lakásfelújítási támogatásról szóló pályázat benyújtása
39/2022 (03.31.) A Berentei Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület beszámolója
40/2022 (03.31.) A Berentei Református Egyházközség 2021. évi beszámolójának elfogadása
41/2022 (03.31.) A Berentei Katolikus Egyház 2021. évi beszámolójának elfogadása
42/2022 (03.31.) Beszámoló a Berentei Védőnői Szolgálat 2021. évi működéséről
43/2022 (03.31.) Beszámoló Berente Egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
44/2022 (03.31.) Berente Község Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
45/2022 (03.31.) A Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenysége
46/2022 (03.31.) Külterületi (26-os főút) buszmegállók beszerzése
47/2022 (03.31.) Közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására keretszerződés megkötése
48/2022 (03.31.) Kastély tervezőjének kiválasztása
49/2022 (03.31.) Berente, Gagarin út 12. 4/1. szám alatti ingatlanban gázkazán cseréje, kivitelezőjének kiválasztása
50/2022 (03.31.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatási kérelme
51/2022 (03.31.) A Drogambulancia Alapítvány támogatási kérelme
52/2022 (03.31.) Az Edelényi Kórház Krónikus osztály és Légzés Rehabilitációs osztály kérelme
53/2022 (03.31.) A 2022. április 3-i országgyűlési képviselő választással és népszavazással kapcsolatos önkormányzati kiadások
56/2022 (04.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs 2021. évi munkájáról szóló beszámoló
57/2022 (04.28.) A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadása
58/2022 (04.28.) Az Önkormányzat által elvégzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló 2021. évi beszámoló
59/2022 (04.28.) Beszámoló a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működéséről, a 2022. évi közművelődési program, munkaterv jóváhagyása
60/2022 (04.28.) A Berente 467-es és 472-es helyrajzi számú út - BorsodChem Zrt. 23. számú porta előtt lévő útszakasz a 26-os számú főúttól a kereszteződésig - kátyúzása, helyreállítása
61/2022 (04.28.) Berente térfigyelő rendszer üzemeltetése
62/2022 (04.28.) Orvosi rendelő körüli térkő beszerzése
63/2022 (04.28.) Berente belterületén lévő buszmegállók tervezőjének kiválasztása
64/2022 (04.28.) Herczeg Zsolt kérelme
65/2022 (04.28.) Molnár Gabriella 3704 Berente, 27. hrsz. számú ingatlan 1/4 részének megvásárlása iránti kérelme
66/2022 (05.26.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi munkájáról szóló beszámoló
67/2022 (05.26.) A Berentei Tündérkert Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és létszáma
68/2022 (05.26.) Berente Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pótelőirányzatai
69/2022 (05.26.) A településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) szóló önkormányzati rendelet szabályozásának felülvizsgálata
70/2022 (05.26.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal és Kaits Róbert E.V. közötti karbantartási és üzemeltetési szerződés, valamint Berente Község Önkormányzata és a Humán Kft. közötti települési portál fejlesztési és üzemeltetési szerződés módosítása
71/2022 (05.26.) A 3704 Berente, 0290 helyrajzi számú területen (Szabadidőpark) villamoshálózat bővítése
72/2022 (05.26.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár létszámbővítése
76/2022 (06.16.) Gagarin u. 12. társasház kérelmének visszavonása
77/2022 (06.16.) Gagarin u. 12. társasház kérelme
77/2022 (06.16.) Gagarin u. 12. társasház kérelméről
78/2022 (06.16.) A Berente, 467-es és 472-es helyrajzi számú út - BorsodChem Zrt. 23. számú porta előtt lévő útszakasz a 26-os számú főúttól a kereszteződésig - kátyúzáshoz kivitelező kiválasztása
79/2022 (06.16.) Műszaki ellenőri feladatok ellátására keretszerződés megkötése
80/2022 (06.16.) Informatikai eszközök beszerzéséről kiemelt tanulmányi eredményt elért tanulók részére
81/2022 (06.30.) Berente Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pótelőirányzatai
82/2022 (06.30.) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása
83/2022 (06.30.) A Szociális Bizottság 2022. évi I. féléves beszámolójának elfogadása
84/2022 (06.30.) A DIOO rendszerre vonatkozó ajánlat elfogadása
85/2022 (06.30.) 1956-os emlékmű elkészítése
86/2022 (06.30.) A Berente, Petőfi Sándor út 67. szám alatti ingatlan vételi ajánlatával kapcsolatos intézkedések
87/2022 (06.30.) Elektromos utcaseprőgép beszerzésére vonatkozó közbeszerzés kiírása
88/2022 (06.30.) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának elfogadása
89/2022 (06.30.) Nagy Zoltán és Nagy Zoltánné pihenőpark kivitelezésével kapcsolatos kérelme
90/2022 (06.30.) Gyorshajtás elkerülése érdekében beadott kérelem
91/2022 (06.30.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott pályázatok elfogadása
92/2022 (06.30.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott között pályázatok elutasítása
93/2022 (06.30.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott pályázatok elfogadása
94/2022 (06.30.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 16. között benyújtott pályázatok elfogadása
95/2022 (06.30.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 16. között benyújtott pályázatok elutasítása
96/2022 (06.30.) A Berentei Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásával kapcsolatos kérelme
97/2022 (06.30.) „Berentei Tükörcserepek” című könyv nyomdai gyártása
98/2022 (06.30.) A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
99/2022 (07.21.) A berentei lakosok rendkívüli települési támogatása
100/2022 (07.21.) Berente Községért Kitüntető Cím adományozásáról Berente Község 700 éves évfordulója alkalmából
101/2022 (07.21.) A Berentei Művelődési Ház keretei között működő Asszonykórus (Rozmaring Dalkör) önkormányzati támogatása Berente 700 éves évfordulója alkalmából
102/2022 (07.21.) Az önkormányzati intézmények dolgozóinak 2022. I. félévi jutalmazása
103/2022 (07.21.) A helyi önkormányzati képviselők részére történő telefonok beszerzése
104/2022 (07.21.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 9. - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
105/2022 (07.21.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 15. - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
106/2022 (07.21.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 10 - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
107/2022 (07.21.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 16 - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
108/2022 (07.21.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. június 29. - július 14. között benyújtott pályázatok elfogadása
109/2022 (07.21.) Berentei Tündérkert Óvoda 2 db levegőtisztító berendezés beszerzésére vonatkozó ajánlat elfogadása
110/2022 (07.21.) Molnár Péter Nemzeti Vágtával kapcsolatos támogatási kérelme
111/2022 (08.18.) Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
112/2022 (08.18.) Költségvetési átcsoportosítás az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás előirányzatából a lakásfelújítási támogatás előirányzatára
113/2022 (08.18.) A berentei lakosok 50.000 forint összegű rendkívüli települési támogatása
114/2022 (08.18.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról szóló 19/2022. (III.03.) határozat módosítása
115/2022 (08.18.) A 2022-2027. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
116/2022 (08.18.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. május 24. - június 9. között benyújtott pályázatok elfogadásáról szóló 91/2022. (VI.30.) számú határozat módosítása
117/2022 (08.18.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 19. – július 28. között benyújtott pályázatok elfogadása
118/2022 (08.18.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 19. – július 28. között benyújtott között benyújtott pályázatok elfogadása
119/2022 (08.18.) A Berente, József Attila út 2. szám alatti Társasház tetőfelújításának finanszírozása
120/2022 (08.18.) Pogány Mária Zsuzsanna részére Berente Községért Kitüntető Cím adományozása
121/2022 (08.18.) Az első osztályos tanulók részére tabletek vásárlásáról
122/2022 (08.18.) A Berente, Petőfi Sándor út 67. szám alatti ingatlan megvétele
123/2022 (08.18.) A 26-os számú főút melletti buszmegállókhoz kapcsolódó beszerzése
124/2022 (08.18.) Légtechnikai eszközök beszerzése
125/2022 (08.18.) Berente Községi Önkormányzat Hivatala nyomtató és egyéb eszköz beszerzése
126/2022 (08.18.) A Gagarin lakótelep megújuló játszóteréhez kapcsolódó eszközök beszerzése
127/2022 (08.18.) Berente, forgalomcsillapító küszöbök létesítési tervének elfogadása
128/2022 (08.18.) A berentei Ravatalozó környékének megújítása
129/2022 (08.18.) Berente, Esze Tamás u. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése
130/2022 (08.18.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 15 - augusztus 16. között benyújtott pályázatok elfogadása
132/2022 (09.08.) Idősek napja rendezvény előkészítése
133/2022 (09.08.) A TIREK Idősek Otthona kazáncseréjének támogatása
134/2022 (09.08.) Karácsonyi ünnepi díszek és dekorációs elemek beszerzése
135/2022 (09.08.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 28. – augusztus 25. között benyújtott között benyújtott pályázatok elbírálása
136/2022 (09.08.) Az IVE-606 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése
137/2022 (09.08.) Berente község belterületén lévő buszmegállók kivitelezése
138/2022 (09.08.) A Berentei temető lépcsőjének felújítása
139/2022 (09.08.) Berente buszfordulónál mobilgarázsok elhelyezése
140/2022 (09.08.) Berente, Petőfi Sándor út környékének forgalomcsillapítása
141/2022 (09.08.) Játszótéri felületek kialakítására, EPDM öntöttgumi felületkialakítására, cseréjére vonatkozó közbeszerzés kiírása
142/2022 (09.08.) Berente, Kandó Kálmán utca Bajcsy-Zsilinszky és Toldi Miklós utcák közötti szakaszának útfelújítása
143/2022 (09.08.) Licittárgyalás kiírása a Berente 0260/C. hrsz. alatti pince ingatlan értékesítése
144/2022 (09.08.) Berente Község Önkormányzat Hivatala részére számítástechnikai eszközök beszerzése
145/2022 (09.08.) Forgalomcsillapító küszöbök beszerzése
146/2022 (09.08.) Kazincbarcika város és Berente község települések között 2007. július 3-án megkötött Megállapodás felülvizsgálatára Bizottság felállítása
147/2022 (09.08.) A berentei pihenőpark köztéri bútorzatának beszerzése
148/2022 (09.29.) A Berentei Tündérkert Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló
149/2022 (09.29.) A berentei lakosok 60.000 forint összegű rendkívüli települési támogatása az emelkedő energiaárakra figyelemmel 2022. novemberi utalással
150/2022 (09.29.) A Berentei Általános Iskolában működő hőszivattyú rendszer karbantartása
151/2022 (09.29.) Elektromos utcaseprőgép tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása
152/2022 (09.29.) A fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 29. –szeptember 23. között benyújtott között benyújtott pályázatok elbírálása
153/2022 (09.29.) A berentei pihenőparkba egy sakkasztal beszerzése
154/2022 (09.29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozás
155/2022 (09.29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi kiírása
156/2022 (09.29.) Berente, Kandó Kálmán utca és Toldi Miklós utcák közötti szakasz útfelújításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztása
157/2022 (09.29.) A Berente közterületein történő felújítási munkákhoz kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése
158/2022 (09.29.) A Berente, 467-es és 472-es helyrajzi számú út kátyúzásához kapcsolódó pótmunkák elfogadása
159/2022 (09.29.) A társasházak külső homlokzatának szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról szóló 20/2022. (III.03.) határozat módosítása
160/2022 (09.29.) A berentei pihenőparba napelemes kandeláberek beszerzése
161/2022 (09.29.) Berente területén található villanyoszlopok szabványosítása
162/2022 (10.27.) A Berentei Tündérkert Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatának felülvizsgálata
163/2022 (10.27.) A Berentei Tündérkert Óvoda téli zárva tartása
164/2022 (10.27.) A költségvetési előirányzat átcsoportosítás a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett beruházási, felújítási és pályázati források feladatok előirányzataiból a tartalékkeretre, a még hátralévő kötelezettségvállalások teljesítése érdekében
165/2022 (10.27.) A Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Megállapodás módosításáról és az ellátottak térítési díjának teljes átvállalása
166/2022 (10.27.) Rendőrkapitányi kinevezés támogatása
167/2022 (10.27.) A játszótéri felületek kialakítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása
168/2022 (10.27.) A társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról szóló 8/2021. (V.17.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. augusztus 16 - szeptember 30. között benyújtott pályázatok elbírálása
169/2022 (10.27.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. július 14. - szeptember 30. között benyújtott pályázatok elbírálása
170/2022 (10.27.) A Berente, József Attila út 2. szám alatti Társasház tetőfelújításához rendelkezésre bocsátott összeg visszafizetési határidejének meghatározása
171/2022 (10.27.) A berentei Művelődési Házban megtartandó 2022. évi téli szünidei tábor
172/2022 (10.27.) A Berentei Római Katolikus Egyházközség támogatása
173/2022 (10.27.) Rudolftelep Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag tárgyú kérelmének támogatása
174/2022 (10.27.) A Berente, Dankó Pista utca 2. szám alatti ingatlanban klíma berendezések cseréje
175/2022 (10.27.) A Berente 4A erdőrészlettel kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzése
176/2022 (10.27.) A Bozóki Design Kft. szerződésmódosítási kérelmének jóváhagyása
177/2022 (10.27.) A Berente buszfordulónál mobilgarázsok elhelyezéséről szóló 139/2022. (IX.08.) számú határozat visszavonása
178/2022 (10.27.) Berente, József Attila utca 7. szám alatti ingatlanok elektromos áram hálózat bővítés tárgyú kérelme
179/2022 (10.27.) Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 13. szám alatti Társasház kérelmének elbírálása
180/2022 (10.27.) Herbály Attila kérelmének elbírálása
181/2022 (11.17.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet szerinti karácsonyi támogatás
182/2022 (11.17.) A berentei lakosok 60.000 forint összegű rendkívüli települési támogatása az emelkedő energiaárakra figyelemmel 2023. februári utalással
183/2022 (11.17.) Licittárgyalás kiírása a Berente község tulajdonában álló szemészeti eszközök értékesítéséről
184/2022 (11.17.) Az önkormányzati intézmények dolgozóinak 2022. II. félévi jutalmazása
185/2022 (11.17.) Az önkormányzati intézmények dolgozóinak 2022. II. félévi jutalmazása
186/2022 (11.17.) Berente, Csaba közben parkolóhelyek kialakításáról és a Kandó Kálmán utcában meglévő parkolóhelyek felújításáról
187/2022 (11.17.) Berente, Csaba közben parkolóhelyek kialakításához és a Kandó Kálmán utcában meglévő parkolóhelyek felújításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztása
188/2022 (11.17.) Külterületi (26-os főút) buszmegálló (Miskolc felé) melletti kandeláberek lámpafej cseréje
189/2022 (11.17.) Herbály Noémi kérelmének elbírálása
190/2022 (11.30.) A Berente Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
191/2022 (11.30.) A Berente buszfordulónál mobilgarázsok kivitelezése
192/2022 (11.30.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. október 1. - november 15. között benyújtott pályázatok elbírálása
193/2022 (11.30.) Berente területén található díszkivilágításokhoz kapcsolódó új villamoshálózati lekötések kiépítése
196/2022 (12.15.) Berente Község Önkormányzata 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
197/2022 (12.15.) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2022. évi II. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása
198/2022 (12.15.) A Szociális Bizottság 2022. évi II. féléves munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
199/2022 (12.15.) A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása
200/2022 (12.15.) Berente Község Önkormányzata 2022. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
201/2022 (12.15.) A helyi adó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadása
202/2022 (12.15.) A Berente Község Önkormányzata 2023. évi gyermekétkeztetési feladatok ellátására, a legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltató kiválasztása
203/2022 (12.15.) Berente Község Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok tárgyában kötött bérleti szerződések hatályának meghosszabbítása
204/2022 (12.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Megállapodás módosításának elfogadása
205/2022 (12.15.) Berente község területén a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtásban közreműködő gondozók díjazásának megemelése
206/2022 (12.15.) A háztartási méretű kiserőmű rendszerek kiépítésének támogatásáról szóló 4/2022. (III.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2022. november 15. - november 30. között benyújtott pályázatok elbírálása
207/2022 (12.15.) A Berente, Gagarin utca 2-6 szám előtti szakasz útfelújítási munkáihoz kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése
208/2022 (12.15.) A Berente, József Attila út 2. szám alatti Társasház tetőfelújításával kapcsolatos 119/2022. (VIII.18.) és 170/2022. (X.27.) számú önkormányzati határozatok visszavonása
209/2022 (12.15.) A Berente, József Attila utca 2. szám alatti ingatlanban gyengeáramú hálózat tervezőjének kiválasztása

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,