berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2016)

Határozat Tárgy
1/2016 (01.14.) A Szent Borbála Idősek Otthonában megüresedett álláshely Szervezeti és Működési szabályzatban foglaltaktól eltérő megpályáztatásáról
2/2016 (01.14.) A Szent Borbála Idősek Otthonában ápoló-gondozói státusz áthelyezése
3/2016 (01.14.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti feladatainak ellátása
16/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést.
17/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatnál, valamint az intézményekben közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók természetbeni juttatását.
18/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak lehatárolására vonatkozó előterjesztést.
19/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Háziorvosi vegyes körzet támogatása, szerződési feltételeinek módosítására vonatkozó előterjesztést.
20/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fodorné Szabó Erika képviselőt a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármesternek nem választotta meg.
21/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szakmári Attila képviselőt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság bizottságába tagként nem választotta meg.
22/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berente Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.06.) önkormányzati rendeletének módosítására, új rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztését megtárgyalta és felhatalmazza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre azt készítse el és terjessze a képviselő-testület elé.
23/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tanuszodai úszásoktatás költségének támogatása” című előterjesztést.
24/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztést megtárgyalta és a Berente 372, 373, 374, 375 és 376 hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról szóló 213/2015. (VI.18.) határozatát a kérelmező Orosz József Berente, Ady E. út 1. sz. alatti lakos írásbeli nyilatkozatára hivatkozva visszavonja.
25/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Borbála Idősek Otthona ipari mosógép javítására, beszerzésére benyújtott kérelmét.
26/2016 (01.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontja szerinti legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű (napelempark) létesítésének ötletét a polgármester tájékoztatása szerint támogatja.
42/2016 (02.11.) Eseti bizottság létrehozása
52/2016 (02.25.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek megállapítása
53/2016 (02.25.) A Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása
54/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
55/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berentei Település Gondnokság létszámcsökkentésének jóváhagyásáról
56/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a 2016. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatásról
57/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Település Gondnokság indítványának elfogadásáról
58/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Település Gondnokság SZMSZ módosításának elfogadásáról
59/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva-zárva tartásának elfogadásáról
60/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Általános Iskola kérelmének elfogadásáról
61/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 61/2016. (II.25.) képviselő-testületi határozat a Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetőjének illetményéről
62/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Szent Borbála Idősek Otthona mb. intézményvezető megbízásának visszavonásáról
63/2016 (02.25.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata tervezői tevékenység ellátására Berente településen legfeljebb 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán
72/2016 (03.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Általános Iskola tartószerkezeti megerősítés műszaki ellenőri feladatainak elvégzéséről
73/2016 (03.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berente Község önkormányzatának tulajdonát képező Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelező, műszaki ellenőri feladatok beszerzéshez szükséges lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
74/2016 (03.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berente, Bajcsy-Zs. u. 7-9 sz. előtti területen 10 állásos utcai parkoló tervezőjének kiválasztásáról
76/2016 (03.23.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata az alpolgármester titkos megválasztásáról
322/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról
323/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról
324/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az Első Berentei Borbarát Egyesület beszámolójának elfogadásáról
325/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület beszámolójának elfogadásáról
326/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata Berente Sportegyesület 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
327/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Sakk kör 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
328/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Megyei Sakkszövetség 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
329/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Sajóvölgye Focisuli beszámolójának elutasításáról
330/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berente Szabadidőpark Horgászegyesület beszámolójának elfogatásáról
331/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadásáról
332/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Általános Iskola nyári szünetben történő étkeztetésének elfogadásáról
333/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatás költségeinek elfogadásáról
334/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata Művelődési Ház: Éves közművelődési programjának és 2015. II. féléves beszámolójának elfogadásáról
335/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” Döntés a közbeszerzési eljárás elindításáról
336/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a közbeszerzések 2015. évi statisztikai összegzésének elfogadásáról
337/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
338/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Helyi Horgászrend elfogadásáról
339/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az ÉMÁSZ Nyrt.-vel kötött közvilágítási szerződés elfogadásáról
340/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Település Gondnokság pótelőirányzati kérelmének jóváhagyásáról
341/2016 (03.31.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Pénzügyi- és Fejlesztési Bizottság, a Szociális- és Egészségügyi Bizottság és a Közoktatási és Közművelődési Bizottság megszüntetésének jóváhagyásáról
437/2016 (04.13.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 437/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozata Berente volt Bánya épület ( 5. hrsz.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének műszaki ellenőrzési munkálataira beérkezett árajánlat elfogadásáról.
438/2016 (04.13.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata kültéri fitness eszközökre adott árajánlat elfogadásáról
439/2016 (04.13.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata Május 1. költségkeretének jóváhagyásáról
462/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Városi Rendőrkapitányság és a Berentei Polgárőr Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
463/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
464/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Sajóvölgye Focisuli SE 2015. évi tevékenységéről, a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
465/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó eljárásokról, a 2015. II. félévétől 2016. március 31. végzett tevékenység elfogadásáról
466/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról
467/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Szent Borbála Idősek Otthona 2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
468/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Citroen Berlingo elektromos kisautó szállítási feladat lehatárolása a Szent Borbála Idősek Otthonában történő szakellátások igénybevételéről, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő Mercedes Vito személyautó igénybevételéről
469/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berentei Település Gondnokság 2016. I. negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
470/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 470/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat a Berentei Településgondnokság előirányzat átcsoportosítása tárgyában tett előterjesztésének elutasításáról
471/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 2016. I. negyedéves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
472/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet pótelőirányzat tárgyában tett előterjesztésének elutasításáról
473/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken lévő játékeszközök alatti terület betonozási, illetve gumilapozás árajánlatának elfogadásáról
474/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet a Gagarin és Bajcsy-Zs lakótelepeken, valamint az Általános Iskola előtt lévő hulladéktárolók zárhatóvá tételének árajánlatának elfogadásáról
475/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozat a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet a szabadidő központban létesülő játékeszközök alatti terület előkészítési munkálataira (földelőkészítés, betonozás, gumilapozás) árajánlatának elfogadásáról
476/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az Ady E. és József A. út forgalmi rendjéről és a veszélyes anyagok lakott településrészen történő szállításának tilalmáról, valamint Berente településnév székely rovásírással történő feltüntetéséről
477/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének Berente Község Önkormányzata és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása
478/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Mosolyért Közhasznú Egyesület a „Segítség a Miskolci Gyermekklinika részére 2016/2” program megvalósítása érdekében kért támogatási kérelem elutasításáról
479/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás iránti kérelmének elbírálásról
480/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Bajcsy-Zs. úton történő parkoló kialakítási vázrajz jóváhagyása tárgyában
481/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berente 0.5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán a tervező tevékenység ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyában
482/2016 (04.28.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati határozata a Berentén létesítendő Napelempark önerőből való megvalósítására tett javaslat elutasításáról
529/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Borsodi Kéményseprő Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
530/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
531/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata Berente egészségügyi alapellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
532/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata (megszűnt) Szociális- és Egészségügyi Bizottságának 2015. évben végzett munkájáról, tevékenységéről
533/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
534/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Tündérkert Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
535/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi nyersanyag normáról
536/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az önkormányzat konyháján biztosított munkahelyi és vendég étkeztetés térítési díjáról és a Szent Borbála Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatások díjáról
537/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata Berente Nonprofit kft. létrehozásának előkészítéséről
538/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Vöröstölgy Vadásztársaság (3644 Tardona, Jókai út 51.) vadászati jog haszonbérletének megszerzéséhez szükséges önkormányzati tulajdonú külterületi földek biztosításáról
539/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Várhegy Vadásztársaság (3700 Kazincbarcika, Jókai út 51.) vadászati jog haszonbérletének megszerzéséhez szükséges önkormányzati tulajdonú külterületi földek biztosításáról
540/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Általános Iskola kérelmének elfogadásáról, kitüntetői címek adományozásáról
541/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Művelődési Ház kérelmének elfogadásáról
542/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Művelődési Ház programjának és költségének elfogadásáról
543/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berente, Ady E. úton elhelyezkedő vizes árok és meglévő kerítések között található gazos területek burkolásának elfogadásáról
544/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület támogatásáról
545/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata Napenergia mint megújuló energia forrás megvalósulásáról Berente településen, önkormányzati saját beruházás megvalósítása révén
546/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata laptop vásárlás jóváhagyásáról
547/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a törvényességi felhívás elfogadásáról
548/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a térfigyelő kamera bővítéséről
589/2016 (06.20.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az Aflac Kft. „Berente volt Bányaépület (3705 Berente, hrsz:5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlatának elfogadásáról.
590/2016 (06.23.) A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról
591/2016 (06.23.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az ÉRV Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolójának elfogadásáról.
592/2016 (06.23.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.
593/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Település Gondnokság előirányzatok közötti átcsoportosításának jóváhagyásáról.
594/2016 (05.26.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a MikroVoks szavazórendszer felújításáról.
595/2016 (06.23.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Általános Iskola villámhárító rendszerének felújítási munkálatairól
596/2016 (06.23.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az ÉRV Zrt. ajánlatának elfogadásáról a Gagarin lakótelepen történő szennyvízelvezés kivitelezési munkálataira.
597/2016 (06.23.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a TEMSA OPALIN típusú közösségi busz, közösségi célú igénybevételének feltételeiről.
598/2016 (06.23.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Berentei Sakk-kör támogatásáról.
599/2016 (06.23.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete határozata a 2016. évi nyári diákmunkáról.
622/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi segítségnyújtás Szakmai programjának, és az Idősek Otthona házirendjének elfogadásáról, jóváhagyásáról.
623/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete önkormányzati határozat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
624/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a településen megrendezésre kerülő Off-Road rendezvény támogatásáról.
625/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a MEDICOPTER Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról.
626/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata Ragály Község Önkormányzati Hivatal támogatás iránti kérelmének elbírálásáról.
627/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati határozata a TOP-3.2.1-15 kódszámú - Berente Községi önkormányzatának közintézményei feladatellátási hely energetikai korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról.
628/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételről.
629/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az önkormányzat 331/2016.(III.31.) határozatának a Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek módosításáról, a határozat visszavonásáról.
630/2016 (07.27.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata az Általános Iskola eszközvásárlási kérelmének elutasításáról.
653/2016 (09.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” elvégzésére megkötött vállalkozói szerződés 1. sz. módosításának elfogadásáról.
654/2016 (09.13.) Berente Község Önkormányzat 654/2016. (IX.13.) határozata a tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás iránti igényről
655/2016 (09.13.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testületének 655/2016. (IX.13.) határozata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projekt támogatásáról, pályázat benyújtásáról
656/2016 (09.13.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testületének 656/2016. (IX.13.) határozata a GINOP 6.1.2-15-2015-0001 azonosító számú – „Digitális szakadék csökkentése” projekt elutasításáról.
657/2016 (09.13.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testületének 657/2016. (IX.13.) határozata a Berente, Bajcsy-Zsilinszky úti 12 állásos parkoló műszaki ellenőri feladatainak jóváhagyásáról
658/2016 (09.13.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testületének 658/2016. (IX.13.) határozata a „Berente, 2015/1. volt bányafőépület felújítás” kivitelezése alatti tervezői művezetés elfogadásáról
659/2016 (09.13.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testületének 659/2016. (IX.13.) határozata a képviselői munkát elősegítő technikai eszközök elfogadásáról
668/2016 (09.22.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 668/2016. (IX.22.) önkormányzati határozat a Szent Borbála Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
792/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 792/2016.(IX.29.) határozata Berente Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolóról
793/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 793/2016.(IX.29.) határozata Berentei Tündérkert Óvoda költségvetési előirányzat módosításáról
794/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról
795/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 795/2016.(IX.29.) határozata Berente 0,5 MWp névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése kapcsán tervezői tevékenység ellátására benyújtott árajánlat elfogadásáról
796/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 796/2016.(IX.29.) határozata a Szent Borbála Idősek Otthona szakmai programjának szakápolási feladatokkal történő kiegészítéséről
797/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 797/2016.(IX.29.) határozata Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról
798/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 798/2016.(IX.29.) határozata közmeghallgatás (falugyűlés) időpontjának meghatározásáról
799/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 799/2016.(IX.29.) határozata a Berentei Nonprofit Kft. által elvégzendő munkák jóváhagyásáról
800/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 800/2016. (IX.29.) önkormányzati határozat a népszavazással kapcsolatos önkormányzati kiadásokról
801/2016 (09.29.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 801/2016. (IX.29.) Berente volt bányaépület kivitelezési munkálatai során bejelentett pótmunka igények megtárgyalása, vállalkozási szerződés 2. számú módosításának javaslata a vállalkozói díj mértékének összegéről.
1039/2016 (10.04.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1039/2016. (X.04.) határozata Roza László István polgármester ellen fegyelmi eljárás indításáról
1040/2016 (10.04.) Berente Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1040/2016. (X.04.) határozata Roza László István polgármester foglalkoztatási jogviszonyában való felfüggesztéséről
1041/2016 (10.13.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1041/2016.(X.13.) határozata a „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” elvégzésére megkötött vállalkozói szerződés 2. sz. módosításának elfogadásáról
1042/2016 (10.13.) Szám: 1042/2016. (X.13.) önkormányzati határozat Tárgy: döntés Berente Község önkormányzatának az ASP rendszerhez történtő csatlakozásáról
1043/2016 (10.13.) 1043/2016. (X.13.) önkormányzati határozat a Berente Nonprofit Kft. részére történő eszközök, tárgyak és szükséges használatban lévő ingatlanok, épületek térítésmentes átadásáról, és a földterületek ingyenes használatáról.
1058/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1058/2016.(X.27.) határozata szavazatszámláló bizottság létrehozásáról
1059/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1059/2016.(X.27.) határozata Nyeste József képviselő szavazásból történő kizárásáról
1060/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1060/2016.(X.27.) határozata alpolgármester megválasztásáról
1061/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1061/2016.(X.27.) határozata Berente Község Önkormányzata 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési tervéről
1062/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1062/2016.(X.27.) határozata Berente volt Bánya épület felújítási kivitelezési határidő módosítását követően a műszaki ellenőr szerződésének befejezési határidejének módosításáról
1063/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1063/2016.(X.27.) határozata Berente település karácsonyi díszkivilágításának beszerzéséhez felújításának költségeiről
1064/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1064/2016.(X.27.) határozat Berente Község Önkormányzatának TEMSA Opalin autóbusz téli gumiabroncs vásárlásának költségeinek meghatározásáról, árajánlat elfogadásáról
1065/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1065/2016. (X.27.) határozata Roza László István polgármester ellen fegyelmi eljárás indításáról
1066/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1066/2016. (X.27.) határozata Roza László István polgármester ellen fegyelmi eljárás indításáról
1067/2016 (10.27.) Berente Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1067/2016. (X.27.) határozata Roza László István polgármester foglalkoztatási jogviszonyában való felfüggesztéséről
1084/2016 (11.10.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1084/2016 (XI.10.) határozata a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 3/2016. (IV.14.) számú rendeletének 4.§ (4) bekezdése szerint természetbeni juttatásban mobiltelefon készülék megvásárlása
1085/2016 (11.10.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1085/2016 (XI.10.) határozata a Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról, közbeszerzési szakértő díjának meghatározásáról
1087/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1087/2016.(XI.28.) határozata Berente Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesüléséről szóló beszámolójáról
1088/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzat Képviselő testületének 1088/2016. (XI. 28.) határozata az Adózási feladatok és azok eredményességéről szóló beszámolóról
1089/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1089/2016. (XI.28.) határozata a Berentei Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 19. számú módosításáról
1090/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1090/2016. (XI.28.) határozata a Spider Mentőcsoport támogatásáról
1091/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1091/2016. (XI.28.) határozata a Berente, Bajcsy-Zs. út 11., 1/7. szám alatti ingatlan vállalkozási tevékenység folytatására történő székhely használatának elutasításáról
1092/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1092/2016. (XI.28.) határozata a lakossági beton, tégla, cserép, kerámia frakció vagy azok keveréke hulladék (építési törmelék) elszállításáról és a költségének átvállalásáról
1093/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1093/2016. (XI.28.) határozata Települési Karácsony ünnepi támogatás megállapításáról
1094/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1094/2016. (XI.28.) határozata Berente Község Önkormányzata és az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazásáról
1095/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1095/2016. (XI.28.) határozata Berente Község Önkormányzata és az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatotti jogviszonyban állók év végi jutalmazásáról a 1093/2016. (XI.28.) határozat hatályon kívül helyezéséről
1096/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1096/2016. (XI.28.) határozata Berente Nonprofit Kft. munkavállalóinak és közcélú munkavállalóinak jutalmazása érdekében szükséges fedezet biztosításáról
1097/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1097/2016.(XI.28.) határozata Berente volt Bánya épület felújítási kivitelezési határidő módosítását követően a műszaki ellenőr szerződésének befejezési határidejének módosításáról
1098/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1098/2016. (XI.28.) határozata támogatási kérelemben lévő költségek megelőlegezéséről
1099/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1099/2016. (XI.28.) határozata a Berente Gagarin úti szennyvíz rekonstrukciója kapcsán a műszaki ellenőri megbízás jóváhagyásáról
1100/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1100/2016. (XI.28.) határozata Berentei Általános Iskola tanulói részére fellépő ruhák kölcsönzési díjáról
1101/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1101/2016. (XI.28.) határozata ingatlan vételi ajánlat megtárgyalásáról
1102/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1102/2016. (XI.28.) határozata a Berentei Római Katolikus Egyházközség támogatásáról
1103/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1103/2016. (XI.28.) határozata a Lichy Ügyvédi Irodával 2016. február 23. napján megkötött megbízási szerződés megerősítéséről
1104/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1104/2016. (XI.28.) határozata az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról
1105/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 1105/2016. (XI.28.) Berente Község Önkormányzatának működési engedéllyel rendelkező szakellátások szakasszisztensi megbízási szerződéseinek egy évre történő megkötésének jóváhagyásáról
1106/2016 (11.28.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1106/2016. (XI.28.) határozata a polgármester 2016. évi szabadságának kiadásáról
1142/2016 (12.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1142/2016.(XII.08.) határozata a „Berente volt Bánya épület (3704 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” elvégzésére megkötött vállalkozói szerződés 4. sz. módosításának elfogadásáról
1143/2016 (12.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1143/2016.(XII.08.) határozata az Aflac Kft. és Berente Község Önkormányzata közötti megállapodásról
1144/2016 (12.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 1144/2016.(XII.08.) határozata a “Tervezői árajánlat kérése Berente Község Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési eszközeinek elkészítésére” tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról
1145/2016 (12.08.) Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 1145/2016.(XII.08.) határozata a Nonprofit Kft. előterjesztésének jóváhagyásáról, tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2017. évi Start Közfoglalkoztatási programok pályázatainak benyújtásához
1252/2016 (12.13.) Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1252/2016.(XII.13.) határozata Berente Község Önkormányzata és Barcika Art Kft. szolgáltatási keretmegállapodás jóváhagyásáról

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,