berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2017)

Határozat Tárgy
1/2017 (01.05.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
2/2017 (01.05.) A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (azonosító: 0534290) felhasználása során beérkezett árajánlatok elbírálásáról
3/2017 (01.05.) A BAZ Megyei Kormányhivatal BO/13/11177-2/2016 számú törvényességi felhívásának megtárgyalásáról, az 1060/2016. (X.27.) határozat megerősítéséről, Nyeste József alpolgármesterré választásáról
4/2017 (01.05.) A 1089/2016. (XI.28.) határozat visszavonásáról
5/2017 (01.05.) A Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okirat módosításának elfogadásáról
19/2017 (02.09.) A KBTF Közép Borsodi Nonprofit Kft. támogatásának elutasításáról
20/2017 (02.09.) A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Berentei Tündérkert Óvoda Intézményegységébe a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról, az óvoda zárva tartásáról
21/2017 (02.09.) A polgármester illetményének elutasításáról
22/2017 (02.09.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
23/2017 (02.09.) Az alpolgármester költségátalányának megállapításáról
24/2017 (02.09.) A polgármester szabadságáról
25/2017 (02.09.) A Települési Tanulmányterv megtárgyalásáról
26/2017 (02.09.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
417/2017 (03.07.) A visszahívott ügyvezető átadás-átvételi eljárásra kötelezéséről
419/2017 (03.07.) Berente Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
421/2017 (03.09.) A Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület 2016. évi beszámolójának elfogadása
422/2017 (03.09.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület 2016. évi beszámolójának elfogadása
423/2017 (03.09.) A Berentei Sakk - Kör 2016. évi beszámolójának elfogadása
424/2017 (03.09.) A BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának elfogadása
425/2017 (03.09.) A Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása
426/2017 (03.09.) A Berentei Református Egyházközség 2016. évi beszámolójának elfogadása
427/2017 (03.09.) A Berentei Római Katolikus Egyházközség 2016. évi beszámolójának elfogadása
428/2017 (03.09.) A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása
429/2017 (03.09.) Közösségi színtér 2016. évi működéséről, és az éves közművelődési program jóváhagyásáról
430/2017 (03.09.) A Közbeszerzések 2016. évi statisztikai összegzésének elfogadása
431/2017 (03.09.) Berente Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása
432/2017 (03.09.) a Szent A Szent Borbála Idősek Otthona intézményben működő idősek klubja megszüntetése, az intézmény Alapító Okiratának módosítása
433/2017 (03.09.) A Berente Község egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól 2016. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása
434/2017 (03.09.) A Berentei Védőnői Szolgálat működéséről szóló beszámoló elfogadása
435/2017 (03.09.) Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjai
436/2017 (03.09.) A saját gépjárművel történő munkába járás költségei
437/2017 (03.09.) A civil szervezetek 2017 évi támogatása
438/2017 (03.09.) A Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadása
439/2017 (03.09.) A Berentei Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatás költségeinek elfogadása
440/2017 (03.09.) A Berentei Általános Iskolában tanuló normatív támogatásban nem részesülő gyermekek 2017. évi étkeztetésének biztosításáról és a nyári szünetben történő étkeztetés költségeinek elfogadásáról
441/2017 (03.09.) Az ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés 2 munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
442/2017 (03.09.) A Berentei Általános Iskola programjainak megvalósításához szükséges költségeinek elfogadásáról
443/2017 (03.09.) Az általános iskola 2017/2018. évre vonatkozó iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás iránti kérelmének elbírálása
444/2017 (03.09.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
445/2017 (03.09.) Berente Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
445/2017 (03.09.) Berente Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagása
446/2017 (03.09.) A 2017. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatás
480/2017 (03.21.) Az önkormányzatnál, valamint az intézményekben közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók természetbeni juttatásának támogatása
481/2017 (04.20.) A Városi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, beszámoló a polgárőrszövetség 2016. évi munkájának elfogadása
482/2017 (04.20.) A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről, beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról előterjesztés elfogadása
483/2017 (04.20.) Berente Község Önkormányzatának éves belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
484/2017 (04.20.) Berente Esze Tamás utca bejevő szakasz forgalomlassító sziget kiviteli terveinek elkészítése
485/2017 (04.20.) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és Berente Község Önkormányzata Között megkötendő' együttműködési megállapodás elfogadásáról
486/2017 (04.20.) Berente, Bajcsy-Zs. úti parkoló Telekom vezeték kiváltása
487/2017 (04.20.) A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
488/2017 (04.20.) Petícióval kapcsolatos állásfoglalás
489/2017 (04.20.) A Könyvtár épületébe szalagfüggöny beszerzésének támogatása
490/2017 (04.20.) A Közös Önkormányzati Hivatal részére EDTR-2 rendszer beszerzésének támogatása
491/2017 (04.20.) Berente, Bajcsy-Zs. út csapadékvíz elvezetésének jóváhagyása
505/2017 (05.18.) A Berentei Általános Iskola balatoni táboroztatás költségeinek és a 439/2017. (III.09.) határozat módosításának elfogadása
506/2017 (05.18.) A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolójának elfogadása
507/2017 (05.18.) Az ÉRV Zrt. 2016. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatás 2016. évi beszámolójának elfogadása
508/2017 (05.18.) A Szent Borbála Idősek Otthona 2016. évi beszámolójának elfogadása
509/2017 (05.18.) Az Általános Iskola melegítő konyhája miatt a feladatellátás tekintetében szükséges Megállapodás elfogadása
510/2017 (05.18.) A Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenysége
511/2017 (05.18.) A mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
512/2017 (05.18.) A Berente Nonprofit Kft. kiegészítő működési támogatás iránti kérelmének jóváhagyása
513/2017 (05.18.) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2016. évi beszámolójának elfogadása
514/2017 (05.18.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elnapolása
515/2017 (05.18.) A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat benyújtása
516/2017 (05.18.) Defibrillátor beszerzésének jóváhagyása
517/2017 (05.18.) A Feladatellátási Szerződés módosításának elfogadása
518/2017 (05.18.) Berente Tündérkert Óvoda előterjesztésének elfogadása
519/2017 (05.18.) Az alpolgármester tiszteletdíjának jóváhagyása, a 22/2017. (II.09.) határozat visszavonása
520/2017 (05.18.) Az alpolgármester költségátalányának jóváhagyása, a 23/2017. (II.09.) határozat visszavonása
521/2017 (05.18.) Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmének elutasítása
522/2017 (05.18.) A Telekom közműkiváltásra adott árajánlatának elfogadása
523/2017 (05.18.) Alpolgármesteri javaslat alapján a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásának felhatalmazása
540/2017 (05.31.) Berente- Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadása
541/2017 (05.31.) A Berente Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
542/2017 (05.31.) Térfigyelő kamera rendszer bővítése az Általános Iskolánál
551/2017 (06.08.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program átdlgozásának elfogadása
552/2017 (06.08.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkája és a Berentei székhely hivatal létszámának létszámbővítése
553/2017 (06.08.) A művelődési színtér fizikai állomány létszámának helyettesítésének engedélyezése, és a személyi kiadásainak módosítása
554/2017 (06.08.) A Berente Szabadidőpark Horgászegyesület 2016, évi beszámolójának elfogadása
555/2017 (06.08.) A Polgármester 2017. évi szabadságfelhasználásának jóváhagyásának elutasítása
556/2017 (06.08.) A GPÜB elnöke javaslatának elutasítása
557/2017 (06.08.) A Berente Nonprofit Kft. körbálázó beszerzésének jóváhagyása
558/2017 (06.08.) A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának benyújtása
565/2017 (07.13.) A Szent Borbála Idősek Otthona kapacitás bővítésének jóváhagyása
566/2017 (07.13.) A Szent Borbála Idősek Otthona nappali ellátást biztosító helyiségeinek átalakítása
567/2017 (07.13.) A Szent Borbála Idősek Otthona létszámkeretének átcsoportosítása
568/2017 (07.13.) A Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása
569/2017 (07.13.) A Szent Borbála Idősek Otthona épületének műszaki állapotával kapcsolatos szakértői vizsgálat kezdeményezése
570/2017 (07.13.) A Berente Nonprofit Kft. részére történő eszközök, tárgyak és szükséges használatban lévő ingatlanok, épületek térítésmentes átadásáról, és a földterületek használatáról
571/2017 (07.13.) A Berente Nonprofit Kft.-vel megkötendő közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyása
572/2017 (07.13.) A Berente József Attila utca 20 szám alatti ingatlan kapubejárójának kiépítése
573/2017 (07.13.) A közlekedési jelzőtáblák megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása
574/2017 (07.13.) Berente Község készülő Településfejlesztési Koncepciója előkészítéseként a helyzetfeltáró-helyzetértékelő munkarész keretein belül a megalapozó vizsgálat, valamint a problématérképek és a Településfejlesztési koncepció célrendszerének meghatározása
575/2017 (07.13.) A településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos döntésekre
588/2017 (08.10.) Szent Borbála Idősek Otthona építési, épületgépészeti és vízelvezetési problémáinak feltárása, szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadása
589/2017 (08.10.) Szent Borbála Idősek Otthonában megrendezendő Bányásznap jóváhagyása
590/2017 (08.10.) Off - Road verseny megrendezésének támogatása
591/2017 (08.10.) A Berente Nonprofit Kft. átcsoportosítási kérelmének elfogadása, tulajdonosi hozzájárulás
592/2017 (08.10.) A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtása, és a vállalt önerő összege
593/2017 (08.10.) Az orvosi szakellátás laptop beszerzése, árajánlat elfogadása
598/2017 (09.04.) "Aki a múltját nem ápolja, jövője sincsen" II. Alacskai - Berentei sokadalom című pályázat benyújtása
599/2017 (09.04.) A petícióval kapcsolatos állásfoglalás
602/2017 (09.14.) A Művelődési Ház közösségi színtér beszámolójának elfogadása
603/2017 (09.14.) A Művelődési Központ és Könyvtár intézmény megalapítása
604/2017 (09.14.) A Berentei Tündérkert Óvoda 2016/2017 munkájáról szóló beszámoló elfogadása
605/2017 (09.14.) A Berentei Tündérkert Óvoda rehabilitációs ellátásban részesülő személy alkalmazása
605/2017 (09.14.) A Berentei Tündérkert Óvoda rehabilitációs ellátásban részesülő személy alkalmazása
606/2017 (09.14.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2018. évi feordulójához való csatlakozás
607/2017 (09.14.) A Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
608/2017 (09.14.) A Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadása
609/2017 (09.14.) A Berente Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének és Üzleti tervének elnapolása
610/2017 (09.14.) A Berentei Általános Iskola kérelmének elfogadása
611/2017 (09.14.) A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elutasítása
612/2017 (09.14.) A tó feletti út csapadékvíz elvezető árok felújításának elfogadása
613/2017 (09.14.) A Medicopter Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása
614/2017 (09.14.) A Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadása, a polgármester szabadságának jóváhagyás
615/2017 (09.14.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
616/2017 (09.14.) Az Esze T. utca forgalomcsillapító sziget kivitelezésére adott árajánlat elfogadása
617/2017 (09.14.) Az alpolgármester által javasolt lakhatási támogatást kiegészítő önkormányzati támogatás összegének felemelése
618/2017 (09.14.) A First Solar Kft. kérelme
619/2017 (09.14.) Nonprofit Kft. Bajcsy - Zs. garázsok előtti rész betonozás költségének jóváhagyása
620/2017 (09.14.) Védőnői vizsgálatok elvégzéséhez eszköz beszerzése
621/2017 (09.14.) Közútkezelő Kht-val történő egyeztetéshez elvi hozzájárulás megadása
632/2017 (10.05.) Az ÉMÁSZ Nyrt.-vel kötendő szerződés jóváhagyása
633/2017 (10.05.) A Szent Borbála Idősek Otthona kérelmének elfogadása
634/2017 (10.05.) A Szent Borbála Idősek Otthona épületvillamossági tervezés elfogadása
636/2017 (10.12.) A Berente Nonprofit Kft. 2017. II. félévi költségvetésének elutasítása
637/2017 (10.12.) A Bükk -vidék Geopark létrehozásának elfogadása, csatlakozási szándék jóváhagyása
638/2017 (10.12.) Kültéri padok kihelyezése, árajánlat elfogadása
639/2017 (10.12.) Az Esze Tamás utca lassító sziget építés műszaki ellenőri feladatok ellátása
640/2017 (10.12.) A Betlehemi jászol kialakításáról és betlehemi szobrok beszerzésének jóváhagyása
641/2017 (10.12.) Az őszi lomtalanítás időpontjának meghatározása, költségkeret biztosítása
642/2017 (10.12.) A BorsodChem Zrt etilén távvezeték Berente, etilén lefejtő katódállomásának létesítése, tulajdonosi hozzájárulás megadása
643/2017 (10.12.) A SztBIO kérelme
644/2017 (10.12.) A Szent Borbála Idősek Otthonában foglalkoztatotti jogviszonyban állók jutalmazása
651/2017 (11.23.) A helyi adókról szóló beszámoló elfogadása
652/2017 (11.23.) Berente Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
653/2017 (11.23.) Berentei Általános Iskola részére - átadott eszközök - karbantartásához szükséges gépek és eszközök beszerzése
741/2017 (11.30.) A Községi Temető működéséről szóló beszámoló elfogadása
742/2017 (11.30.) Berente Nonprofit Kft. munkavállalóinak és közcélú munkavállalóinak jutalmazása érdekében szükséges fedezet biztosítása
743/2017 (11.30.) Berente Község Önkormányzata fenntartásában lévő Berentei Tündérkert Óvodában ( 3704 Berente, Posta u. 7. ) foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazása
744/2017 (11.30.) Berente Község Önkormányzata és a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazása
745/2017 (11.30.) Települési Karácsonyi ünnepi támogatás megállapítása
746/2017 (11.30.) A Szent Borbála Idősek Otthona által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás
747/2017 (11.30.) A 614/2017. (IX. 14.) önkormányzati határozat módosítására a polgármester szabadságának 2017. évi ütemezése
748/2017 (11.30.) A V-33 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének támogatása
749/2017 (11.30.) A DUAL-PLUSZ Kft. Fó téri PTZ kamerás megfigyelés IP rendszer bővítése 2 MP EXIR IP PT Z dómkamera kiépĺtése
750/2017 (11.30.) A "fehérház” konditeremmé történő átalakításához szükséges költség biztosítása
751/2017 (11.30.) A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet átdolgozása
752/2017 (11.30.) Berente Község Önkormányzata szakellátások rendszerében közreműködő asszisztensek megbízási jogviszonya
753/2017 (11.30.) A Lichy ügyvédi iroda állandó megbízási szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetés
754/2017 (11.30.) a Dr. Kozslik István egyéni ügyvéddel megkötendő megbízási szerződés
755/2017 (11.30.) Az önkormányzat tulajdonát képező 579 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
756/2017 (11.30.) Berente Község Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. közötti adásvétel jóváhagyása
759/2017 (12.14.) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó munkatervének elfogadása
760/2017 (12.14.) Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
761/2017 (12.14.) A Berente 0220 hrsz alatti ingatlanra vonatkozó előterjesztés megtárgyalása
762/2017 (12.14.) A Zártkerti ingatlanok (1526hrsz, 1527hrsz) mezőgazdasági művelés alól történő kivonása
763/2017 (12.14.) A Berente Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
764/2017 (12.14.) A Berente Nonprofit Kft. egytengelyes pótkocsi vásárlására vonatkozó kérelmének elbírálása
765/2017 (12.14.) A Berente Nonprofit Kft (3704 Berente, Bajcsy-Zs utca 33.) Startmunka programban való részvételről (Mezőgazdasági- és belterületi közút karbantartását célzó projektek)
766/2017 (12.14.) A Berente Nonprofit Kft (3704 Berente, Bajcsy-Zs utca 33.) részére átadott 2017. évi működési támogatás összegének meghatározása
767/2017 (12.14.) A Berente Nonprofit Kft (3704 Berente, Bajcsy-Zs utca 33.) 2018. évi működési-, felhalmozási támogatás összegének meghatározása
768/2017 (12.14.) Az Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása során beérkezett árajánlatok elbírálása
769/2017 (12.14.) Tájtervezői feladatok elvégzésére vonatkozó megbízás
770/2017 (12.14.) Napelemes kandeláber 30W SLK-I-30 megvalósítása érdekében beérkezett árajánlatok elbírálása
771/2017 (12.14.) Berente Község Önkormányzatának 486/2017.(IV.20.) határozat visszavonásáról, a Berente, Bajcsy-Zs. úti parkoló Telekom vezeték kiváltása tárgyában
772/2017 (12.14.) Berente Község Önkormányzatának 608/2016.(VI.23.) határozat módosításáról, a Berente, Bajcsy-Zs.út 7-11 szám ingatlanok előtti parkoló megvalósítása
781/2017 (12.29.) A Berente Szélessávú kábeltévé – kamerarendszer hálózatbérleti szerződés megkötése
782/2017 (12.29.) A Berente Község Önkormányzata, fenntartásában lévő intézmények, és saját tulajdonú társasága telekommunikációs szerződésre vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötése
783/2017 (12.29.) Nagy Boglárka jegyző részére történő eszköz átadása
784/2017 (12.29.) Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berentei székhely hivatal létszámának létszámbővítése

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,