berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2012)

Határozat Tárgy
1/2012 (01.10.) A rendkívüli fűtéstámogatás kifizetéséről.
2/2012 (01.10.) A képviselő-testület 2012. évi munkatervének jóváhagyásáról.
3/2012 (01.10.) A fejlesztési célú pályázatok benyújtásának jóváhagyásáról
4/2012 (01.26.) A Berentei Református Egyházközség beszámolójának elfogadásáról.
5/2012 (01.26.) A Berentei Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadásáról.
6/2012 (01.26.) A Termoment Tüzeléstechnikai Kft. beszámolójának elfogadásáról
7/2012 (01.26.) A Település Gondnokság 2012. évi munkatervének elnapolásáról, illetve szándéknyilatkozat nonprofit Kft. létrehozásáról
8/2012 (01.26.) A Település Gondnokság vezetői megbízásának elfogadásáról
9/2012 (01.26.) Az ÉHG Zrt. 2012. évi közszolgáltatási díj elnapolásáról
10/2012 (01.26.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások térítési díjáról szóló 314/2011.(XII.14.) kt. határozat módosításáról
11/2012 (01.26.) Az ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, 8. osztályos tanulók támogatásáról
12/2012 (01.26.) Az ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, a Magyar Tang Soo Do karate csapat kérelmének elfogadásáról
13/2012 (01.26.) Az ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, a sajószentpéteri labdarúgó csapat kérelmének elfogadásáról
14/2012 (01.26.) A SztBIO előerjesztésének jóváhagyásáról, a 2012. évi konyhai nyersanyag norma elfogadásáról
15/2012 (01.26.) A lakos által fel nem használt villamos energia visszautalásáról
16/2012 (01.26.) A 0287 hrsz-ú ingatlan egy részének belterületbe vonásának és a 491 hrsz-ú közterület beépítetlen területté minősítésének elfogadásáról
17/2012 (01.26.) A 0248 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
18/2012 (01.26.) A földmérési és úttervezési árajánlatok elfogadásáról
19/2012 (01.26.) A szennyvízcsatorna felújítás-kiváltás tanulmánytervének elkészítésére benyújtott árajánlat elfogadásáról
20/2012 (01.26.) A temetői támfal kivitelezésre benyújtott árajánlat elfogadásáról
21/2012 (01.26.) Berente község csapadékvíz rendezésére adott tervezési árajánlat elfogadásáról
22/2012 (01.26.) A 73, 243 és 244 hrsz-ú belterületi ingatlanok kertépítészeti terveinek elkészítésére adott árajánlat elfogadásáról
49/2012 (01.30.) A 3/2012.(I.10.) kt. határozata fejlesztési célú pályázatok benyújtásának jóváhagyásáról
50/2012 (01.30.) A 114./2009.(VII.13.) kt határozatával elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról és a az önkormányzati szakfeladat rend elfogadásáról
51/2012 (02.03.) A Berentei ÁMK Alacskai Tagiskolájában rendkívüli szünet elrendeléséről
52/2012 (02.09.) A fejlesztési célú pályázatok benyújtásának jóváhagyásáról szóló, a 49/2012.(I.30.) kt. határozattal módosított 3/2012.(I.10.) kt. határozat módosításáról
53/2012 (02.09.) Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 53/2012.(II.09.) kt. határozata Település Gondnokság további működési formájáról, illetve intézményvezetői pályázat kiírásának jóváhagyásáról
54/2012 (02.09.) Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 54/2012.(II.09.) kt. határozata Berente lakosainak vetőmag támogatásáról
55/2012 (02.09.) Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 55/2012.(II.09.) kt. határozata Alapító Okiratok módosításának elfogadásáról
56/2012 (02.09.) Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 56/2012.(II.09.) kt. határozata Power Ipari és Szolgáltató kft. (Berente, Ipari út 2.) övezető átsorolási kérelmének elutasításáról
66/2012 (02.23.) Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 66/2012.(II.23.) kt. határozata az ÉHG Zrt. tájékoztatójának elfogadásáról a hulladékgyűjtés helyzetéről
67/2012 (02.23.) Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 67/2012.(II.23.) kt. határozata a KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges nyilatkozat megtételéről
68/2012 (02.23.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
69/2012 (02.23.) Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete 69/2012.(II.23.) kt. határozata a Szent Borbála Idős Otthon beszámolójának elfogadásáról
70/2012 (02.23.) az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
71/2012 (02.23.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások térítési díjáról szóló 10/2012.(I.26.) kt. határozat módosításáról
72/2012 (02.23.) A Horgászrend módosításának elfogadásáról
73/2012 (02.23.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról, a 4Dance táncstúdió támogatásáról
74/2012 (02.23.) Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális Sport Központ és az önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
75/2012 (02.23.) A 11/2012. (I.26.) kt. határozat módosításának elfogadásáról
76/2012 (02.23.) A térfigyelő rendszer kiépítéséről, a 129/2011. (VI.09.) kt. határozat módosításáról
77/2012 (02.23.) Az árajánlatok zárt ülésen való tárgyalásáról
78/2012 (02.23.) A Polgárőr Egyesület helyiség kérelmének elfogadásáról
97/2012 (03.12.) A házi segítségnyújtást biztosító jelzőrendszer kiépítésének jóváhagyása
98/2012 (03.12.) A Település Gondnokság 2012. évi munkatervének elfogadásáról
99/2012 (03.12.) A Település Gondnokság alapító okiratának módosításáról
100/2012 (03.12.) A 2012. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
101/2012 (03.12.) A 4,36 ha állami földterület vagyonkezelésbe vételéről
102/2012 (03.12.) A fűtéstámogatás jóváhagyásáról szóló 62/2012. (II.09.) kt. határozat módosításáról.
103/2012 (03.12.) A Berente, Posta úti járda 130 m-es szakaszának kivitelezéséről szóló 297/2011.(XI.30.) kt. határozat módosításáról
106/2012 (04.05.) Beruházási-felújítási építési árajánlatok elfogadásáról
107/2012 (04.05.) Markazit Mérnöki Iroda (Rudabánya, Petőfi út 8.) árajánlatának elfogadásáról
108/2012 (04.05.) A SztBIO előterjesztésének elfogadásáról, határozott idejű foglalkoztatás engedélyezéséről
109/2012 (04.05.) A 528, 529 és 533 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
110/2012 (04.05.) A GEMIX Kft. rágcsálóirtásra adott árajánlatának elfogadásáról szóló 316/2011. (XII.14.) kt. határozat módosításáról
111/2012 (04.05.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás 2011. éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
112/2012 (04.05.) Alapító Okiratok módosításának elfogadásáról
113/2012 (04.05.) Az Önkormányzat és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról
114/2012 (04.05.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások térítési díjainak módosításának elfogadásáról
115/2012 (04.05.) A KÖNIGPUR Kft energiaellátását biztosító 20/04 kV-os transzformátor közterületi elhelyezéséről
116/2012 (04.05.) Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete kérelmének elfogadásáról, köztisztviselői nap megrendezésének jóváhagyásáról
117/2012 (04.05.) Önkormányzati bolt bérbeadásának jóváhagyásáról.
118/2012 (04.26.) A Polgárőr Egyesület, a Rendőrség és a mezőőri szolgálat beszámolójának elfogadásáról
119/2012 (04.26.) A civil szervezetek és az ÁMK-hoz tartozó csoportok: Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör beszámolójának elfogadásáról
120/2012 (04.26.) Az ÁMK előterjesztéseinek elfogadásáról
121/2012 (04.26.) A SztBIO magasabb vezetői (intézményvezetői) pályázat kiírásának elfogadásáról
122/2012 (04.26.) A SztBIO munkáltatói kölcsönkeretének megnöveléséről
123/2012 (04.26.) árajánlatok elfogadásáról
124/2012 (04.26.) ÉHG Zrt. hulladékkezelési kompenzáció elfogadásáról
125/2012 (04.26.) Fő téri emlékoszlop garanciális javítása
126/2012 (04.26.) A Berente 504 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról, valamint telekhatár rendezést követő értékesítéséről (a Berente 503, 501, és 500 hrsz-ú ingatlanokkal együtt)
127/2012 (04.26.)
128/2012 (04.26.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
129/2012 (04.26.) A Település Gondnokság géppark igényének jóváhagyásáról
130/2012 (04.26.) A Start munkaprogramban dolgozók Erzsébet utalványban való részesülésének elfogadásáról
148/2012 (05.16.) ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról
149/2012 (05.16.) A horgászrend jóváhagyásáról, az önkormányzati intézmények szolgáltatási díjakról szóló 72/2012. (II.23.) határozat módosításáról
150/2012 (05.16.) Haltelepítés költségének jóváhagyásáról
151/2012 (05.16.) A Sajószentpéter 1301/1, -2, 1302, 1303 hrsz-ú ingatlanok szennyvíz csatorna vezeték fektetési szolgalmi jog bejegyzésének költségeiről, 147/2012. (IV.26.) határozat módosításáról
152/2012 (05.16.) Berente 5 hrsz-ú és Kazincbarcika 2219/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
153/2012 (05.16.) Kétheti jutalom kifizetéséről és számítógép beszerzésről
154/2012 (05.16.) Számítógép beszerzésének elfogadásáról
155/2012 (05.16.) Juhász József polgármester jutalmazásának elfogadásáról
156/2012 (05.16.) Szántó Lajos alpolgármester jutalmazásának elfogadásáról
159/2012 (05.29.) Szent Borbála Idősek Otthona térkő burkolatú járda kialakítására érkezett árajánlat elfogadásáról
160/2012 (05.29.) 2012. évi diákmunka jóváhagyásáról
161/2012 (05.29.) Házi segítségnyújtást biztosító jelzőrendszer kiépítésének felfüggesztéséről
162/2012 (05.29.) ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, labdarúgó csapat támogatásáról
163/2012 (05.29.) Ingatlanok értékesítésének jóváhagyásáról
164/2012 (05.29.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és a 112/2012.(IV.05.) határozat módosításáról
165/2012 (05.29.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások térítési díjainak módosításának elfogadásáról
166/2012 (05.29.) Haga Gyula BCNÖ jövedelem kiesés kompenzálásának jóváhagyásáról
167/2012 (05.29.) Pályázat benyújtásának elfogadásáról
168/2012 (05.29.) Haltelepítés költségeinek jóváhagyásáról
173/2012 (06.11.) Berente község területén végzendő építési-felújítási munkák árajánlatának elfogadásáról
174/2012 (06.11.) Berente 0247 hrsz-ú ingatlan erdő domboldali alrészletében 150 fm földárok ásásának jóváhagyása
175/2012 (06.11.) Berente 3 hrsz-ú volt bányatelepen lévő építési törmelék deponálásának elfogadásáról, a 135/2011. (VI.9.) határozat módosításáról
176/2012 (06.11.) Az önkormányzat tulajdonában lévő színpad kölcsönadásáról
177/2012 (06.11.) Keretösszeg jóváhagyásáról
180/2012 (06.28.) Berente egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
181/2012 (06.28.) AHorgászegyesület és a Sakk kör beszámolójának elfogadásáról
182/2012 (06.28.) A 2012. évi helyi adók időarányos teljesítésének elfogadásáról
183/2012 (06.28.) Felújítási, építési munkák árajánlatainak elfogadásáról
184/2012 (06.28.) Település Gondnokság tanfolyami költségeinek jóváhagyásáról
185/2012 (06.28.) Település Gondnokság Alapító Okiratának módosításáról
186/2012 (06.28.) Az ÁMK előterjesztésének elfogadásáról, nyári iskolai szünet idejére étkezés átvállalásáról
187/2012 (06.28.) Az ÁMK előterjesztésének elutasításáról (színpad bérbeadása, zumba oktatás)
188/2012 (06.28.) Az ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, óvodai eszközök és felújítási munkák elfogadásáról, valamint a pótelőirányzati kérelem elfogadásáról
189/2012 (06.28.) Sajólászlófalva, Parasznya és Berente községek önkormányzatai közötti közoktatási megállapodás elfogadásáról
190/2012 (06.28.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
191/2012 (06.28.) Alacska és Berente községek önkormányzatai által Berente székhelyű közös önkormányzati hivatal 2013. január 01.-től történő létrehozására irányuló javaslat elfogadásáról
192/2012 (06.28.) Versenytárgyalás jóváhagyásáról
193/2012 (06.28.) Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban 2012. első félévben végzett tevékenységének elfogadásáról.
194/2012 (06.28.) A TÁMOP 6.1.2/11/1 számú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program pályázat benyújtásáról
195/2012 (06.28.) A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elutasításáról
196/2012 (06.28.) A Küzdő SE 2012. évi támogatásának jóváhagyásáról
197/2012 (06.28.) Az Ady E. és József A. út forgalmi rendjéről és a veszélyes anyagok lakott településrészen történő szállításának tilalmáról, valamint Berente településnév székely rovásírással történő feltüntetéséről
198/2012 (06.28.) A DOTE Kutatási terv: közösségalapú gazdaságfejlesztés elfogadásáról
200/2012 (06.28.) A lakott belterületi rágcsálóirtásra adott árajánlatok elbírálásáról szóló 110/2012.(IV.05.) határozattal módosított 316/2011.(XII.14.) határozat módosításáról
219/2012 (08.30.) Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, a 2012. évi kv. I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
220/2012 (08.30.) Az ÁMK munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
221/2012 (08.30.) Az ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, kötelező felzárkóztató foglalkozások elfogadásáról
222/2012 (08.30.) Az ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, angol nyelvoktatás szakköri órakeret engedélyezéséről
223/2012 (08.30.) Az ÁMK előterjesztésének jóváhagyásáról, testnevelés óraszámainak elfogadásáról
224/2012 (08.30.) Az ÁMK vezető kötelező óraszámának elutasításáról
225/2012 (08.30.) Az ÁMK Általános Iskola 2012/2013-as tanévre vonatkozó füzetcsomag elfogadásáról
226/2012 (08.30.) Az ÁMK Általános Iskola bejáró tanulók támogatásának elfogadásáról
227/2012 (08.30.) Lakossági idegen nyelv oktatás finanszírozásának elutasításáról
228/2012 (08.30.) A berentei közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetéséről
229/2012 (08.30.) A PH és az ÁMK, TG illetve SztBIO intézmények közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
230/2012 (08.30.) A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyásáról
231/2012 (08.30.) Haltelepítés költségének jóváhagyásáról
232/2012 (08.30.) A horgásztó nyitvatartási rendjének és a Horgászrend módosításának elfogadásáról
233/2012 (08.30.) A Település Gondnokság Alapító Okiratának jóváhagyásáról, a 185/2012. (VI.28.) kt. határozat módosításáról
234/2012 (08.30.) Az árajánlatok zárt ülésen való megtárgyalásáról
235/2012 (08.30.) Az ÁMK, PH, SztBIO és TG munkáltatói kölcsönkeret átcsoportosításának elutasításáról
236/2012 (08.30.) A képviselők telefon költségtérítéséről szóló 14/2008.(I.27.) határozat módosításának elutasításáról
237/2012 (08.30.) Berente Község Önkormányzat és a BorsodChem közötti területcserének elfogadásáról.:
238/2012 (08.30.) Kazincbarcikai szennyvíztisztító telepkorszerűsítési pályázatának támogatásáról
239/2012 (08.30.) A KőnigPUR Kft. munkahelyteremtő beruházásának támogatásáról
240/2012 (08.30.) Az intézmények által nyújtott szolgáltatások díjáról
241/2012 (08.30.) A Kazincbarcikai Vegyész teke SE támogatásáról
275/2012 (09.11.)
275/2012 (09.11.) Berente közigazgatási területén végzendő építési-felújítási munkák VI. ütem árajánlatainak elfogadásáról
277/2012 (09.18.) Berente közigazgatási területén végzendő építési-felújítási munkák műszaki ellenőrzéséről
278/2012 (09.18.) Berente közigazgatási területén végzendő építési-felújítási munkákra beérkezett árajánlatok elbírálásáról
279/2012 (09.18.) A 60 év feletti lakosok egyszeri támogatásáról
280/2012 (09.24.) Berente József A. út 2.-66. közötti járdafelújítás munkákra beérkezett árajánlatok elbírálásáról, a 275/2012.(IX.11.) határozat módosításáról
281/2012 (10.09.) A Polgármesteri Hivatal létszámának megtartásáról
282/2012 (10.09.) A járási hivatalok kialakításáról szóló aktuális önkormányzati feladatokról
283/2012 (10.09.) A BURSA HUNGARICA Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról
284/2012 (10.15.) A pótmunkák költségeinek elfogadásáról.
285/2012 (10.15.) A Római Katolikus Egyházközség egyszeri felhalmozás célú támogatásának jóváhagyásáról.
286/2012 (10.15.) A volt bányaépület felmérési és átalakítási terveinek elkészítésének, az óvoda bővítési terveinek elkészítésének és a SztBIO épület átalakítási terveinek jóváhagyásáról.
287/2012 (10.15.) Berente, Fő téri transzformátor állomás áthelyezésének, illetve Berente Sajószentpéter összekötő út közvilágítás tervezésének jóváhagyásáról
288/2012 (10.15.) AKazincbarcikai Kistérségi Társulás előterjesztésének jóváhagyásáról.
289/2012 (10.25.) Pénzügyi Bizottság beszámolójának elfogadásáról
290/2012 (10.25.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadásáról
291/2012 (10.25.) Oktatási beszámolójának elfogadásáról
292/2012 (10.25.) A Polgármesteri hivatal beszámolójának, tájékoztatójának elfogadásáról
293/2012 (10.25.) Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról, az intézményben lévő liftek javításának jóváhagyásáról.
294/2012 (10.25.) Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról, hőközpont épületgépészeti költségének jóváhagyásáról.
295/2012 (10.25.) Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról, létszám jóváhagyásáról.
296/2012 (10.25.) Település Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról, létszámbővítés elfogadásáról.
297/2012 (10.25.) Település Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról, állatorvos megbízási díjának jóváhagyásáról.
298/2012 (10.25.) Település Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról, parkosítás költségeinek jóváhagyásáról.
299/2012 (10.25.) Település Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról, dupla falú fólia sátor költségének jóváhagyásáról.
300/2012 (10.25.) Település Gondnokság előterjesztésének elfogadásáról, komposztáló edények költségének jóváhagyásáról.
301/2012 (10.25.) ÁMK előterjesztésének elfogadásáról, Thaibox edzés támogatásának jóváhagyásáról.
302/2012 (10.25.) Az önkormányzat dolgozók 2 heti jutalmazásáról.
303/2012 (10.25.) Berente – Sajószentpéter összekötőút kivitelezési eljárásáról.
304/2012 (10.25.) Polgármesteri Hivatal létszámáról szóló 281/2012.(X.9.) határozat módosításáról.
305/2012 (10.25.) Járási hivatalok kialakításáról szóló aktuális önkormányzati feladatokról szóló 282/2012.(X.9.) határozat módosításáról.
306/2012 (10.25.) Berentei közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetéséről.
307/2012 (10.25.) Sakk kör további támogatásának elfogadásáról.
308/2012 (10.25.) Gépkocsi beszerzés jóváhagyásáról.
335/2012 (11.29.) Az önkormányzat 2012. I-III n. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
336/2012 (11.29.) Az intézményi térítési díjak módosításának elfogadásáról.
337/2012 (11.29.) Az önkormányzat 2013. évi kv.-i koncepciójának elfogadásáról.
338/2012 (11.29.) Az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tervének elfogadásáról.
339/2012 (11.29.) A Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztéseinek jóváhagyásáról.
340/2012 (11.29.) A 295/2012. (X.25.) kt. határozat visszavonásáról
341/2012 (11.29.) Markazit Mérnöki Iroda (3733 Rudabánya, Petőfi út 8.) árajánlatának elfogadása közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
342/2012 (11.29.) Árajánlatok elfogadásáról
343/2012 (11.29.) ÁMK Alapító Okiratának és a Társulási (Feladat ellátási) megállapodás módosításának, valamint intézményvezetői pályázati kiírás és megbízás elfogadásáról.
344/2012 (11.29.) Berentei Művelődési Központ Alapító Okiratának elfogadásáról
345/2012 (11.29.) Kistérségi Társulás jövőbeni működésének elfogadásáról
346/2012 (11.29.) Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulás előterjesztéseinek elfogadásáról.
347/2012 (11.29.) Dual Plus Kft. kábeltévé szolgáltatás díjának elfogadásáról
348/2012 (11.29.) Termoment Tüzeléstechnikai Kft. pályázatának elfogadásáról.
349/2012 (11.29.) A közvilágítás fejlesztési célú pályázatok benyújtásának jóváhagyásáról
364/2012 (12.04.) Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról, létszám jóváhagyásáról.
365/2012 (12.04.) Településgondnokság előterjesztésének elfogadásáról, létszám jóváhagyásáról
366/2012 (12.04.) ÁMK Alapító Okiratának és a Társulási (Feladat ellátási) megállapodás módosításának, valamint intézményvezetői pályázati kiírás és megbízás jóváhagyásáról szóló 343/2012.(XI.29.) határozat módosításáról
367/2012 (12.12.) Berentei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és a berentei Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről.
368/2012 (12.12.) Művelődési Ház alapító okiratának elfogadásáról szóló 344/2012.(XI.29.) határozat módosításáról.
369/2012 (12.12.) Közvilágítás fejlesztési célú pályázatok benyújtásának jóváhagyásáról szóló 349/2012.(XI.29.) kt. határozat módosításáról.
370/2012 (12.12.) Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzési eljárásának kiírásáról és a közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
371/2012 (12.12.) Bódva Hulladékkezelési Társulás által, a KEOP 7 1.1.1 és a KEOP-1.1.1 kód jelű „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázatokhoz
372/2012 (12.12.) Árajánlatok elbírálásáról
373/2012 (12.12.) A Település Gondnokság intézményvezetőjének előterjesztéseiről és tájékoztatójáról
374/2012 (12.12.) A Település Gondnokság intézményvezetőjének előterjesztésének elfogadásáról
375/2012 (12.12.) A Település Gondnokság intézményvezetőjének előterjesztésének elfogadásáról
376/2012 (12.12.) Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásához
377/2012 (12.12.) Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdésében – 2013. január 1.-től - előírt kötelezettség teljesítésének támogatásáról.
378/2012 (12.12.) HONSZ Területi Elnökség kérelmének elutasításáról.

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,