berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2014)

Határozat Tárgy
1/2014 (01.30.) A Berentei Református Egyházközség tájékoztatója és pü.-i beszámolója
2/2014 (01.30.) A Berentei Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója és pü.-i beszámolója
3/2014 (01.30.) Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
4/2014 (01.30.) A BTG 2014. évi munkatervének jóváhagyása
5/2014 (01.30.) Együttműködési Megállapodás a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel
6/2014 (01.30.) A közfoglalkoztatottak munkaösztönzést célzó” étkezési utalvány juttatás szabályzatának elfogadása
7/2014 (01.30.) A BMESZ 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról
8/2014 (01.30.) A BMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
9/2014 (01.30.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításának jóváhagyása
10/2014 (01.30.) A Berentei Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírása
11/2014 (01.30.) A SztBIO szervezeti struktúrájának (jóváhagyott álláshelyeinek) módosítása
12/2014 (01.30.) A SztBIO térítési díj módosítására benyújtott előterjesztés elfogadása
13/2014 (01.30.) A BHNÓ szervezeti struktúrájának (jóváhagyott álláshelyeinek) módosítása
14/2014 (01.30.) A BKÖH-ban dolgozó köztisztviselők hivatásetikai alapelveinek, és az etikai eljárás szabályainak jóváhagyása
15/2014 (01.30.) A 2013. évi belsőellenőrzési jelentés elfogadása
16/2014 (01.30.) Az önkormányzat és a Miskolci Egyetem stratégiai együttműködésének jóváhagyása
17/2014 (01.30.) Árajánlatok elfogadása
18/2014 (01.30.) Zárt ülés elrendelése
49/2014 (02.20.) Az alacskai tagóvoda felújítási pályázatának benyújtása
50/2014 (02.27.) Az önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
51/2014 (02.27.) A BKÖH és az önkormányzat kv.-i szervei közötti munkamegosztási megállapodások felülvizsgálatáról illetve elfogadása (BMESZ, Óvoda Társulás)
52/2014 (02.27.) Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
53/2014 (02.27.) Árajánlatok elfogadása
54/2014 (02.27.) Az önkormányzati társulások társulási tanácsába delegáltak
55/2014 (02.27.) A BMESZ autóvásárlási és egyéb előterjesztésének jóváhagyása
55/2014 (02.27.) A BTG előterjesztéseinek jóváhagyása
57/2014 (02.27.) A társadalmi szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
58/2014 (02.27.) A Bükk-Térségi LEADER Egyesülettel történő együttműködési javaslat elfogadása
59/2014 (02.27.) Zárt ülés elrendelése
60/2014 (02.27.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása
61/2014 (02.27.) Az önkormányzat, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és RÉGIÓ Kft közötti tervezői megállapodás elfogadása
62/2014 (02.27.) A Település Gondnokság előterjesztésének jóváhagyásáról, mangalica eladási árának elfogadása
81/2014 (03.27.) Az ÉRV Zrt. tájékoztatójának elutasítása
82/2014 (03.27.) A hulladékgyűjtés helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
83/2014 (03.27.) Az „EU források hatékony felhasználása a 2014-2020 közötti időszakban” című intézkedési ütemterv készítése
84/2014 (03.27.) A Szent Borbála Idősek Otthona munkájáról szóló beszámoló elfogadása illetve az intézményi SZMSZ módosítása
85/2014 (03.27.) A BMK intézményvezetői álláshelyének betöltése
86/2014 (03.27.) A Berentei Műszaki ellátó Szervezet intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása
87/2014 (03.27.) A BHNÓ előterjesztésének jóváhagyása
88/2014 (03.27.) A Berentei Általános Iskola előterjesztéseinek jóváhagyása
89/2014 (03.27.) A BMESZ előterjesztésének jóváhagyása
90/2014 (03.27.) A BTG előterjesztéseinek jóváhagyásáról, 55/2014.(II.27.) határozat módosítása
91/2014 (03.27.) A BMK előterjesztéseinek jóváhagyása
92/2014 (03.27.) Berentei lakosok egészségügyi ellátásának javítása
93/2014 (03.27.) Árajánlatok elfogadásáról
94/2014 (03.27.) A társadalmi szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
95/2014 (03.27.) A Berente Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak és a választási költségkeret kiegészítése
96/2014 (03.27.) Zárt ülés elrendelése
118/2014 (04.24.) Az ÉRV Zrt által nyújtott szolgáltatásokról (ivóvíz, csatornaszolgáltatás) szóló tájékoztató elfogadása
119/2014 (04.24.) A Berente-Alacska Települések Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési határozatáról szóló 472/2013.(XI.28.) határozatának módosításáról és a társulás 2013. évi költségvetési zárszámadása
119/2014 (04.24.) határozata a Berente-Alacska Települések Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési határozatáról szóló 472/2013.(XI.28.) határozatának módosításáról és a társulás 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
120/2014 (04.24.) A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
121/2014 (04.24.) A Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. évi munkája
121/2014 (04.24.) ABerente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2013. évi munkájal
122/2014 (04.24.) A Berentei Település Gondnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
123/2014 (04.24.) A BTG horgásztó üzemeltetésre és a helyi horgászrend módosítására vonatkozó előterjesztéseinek jóváhagyása
124/2014 (04.24.) A SztBIO előterjesztéseinek jóváhagyása
125/2014 (04.24.) A Berentei Általános Iskola előterjesztéseinek jóváhagyása
126/2014 (04.24.) A BMESZ előterjesztésének jóváhagyása
127/2014 (04.24.) A SztBIO-ban folyó UH diagnosztikai szakorvosi rendelés bővítése
128/2014 (04.24.) A Tigáz Zrt. részére - gázelosztó vezeték építése céljára - történő pénzeszköz átadása
129/2014 (04.24.) A ME BTK által készítendő komplex szociológiai kutatása, tanulmánya
130/2014 (04.24.) Az önkormányzat megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából fizetendő egyszeri szociális juttatás kifizetési feltételei
131/2014 (04.24.) Az önkormányzat megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából fizetendő egyszeri szociális juttatás
132/2014 (04.24.) Az önkormányzat megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából fizetendő egyszeri szociális juttatása
133/2014 (04.24.) A 83/2014.(III.27.) kt határozattal elrendelt, az „EU források hatékony felhasználása a 2014-2020 közötti időszakban” című intézkedési ütemterv jóváhagyása
134/2014 (04.24.) A „Berentei MAKROVIRKA Projekt 2014 – 2017” című EU-s pályázat
135/2014 (04.24.) A „Berentei MIKROVIRKA típusú integráció fejlesztés, Közösségi Biogáz Kisüzem” beruházási tervről
136/2014 (04.24.) A „Megújuló energiaforrások intelligens hasznosítása” című - Alacska és Berente községek önkormányzatai közös, részben támogatott MVH-s - pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
137/2014 (04.24.) Az önkormányzati dolgozók számítástechnikai továbbképzésének támogatása
138/2014 (04.24.) A BHNÓ előterjesztése
139/2014 (04.24.) A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázat benyújtása
140/2014 (04.24.) Zárt ülés elrendelése
154/2014 (05.29.) a Rendőrség és a Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról és a mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
155/2014 (05.29.) A Sakk-kör Egyesület beszámolójának elfogadása
156/2014 (05.29.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület és a Művelődési központhoz tartozó csoportok beszámolójának elfogadása
157/2014 (05.29.) Az önkormányzat és a BC Zrt közötti beruházás ösztönzési és munkahelyteremtő megállapodása
158/2014 (05.29.) Az önkormányzati intézmények kétheti jutalomkeretére vonatkozó intézményi előterjesztések
159/2014 (05.29.) A BTG előterjesztései
160/2014 (05.29.) A SztBIO előterjesztése
161/2014 (05.29.) A Berentei Általános Iskola pótelőirányzati előterjesztései
162/2014 (05.29.) A BHNÓ alapító okiratának módosítása és pótelőirányzati kérelme
162/2014 (05.29.) A Berentei Művelődési Központ pótelőirányzati előterjesztései
164/2014 (05.29.) A TIGÁZ Zrt részére - gázelosztó vezeték építése céljára - történő pénzeszköz átadásról szóló 128/2014.(IV.24.) határozat módosítása
165/2014 (05.29.) Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
166/2014 (05.29.) A Sajó-Bódva Hulladékkezelési társulás 2013. évi beszámolója
167/2014 (05.29.) A Berente 080, 0105, 0106, 0107, 0108, 0139, 0140, 0141, 0142 és 0150 hrsz-ú ingatlanok állami elővásárlási jog gyakorlásához szükséges önkormányzati nyilatkozatról
168/2014 (05.29.) Berente helytörténeti monográfia III. kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről, a 23/2013. (I.31.) kt. határozat módosítása
169/2014 (05.29.) A Berente 5 hrsz-ú volt bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről szóló 103/2014.(III.27.) határozat módosítása
199/2014 (06.19.) A ME Egészségügyi Kar által készítendő komplex egészségügyi állapotfelmérés
200/2014 (06.19.) A háziorvos munkájáról szóló tájékoztató és a védőnő munkájáról szóló beszámoló elfogadása
201/2014 (06.19.) A helyi adóbevételek időarányos teljesítése és a várható 2015. évi helyi adóbevételek miatt szükséges intézkedések
202/2014 (06.19.) A helyi Horgászegyesület és Sportegyesület beszámolója
203/2014 (06.19.) Az 51/2014.(II.27.) határozattal elfogadott 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról
204/2014 (06.19.) Árajánlatok elfogadása
205/2014 (06.19.) Árajánlatok elfogadása
206/2014 (06.19.) A játszóterek korszerűsítéséről, felújítása
207/2014 (06.19.) A BTG előterjesztése
208/2014 (06.19.) A SztBIO előterjesztése
209/2014 (06.19.) A Berentei Művelődési Központ pótelőirányzati előterjesztései
210/2014 (06.19.) VÁGÓPONT építési koncepció tervdokumentációjának jóváhagyása
211/2014 (06.19.) NATURALMA gyümölcsös telepítési program és Alacska község önkormányzatával tervezett mezőgazdasági együttműködés
213/2014 (06.19.) A kazincbarcikai székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat berentei tevékenysége szóló beszámolóról
214/2014 (06.19.) Az önkormányzat és a BCNÖ közötti együttműködési megállapodásról szóló 113/2012.(IV.05.) határozat módosítása
215/2014 (06.19.) A „Berente és Környéke Projektfejlesztő Nonprofit Kft” létrehozása
216/2014 (06.19.) SODAR szélerősségmérő rendszer telepítése
217/2014 (06.19.) Energia megtakarítási illetve megújuló energia hasznosítási célú pályázatok előkészítése, benyújtása
218/2014 (06.19.) A HEROSZ Ózdi Szervezete támogatása
219/2014 (06.19.) OFF ROAD verseny szervezése
220/2014 (06.19.) Kazincbarcika Város Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti – 476/2013.(XI.28.), 248/2013. (V.30.) határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott - megállapodás módosítása
221/2014 (06.19.) Közbeszerzési eljárások helyi szabályai
222/2014 (06.19.) A művelődési ház korszerűsítéséről, álmennyezet építésről és világítás korszerűsítése
223/2014 (06.19.) Közterület felügyelet létrehozása, valamint a helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia elfogadása
245/2014 (07.31.) Árajánlatok elbírálása
246/2014 (07.31.) A 203/2014.(VI.19.) határozat módosítása
247/2014 (07.31.) A BTG és Alacska Község Önkormányzata közötti földhaszonbérleti megállapodás elfogadása
248/2014 (07.31.) A BTG előterjesztéseinek jóváhagyása
249/2014 (07.31.) A BMESZ előterjesztésének jóváhagyása
250/2014 (07.31.) A 2014. – 2018. évekre vonatkozó STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV elfogadása
251/2014 (07.31.) A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatikai Intézete – környezeti potenciál elemzésre vonatkozó - ajánlatának elbírálása
252/2014 (07.31.) A Berente 5 hrsz-ú volt bányafőépület felújítási tervezői szerződéséről szóló, 169/2014.(V.29.) határozattal módosított 103/2014.(III.27.) határozat módosítása
253/2014 (07.31.) A Református Egyház kérelmének elbírálása
254/2014 (07.31.) A Római Katolikus Egyház kérelmének elbírálása
255/2014 (07.31.) Szendrő Város Mozgásművészeti Szakosztálya kérelmének elbírálása
256/2014 (07.31.) A helyi értéktár bizottság létrehozása
257/2014 (07.31.) A közterület felügyeleti rendszer bevezetése
258/2014 (07.31.) A Berentei Általános Iskola előterjesztéseinek jóváhagyása
259/2014 (07.31.) A ZOOM66 Bt kérelmének elfogadása
260/2014 (07.31.) A ZOOM66 Bt kérelme
261/2014 (07.31.) Lukács Gábor Berente Ady E. út 5. szám alatti lakos panaszának elbírálása
312/2014 (08.28.) Az önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
313/2014 (08.28.) A Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda és a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról szóló beszámolója
314/2014 (08.28.) A Berentei Művelődési Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámoló
315/2014 (08.28.) A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
316/2014 (08.28.) A Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
317/2014 (08.28.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról, a társulási megállapodás és az SZMSZ módosítása
318/2014 (08.28.) Az önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
319/2014 (08.28.) Az árajánlatok elbírálása
320/2014 (08.28.) A SztBIO előterjesztése
321/2014 (08.28.) A Berentei Általános Iskola pót előirányzati kérelmei
322/2014 (08.28.) A Kb. és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodásának jóváhagyása
323/2014 (08.28.) Berente „Integrált településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepciójának” kidolgozására adott árajánlat elbírálásáról
324/2014 (08.28.) A Berentei Hóvirág Napköziotthonos Óvoda pót előirányzati kérelmei
326/2014 (08.28.) A BC Zrt-vel kötendő BERUHÁZÁS ÖSZTÖNZÉSI és MUNKAHELYTEREMTÉSI MEGÁLLAPODÁS-ról szóló 157/2014.(V.29.) határozat visszavonása
327/2014 (08.28.) A Barcika Art Kft-től vásárolt szolgáltatások várható kiadásainak fedezete
328/2014 (08.28.) A Berentei Művelődési Központ pót előirányzati kérelmei
329/2014 (08.28.) A 60 év feletti, szociálisan rászoruló lakosok egyszeri támogatásáról az „Idősek Hónapja” alkalmából
330/2014 (08.28.) A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzati kérelmei
363/2014 (09.01.) Az Önkormányzat és a BC Zrt. közötti beruházás ösztönzési és munkahelyteremtő megállapodás
364/2014 (09.01.) A Berentei Helyi Választási Bizottság ( HVB ) pót tagjainak megválasztása
368/2014 (10.27.) A bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása
369/2014 (10.27.) Az alpolgármester megválasztása
370/2014 (10.27.) A polgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról
371/2014 (10.27.) Az alpolgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról
372/2014 (10.27.) A SztBIO előterjesztésének elfogadásáról
373/2014 (10.27.) ATelepülés Gondnokság előterjesztésének elfogadása
375/2014 (11.12.) A polgármester és illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 370/2014.(X.27.) határozat módosításáról
376/2014 (11.12.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 371/2014.(X.27.) határozat módosítása
377/2014 (11.12.) Berente TRT módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról
378/2014 (11.12.) Berente TRT módosítás során a környezeti vizsgálat mellőzése
379/2014 (11.12.) Településfejlesztési Döntés meghozatala, Berente község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
380/2014 (11.12.) A 2014. őszi fűtéstámogatás megállapításáról
381/2014 (11.12.) Az önkormányzati intézmények kétheti jutalom keretére vonatkozó intézményi előterjesztésekről
382/2014 (11.12.) A polgármester 2014. október 13. -2014. december 31.-g terjedő időszakra megillető szabadsága igénybevételéről
383/2014 (11.12.) Az önkormányzati társulások társulási tanácsába delegáltakról szóló 54/2014.(//.27.) határozat módosítása
384/2014 (11.12.) A Református Egyház kérelme
385/2014 (11.12.) A BMESZ előterjesztése
386/2014 (11.12.) A BHNÓ ­ közfoglalkoztatási és alacskai tagóvodát érintő létszámbővítési -- előterjesztése
387/2014 (11.12.) A közös önkormányzati hivatal társulási megállapodásának, valamint a gazdasági program felülvizsgálatára felhatalmazás
388/2014 (11.12.) A BMESZ vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése miatt szükséges intézkedések
389/2014 (11.12.) A BMESZ vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése miatt szükséges intézkedések
390/2014 (11.12.) A BMESZ vezető 2015. 01.05.-i lemondása, közös megegyezéses jogviszony megszüntetés kezdeményezése miatt szükséges intézkedések
391/2014 (11.12.) Az /. Alacskai-Berentei sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló 366/2014.(IX 17.) határozat módosítása
392/2014 (11.12.) A Berente helytörténeti monográfia llL kötetének megírására vonatkozó megbízási szerződésről szóló 23/2013.(/.31.) határozat visszavonása
393/2014 (11.12.) A hulladéktároló-gyűjtő edények cseréjének támogatása
394/2014 (11.12.) A helyi vállalkozók munkahelymegtartó illetve munkahely bővítő támogatási programjának előkészítése
402/2014 (11.19.) Az I. Berentei sokadalom rendezvénysorozat megrendezéséről szóló, 391/2014.(XI.12.) határozattal módosított 366/2014.(IX.17.) határozat módosításáról
403/2014 (11.19.) Játszótéri eszközök
404/2014 (11.19.) A 215/2014. (VI.19.) kt. határozat visszavonása
422/2014 (11.26.) Az önkormányzat 2014. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
423/2014 (11.26.) Az önkormányzat 2015. évi kv.-i koncepciójáról szóló előterjesztés elfogadásáról
424/2014 (11.26.) A Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2015. évi kv.-i koncepciójának véleményezése
425/2014 (11.26.) Az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési terve
426/2014 (11.26.) A folyamatban levő felújítási munkák kivitelezőinek pótmunka igényének elnapolása illetve az óvodai járda megépítése
427/2014 (11.26.) A közvilágítás fejlesztésére vonatkozó árajánlatok elbírálása
428/2014 (11.26.) A Berente 577 hrsz – ingatlanon (helyszín) elhelyezkedő felhagyott szennyvíztisztító telep rekultivációs engedélyezési tervének elkészítéséről szóló 53/2014.(II27.) határozat módosításáról
429/2014 (11.26.) A 26-os főút melletti (5-ös porta) buszvárók cseréje
430/2014 (11.26.) A családsegítő-adósságkezelési tanácsadó önkormányzati közalkalmazotti álláshely megszüntetése
431/2014 (11.26.) A Küzdő Sportegyesület kérelmének elbírálása
432/2014 (11.26.) Alsószuha Község Önkormányzat kérelmének elbírálása
433/2014 (11.26.) A Berentei Általános Iskola előterjesztésének elbírálása
456/2014 (12.12.) A közterület felügyeletről szóló 330/2014.(VIII.28.) határozat módosítása
457/2014 (12.12.) Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások 2015. évi díjáról
458/2014 (12.12.) A folyamatban levő felújítási munkák kivitelezőinek pótmunka igénye
459/2014 (12.12.) A BHNÓ alapító okiratának 17. módosítása
460/2014 (12.12.) A kábeltévé és internet szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérése
461/2014 (12.12.) A SztBIO központi konyha 2015. évi élelmiszer közbeszerzési árajánlatok elbírálása
462/2014 (12.12.) A SztBIO központi konyha 2015. évi nyersanyagnorma elfogadása
463/2014 (12.12.) Az alpolgármester jutalmazása
464/2014 (12.12.) A BKÖH és az önkormányzat előirányzatainak átcsoportosítása
465/2014 (12.12.) A Berentei Óvoda létszámbővítési - munkaszerződés meghosszabbítási kérelme
466/2014 (12.12.) A Berente Sajószentpéter összekötőút padka felújítási munkái
467/2014 (12.12.) A BMK létszáma
468/2014 (12.12.) A temetőn és a RK Templom udvarán levő kereszt felújításáról illetve áthelyezése
469/2014 (12.12.) Zárt ülés elrendelése

További határozatok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,